המשרד להגנ"ס מציע לחייב חברות בדיווח סביבתי לבורסה
במענה להתייעצות ציבורית של הרשות לניירות ערך בנושא, מציע המשרד להגנ"ס לחייב חברות בעלות השפעה סביבתית וגופים פיננסיים בדיווח סביבתי מדי שנה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 14/9/2020

המשרד להגנת הסביבה מציע לחייב גופים פיננסיים וחברות שנסחרות בבורסה ובעלות השפעה סביבתית, בדיווח סביבתי-חברתי, במסגרת הבורסה, מדי שנה. זאת במסגרת מענה להתייעצות של הרשות לניירות ערך בנושא.

המשרד מבחין בין מתכונת הדיווח לחברות תעשייה, בנייה ותשתיות שידווחו על השפעת פעילותן על הסביבה, לבין גופים פיננסיים שמנהלים כספי משקיעים שידווחו על מדיניות הטמעה של סיכוני הסביבה בנכסים בהם הם משקיעים.


כתבות רלוונטיות:

 1. הרשות לני"ע בוחנת חובת דיווח אחריות תאגידית ESG, 23/07/2020
 2. כשביבי מדבר על קיימות בישיבת הממשלה17/7/2019
 3. יציבות בתחום דוחות אחריות תאגידית לשנת 2018, 01/08/2019
 4. האחריות התאגידית בבורסה. מדד אג"ח "מעלה", 31/10/2017
 5. חקיקה חדשה: פרסום דו"ח אחריות תאגידית באירופה, 13/03/2016
 6. מידע נוסף על אחריות תאגידית סביבתית | infospot

הרשות לניירות ערך מתייעצת עם הציבור

לפני כחודש דיווחנו כי הרשות לניירות ערך פרסמה קול קורא להתייעצות ציבורית בנושא החלת חובת דיווח חברתי-סביבתי (ESG Environmental Social Governance) על חברות שנסחרות בבורסה.

הרשות לני"ע שאלה על מתכונת הדיווח, זהות המדווחים, עלות הדיווח, ההשפעה של הדיווח על המדווחים והמשק הישראלי, האם הדיווח חובה או וולונטרי, ועוד. במסגרת ההתייעצות, פורסם מסמך שסוקר בהרחבה את מגמות דיווחי ה ESG בארה"ב ובאירופה, וגם בוחן את המצב בישראל.

המועד האחרון להתייחסות הינו ה- 17 לספטמבר, לכתובת המייל ESGPROJECT@isa.gov.il

המשרד להגנ"ס: לחייב בדיווח ESG ולהקים צוות לקביעת המדיניות

המשרד להגנ"ס הרים את הכפפה ופרסם את עמדתו בנושא. הוא מציע להקים צוות ממשלתי שיתעייץ עם בעלי עניין, יבחן את הנושא ויגבש את המדיניות ויכלול את הרגולטורים הפיננסיים שילוו בגורמי מקצוע ממשלתיים.

המשרד להגנ"ס סבור כי יש להחיל חובת דיווח ESG אחידה על מנת לצמצם את פערי המידע בין המשקיעים השונים לבין החברות שנסחרות ובעלות השפעה סביבתית והגופים הפיננסיים, ולאפשר השוואה כך שכל משקיע יוכל להשקיע את כספו על פי תפיסתו והבנתו. כמו כן, המידע שידווח יכול לשמש סוכנויות דירוג, חוקרים מהאקדמיה וארגוני סביבה.

נייר העמדה שפרסם המשרד להגנ"ס מתמקד בהיבטים הסביבתיים של הדיווח ואינו מתייחס להיבטים חברתיים וממשל תאגידי. המשרד מבחין בין חברות ציבוריות (שנסחרות בבורסה) בעלות השפעה סביבתית לבין גופים פיננסיים שמנהלים כספי משקיעים (בנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות וקרנות נאמנות). את שתי הקבוצות יש לחייב בדיווח ESG, אך באופן שונה, כך סבור המשרד להגנ"ס.

קישור לנייר העמדה המלא של המשרד להגנ"ס, מופיע בתחתית הכתבה.

גופים פיננסיים ידווחו על מדיניות ניהול סיכוני סביבה

מתכונת הדיווח שהמשרד להגנ"ס מציע לחייב על פיה את הגופים הפיננסיים שמנהלים כספי משקיעים, הינה בעלת מספר מאפיינים, בתמצית:

 • מי ידווח: גופים פיננסיים שמנהלים כספים (בנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח). בנוסף המשרד מציע לחייב בדיווח גם קרנות נאמנות שתחת פיקוח הרשות לני"ע.
 • הצגת הדיווח: באתר האינטרנט של הגוף הפיננסי, משום שהוא משרת גם את הלקוחות וגם את המשקיעים.
 • תדירות הדיווח: מדי שנה.
 • על מה מדווחים:
  • מדיניות ההטמעה של סיכוני סביבה: לדווח האם יש מדיניות כזו, ומה היא. כיצד המדיניות מיושמת, מי אחראי על יישומה, כיצד המדיניות מגדירה ומזהה סיכון סביבתי ועוד.
  • היקף החשיפה: לדווח על סך הנכסים שהוגדרו כמסוכנים ופילוח לפי סוג הסיכון ופרמטרים נוספים.

חברות תעשייה, בנייה ותשתיות ידווחו על השפעתן הסביבתית

מתכונת הדיווח המוצעת על ידי המשרד להגנ"ס עבור החברות הציבוריות שנסחרות בבורסה, שונה מזאת של הגופים הפיננסיים, הנה הדגשים בתמצית:

 • מי ידווח: חברות ציבוריות (שנסחרות בבורסה) מענפי התשתיות והבנייה ובנוסף חברות ציבוריות מחויבות בדיווח למפל"ס (מרשם פליטות לסביבה).
 • הצגת הדיווח: באתר האינטרנט של הבורסה.
 • תדירות הדיווח: מדי שנה, כולל הבהרה באיזה מקרים על החברה לדווח באופן מיידי לבורסה על אירוע סביבתי.
 • על מה מדווחים:
  • השפעת פעילות החברה על הסביבה:  באופן דומה למדד ההשפעה הסביבתית של המשרד להגנ"ס ומפגעים וזיהומים סביבתיים.
  • מערכות ניהול סיכוני סביבה והסמכות רלוונטיות (ISO).
  • השקעות בשמירה על הסביבה עם הבחנה בין הפחתה במקור והפחתה בקצה.

בנייר העמדה של המשרד להגנ"ס יש התייחסות רחבה יותר לנושא, כולל רקע על הנושא והפניה למקורות מחו"ל.

-------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה