הרגולטורים בישראל לומדים מהאיחוד האירופי על סיכונים פיננסיים-סביבתיים
סדנה שהתקיימה לפני שבועיים הציגה לרגולטוריים הפיננסיים בישראל את המדיניות של האיחוד האירופי להתחשבות בסיכונים סביבתיים בענף הפיננסיים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 21/9/2020

על רקע ההתייעצות הציבורית של הרשות לניירות ערך על החלת חובת דיווחי אחריות תאגידית (ESG Environmental Social Governance) לחברות שנסחרות בבורסה ופרסום עמדת המשרד להגנ"ס בנושא, לפני שבועיים התקיימה סדנה בנושא סיכונים פיננסים סביבתיים, בה השתתפו נציגי רגולטורים ישראליים, מהאיחוד האירופאי ונציגי ה OECD.

את הסדנה יזם המשרד להגנת הסביבה במטרה להכיר לרגולטוריים הפיננסיים בישראל את המדיניות האירופאית. סדנה נוספת תיערך בקרוב להצגת סיכונים סביבתיים בישראל בעלי השפעה פיננסית משמעותית, כולל סיכוני חומרים מסוכנים, זיהום קרקע, שינוי אקלים ועוד.


כתבות רלוונטיות:

  1. המשרד להגנ"ס מציע לחייב חברות בדיווח סביבתי לבורסה, 14/09/2020
  2. הרשות לני"ע בוחנת חובת דיווח אחריות תאגידית ESG, 23/07/2020
  3. כשביבי מדבר על קיימות בישיבת הממשלה17/7/2019
  4. יציבות בתחום דוחות אחריות תאגידית לשנת 2018, 01/08/2019
  5. חקיקה חדשה: פרסום דו"ח אחריות תאגידית באירופה, 13/03/2016
  6. מידע נוסף על אחריות תאגידית סביבתית | infospot

אירופה מטמיעה שיקולי סביבה בענף הפיננסיים

המשרד להגנת הסביבה מרחיב על הרקע לסדנה, לדבריו, בשני העשורים האחרונים, חלה עלייה בעיסוק בהשפעת היבטים סביבתיים על תחום הפיננסיים כגון השקעות, ביטוחים, מתן אשראי ודירוגי אשראי. לפי המשרד, האיחוד האירופי מוביל את המגמה, ומחייב חברות גדולות בדיווח על השפעותיהן הסביבתיות והחברתיות.

בשנת 2018, האיחוד האירופי השיק תוכנית פעולה בנושא מימון צמיחה מקיימת, הכוללת צעדים להגברת השקיפות והטמעת שיקולי קיימות בענף הפיננסים. לצורך כך, פורסם באחרונה מסמך אירופי למימון בר-קיימא שיהווה את הבסיס לרגולציה האירופית בתחום.

הטמעת שיקולים סביבתיים בענף הפיננסי בישראל

אחד הצעדים הראשונים להטמעת שיקולים סביבתיים בענף הפיננסי בישראל היה פרסום המדריך להטמעת ניהול סיכונים סביבתיים בתהליך קבלת החלטות השקעה, שפורסם בשנת 2011 על ידי המשרד להגנ"ס ומשרד האוצר.

אבן דרך נוספת הוא פרסום מדד ההשפעה הסביבתי שהמשרד להגנ"ס מקפיד לפרסם מדי שנה, מאז שנת 2011, שמדרג 40 חברות הנסחרות בבורסה, לפי הביצועים והסיכונים הסביבתיים שלהם ואמור לספק מידע למשקיעים על רמת הסיכון הסביבתי של חברות ציבוריות.

בישראל אין חובת דיווח אחריות תאגידית (למעט הנחיה של המפקח על הבנקים שחלה על חמשת הבנקים הגדולים), אך מדי שנה מתפרסמים כ- 25 דוחות אחריות תאגידית של חברות ישראליות שונות, באופן וולונטרי. קישור לרשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בישראל בשנת 2019.

כאמור, לפני כחודשיים דיווחנו שהרשות לניירות ערך פרסמה התייעצות ציבורית בנושא החלת חובת דיווח חברתי-סביבתי (ESG Environmental Social Governance) על חברות שנסחרות בבורסה.

במסגרת ההתייעצות, הרשות לני"ע שאלה על מתכונת הדיווח, זהות המדווחים, עלות הדיווח, ההשפעה של הדיווח על המדווחים והמשק הישראלי, האם הדיווח חובה או וולונטרי, ועוד. במסגרת ההתייעצות, פורסם מסמך שסוקר בהרחבה את מגמות דיווחי ה ESG בארה"ב ובאירופה, וגם בוחן את המצב בישראל.

המשרד להגנ"ס תומך ומברך על המהלך של הרשות לניירות ערך ופרסם נייר עמדה מפורט ובו הציע להחיל דיווח ESG על חברות מסוימות בבורסה, תוך הבחנה בין חברות תעשייה, בנייה ותשתיות שידווחו על השפעת פעילותן על הסביבה, לבין גופים פיננסיים שמנהלים כספי משקיעים שידווחו על מדיניות הטמעה של סיכוני הסביבה בנכסים בהם הם משקיעים.

לפי המשרד להגנ"ס, החלת חובת דיווח ESG אחידה וברת השוואה, תאפשר לכל אחד להשקיע את כספו על פי תפיסתו והבנתו את הנושא. כמו כן, המידע שידווח יכול לשמש סוכנויות דירוג, חוקרים מהאקדמיה וארגוני סביבה. ובנוסף הדיווח ישמש כתמריץ לחברות המדווחות לשפר את התנהלותן בתחום, על מנת למשוך את המשקיעים.

התייחסויות

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "מדינת ישראל צריכה להצטרף למועדון המדינות המובילות ביצירת סטנדרטים נאותים לגילוי ולהטמעה של שיקולים סביבתיים בסקטור הפיננסי. סיכוני אקלים וסביבה צריכים לעמוד לנגד עיני הגופים המנהלים את החסכונות של הציבור. לא ייתכן שגופים מוסדיים ישקיעו את חסכונות הציבור בחברות שמזהמות ומקצרות את חיי החוסכים. הטמעת שיקולים אלה תוביל לצמיחה חכמה, המתחשבת במגוון הצרכים של החברה והסביבה. אני מאמינה שהשיח המשותף והפורה עם הרגולטורים הפיננסיים יביא לגיבוש רגולציה מתקדמת לגילוי וניהול סיכונים סביבתיים בהשקעות".

--------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה