שיא של 65 דוחות אחריות תאגידית בשנת 2022
65 חברות פרסמו דוח אחריות תאגידית בשנת 2022, לעומת ממוצע של 25 דוחות בשנים 2013-2020. מה הגורמים לגידול? האם מדובר במגמה שתימשך או בתופעה חד פעמית?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 01/3/2023

בשנתיים האחרונות (2022-2021) חל גידול משמעותי בכמות החברות שמפרסמות דוח אחריות תאגידית ESG, מ-27 דוחות בשנת 2020, דרך 47 דוחות בשנת 2021 ועד לשיא של 65 דוחות בשנת 2022.

מלבד ששת הבנקים שמחויבים לפרסם דוח אחריות תאגידית מתוקף הנחיות המפקח על הבנקים, יתר 59 הדוחות התפרסמו באופן וולונטרי.

כ-12 מבין 65 החברות שפרסמו דוח בשנת 2022, עשו זאת לאחר שזכו במענק ממשלתי של עד 100 אלף ₪ שיועד להכנת דוח אחריות תאגידית במסגרת פרויקט Impact Nation של המשרד לעניינים אסטרטגיים. 5 חברות שפרסמו דוח בשנת 2021 בעזרת אותו מענק ממשלתי, פרסמו דוח נוסף, או עדכון לדוח, בשנת 2022.

כלומר, המענק יכול להסביר גידול של 17 דוחות אחריות תאגידית בשנת 2022, כך שבניכוי השפעת המענק 48 חברות פרסמו דוח בשנת 2022. עדיין מדובר במספר גבוה משמעותית, כמעט כפול, מכמות הדוחות שפורסמה בשנים הקודמות - 28-20 דוחות בשנה.

גורם נוסף שיכול להסביר את הגידול בפרסום הדוחות הוא המודעות לנושא שכנראה התאפיינה במעין 'קפיצה' בשנתיים האחרונות, אולי בעזרת הצעדים שנקטו הרגולטורים הפיננסיים בישראל בשנתיים האחרונות לעידוד פרסום דוחות אחריות תאגידית באופן וולונטרי, והטמעה של שיקולי ESG בניהול סיכונים פיננסיים.

באמצעות ניתוח נתוני דוחות האחריות התאגידית שפורסמו בשנת 2022 בישראל, נבחן את המגמות והשינויים בתחום בכתבה שלפניכם.

קישור לרשימת דוחות האחריות התאגידית ESG  שפורסמו בישראל בשנת 2022.


כתבות רלוונטיות:

 1. מענק הגדיל דרמטית פרסום דוחות אחריות תאגידית ב-2021, 27.7.2022
 2. מענק 100,000 ₪ להכנת דוח אחריות תאגידית, 30.12.2020
 3. הבורסה רוצה לחייב חברות לפרסם דוח ESG, 03.02.2022
 4. 26 חברות פרסמו דוח אחריות תאגידית בשנת 2020, 18.5.2021
 5. הרשות לניירות ערך מעודדת דיווח וולונטרי, 20.4.2021
 6. אחריות תאגידית סביבתית |   infospot

השפעת המענק הממשלתי לפרסום דוחות אחריות תאגידית

לפי הרישומים במאגר המידע הבלעדי של infospot, המרכז את דוחות האחריות התאגידית שהתפרסמו בישראל בעשור האחרון, בשנים 2020-2013 הייתה קבוצה די קבועה של כמה עשרות בודדות של חברות בישראל שפרסמו מדי שנה, שנתיים, או שלוש, דוח אחריות תאגידית, בנוסף לחברות שפרסמו דוח באופן חד פעמי, כך שהממוצע עמד על כ -25 דוחות בשנה.

בשנת 2020 המצב השתנה בעקבות מענק ממשלתי בגובה של עד 100 אלף ₪ להכנת דוח אחריות תאגידית במסגרת פרויקט Impact Nation של המשרד לעניינים אסטרטגיים. שני סבבים של המענק פורסמו במהלך שנת 2020, תחילה תחת השרה אורית פרקש כהן ולאחר מכן תחת השר מיכאל ביטון.

מטרות המענק היו לקדם הסברה כלכלית חיובית של חברות ישראליות בעולם במסגרת תוכנית Impact Nation של המשרד לנושאים אסטרטגיים, והוא ניתן לחברות שלא פרסמו דוח אחריות תאגידית בשלוש השנים שקדמו למענק.

החברות שזכו קיבלו מענקים של עד 100 אלף ₪ בגין הוצאות שקשורות באופן ישיר להכנה ופרסום של דוח אחריות תאגידית, כולל: ייעוץ מקצועי, גרפיקה, עיצוב, התייעצויות נוספות עם בעלי מקצוע רלוונטיים ואיסוף ועיבוד נתונים לצורך כתיבת הדוח.

17 חברות זכו בסבב הראשון של המענק, מתוכן 14 פרסמו את הדוח בשנת 2021, 2 חברות פרסמו בשנת 2022, וחברה אחת לא פרסמה דוח עד עתה. בסבב השני 14 חברות נוספות זכו, אחת מהן פרסמה דוח בשנת 2021, 10 נוספות פרסמו דוח בשנת 2022, ונותרו 3 חברות שטרם פרסמו דוח.

כלומר מבין 31 חברות שזכו במענק, 27 פרסמו דוח אחריות תאגידית בשנתיים האחרונות 2022-2021.

אם כך, סיכום נתוני המענק מלמד כי עד כה הוא תרם לחלק מהגידול בפרסום דוחות אחריות תאגידית: מממוצע של 25 דוחות בשנים 2020-2013, ל-46 דוחות בשנת 2021 (מהם 15 בזכות המענק) ו-64 דוחות בשנת 2022 (מהם 12 בזכות המענק ועוד 5 דוחות המשך של חברות שזכו במענק שנה קודם ופרסמו שנתיים ברצף).

האם החברות שזכו במענק המשיכו לפרסם דוחות ESG?

נשאלת השאלה אם המענק שניתן באופן חד פעמי יביא לשינוי מגמה מתמשך או שהחברות שזכו במענק ופרסמו דוח בעקבות כך ישובו לאלמוניותן בתחום ה-ESG?

ובכן, מבדיקת הנתונים עד כה עולה כי 5 חברות שזכו במענק בסבב הראשון ופרסמו דוח אחריות תאגידית בשנת 2021, פרסמו דוח נוסף או עדכון לדוח גם בשנת 2022 (אלקטרה, בזק, עזריאלי, פייבר, אנרג'יקס).

אך נצטרך להמתין לפחות עד סוף שנת 2024 כדי לבחון את ההשפעה על החברות שזכו בסבב השני של המענק ורק השנה פרסמו דוח ראשון, ועל יתר החברות מהסבב הראשון, היות ויש לא מעט חברות בארץ ובעולם שנוהגות לפרסם דוח אחריות תאגידית אחת לשנתיים או שלוש שנים.

18 חברות פרסמו דוח אחריות תאגידית לראשונה

כאמור, ניתן לייחס 17 מבין 65 הדוחות שפורסמו בשנת 2022 למענק הממשלתי, מה שמראה כי 48 דוחות אחריות תאגידית פורסמו בשנה זו בלי קשר למענק. מדובר במספר גדול באופן משמעותי, כמעט כפול, מהממוצע בשנים 2020-2013, שעמד על כ-25 דוחות בשנה.

מבדיקת הנתונים עולה כי מספר שיא של 18 חברות (שלא קיבלו מענק) פרסמו לראשונה דוח אחריות תאגידית בשנת 2022. בלעדיהן, וללא המענק, היינו רואים המשך מגמה של השנים הקודמות: מספר הדוחות היה עומד על כ-30, מרביתם של אותה קבוצת חברות שהייתה פעילה בתחום גם בשנים קודמות.

מה הביא את 18 החברות שלא נעזרו במענק לפרסם לראשונה דוח אחריות תאגידית בשנת 2022? האם הן יתמידו וימשיכו לפרסם דוחות אחריות תאגידית גם בשנים הבאות, והאם מדובר במגמה ונראה חברות נוספות שיצטרפו ויפרסמו לראשונה דוחות בשנת 2023?

מעודדים חברות שנסחרות בבורסה לפרסם דוח ESG

בשנה וחצי האחרונות היו שינויים נוספים בישראל שעשויים להיות התמריץ לאותן חברות שבחרו לפרסם לראשונה דוח אחריות תאגידית.

בין היתר הכריזה הרשות לניירת ערך שהיא מעודדת דיווח  ESGוולונטרי של החברות הנסחרות והיא מפרסמת רשימה של הדוחות הרלוונטיים באתר האינטרנט שלה. כנ"ל הבורסה לניירות ערך בתל אביב שגם היא החליטה לעודד דיווח ESG וולנטרי ולפרסם את רשימת המדווחים.

מהרשימות שלהן ניתן ללמוד כי 12 מבין החברות שפרסמו לראשונה דוח אחריות תאגידית בשנת 2022, ולא נעזרו במענק, הן חברות שנסחרות בבורסה, ולכן ייתכן שהעידוד של הרשות לניירות ערך והבורסה אכן היו תמריץ לכך (גילת, הפניקס, הוםביוגז, תדיראן, מיטב, ברנמילר, אמות, ישראל קנדה, ניו מד אנרג'י, סונוביה, רציו, שיח מדיקל גרופ).

מעודדים חברות פיננסים לפרסם דוח ESG

בנוסף לכך, הרשות לניירות ערך ורשות שוק ההון פרסמו בשנתיים האחרונות הנחיות שונות לגופים הפיננסיים המפוקחים על ידם, להתחשב בסיכוני ESG ובפרט בסיכוני איכות סביבה ושינוי אקלים.

ששת הבנקים בישראל מחויבים כבר יותר מעשור בדיווח אחריות תאגידית מתוקף הוראה של המפקח על הבנקים. שווה להזכיר כי לפני שנה המפקח על הבנקים הרחיב את דרישות פרסום דוחות האחריות התאגידית על ידי הבנקים, ולאחרונה אף פרסם טיוטה של הרחבה נוספת של הדרישות.

ייתכן שהדרישות לעיל העלו את המודעות לנושא בקרב הגופים הפיננסיים, שהשנה היוו יותר מ-20% מהמדווחים. בנוסף לבנקים דיווחו גם: ביטוח ישיר, הפניקס, מיטב, מור, אלטשולר שחם ומנורה. גם הבורסה לניירות ערך פרסמה דוח אחריות תאגידית. בסך הכול 14 חברות פיננסים פרסמו דוח אחריות תאגידית בשנת 2022.

היעדר דוח ESG משפיע על הסיכוי של חברה לקבל השקעה

כדי לקבל נקודת מבט נוספת על הנתונים פנינו לד"ר ליעד אורתר, מנהל חברת היעוץ שבלתESG , הנחשב לאחד המומחים בישראל בתחום.

ד"ר אורתר התייחס לנתונים: "אין ספק כי שני המהלכים הרגולטוריים של תמיכה בחברות שמפרסמות לראשונה דוח ESG, ודרישת רשות שוק ההון לחייב את הגופים המוסדיים לשלב שיקולי ESG במדיניות ההשקעה שלהם, גרמו לעלייה במספר החברות המדווחות.

מכיוון שמוסדיים אינם יכולים לקחת בחשבון מידע שאינו גלוי לציבור, הדבר עודד את היווצרותם של דירוגי ESG בישראל המבוססים על מידע גלוי המצוי בדוחות ESG של החברות. בכך למעשה נסגר המעגל וחברות ציבוריות לא שקופות מקבלות בעקבות כך ציונים נמוכים בדירוגים ולכן הסיכויים שלהם לקבל השקעה נפגעים באופן ישיר.

למרות זאת חשוב להדגיש כי אמנם הגידול הוא משמעותי ואנחנו מצויים בשנת שיא בפרסום דוחות ESG בישראל, אך עדיין... רמת הגילוי התאגידי בסוגיות של ESG בישראל היא עדיין נמוכה מאוד מאוד (!) בהשוואה למדינות עם כלכלה הדומה לישראל בגודלה. בבורסה הישראלית נסחרות 540 חברות ובהינתן הנתון של כ-50 חברות נסחרות מדווחות מדובר על פחות מעשירית. "

עוד הוסיף ד"ר אורתר כי: "העולם העסקי המערבי מתקדם בצעדי ענק לאימוץ מערך רגולטורי סדור לשקיפות ESG של תאגידים. אירופה מובילה את הדרך עם הדירקטיבה החדשה שתיכנס לתוקף בשנה הבאה אך גם בזירה העולמית חלו התפתחויות טקטוניות של ממש ובראשם האישור של שתי הנחיות דיווח קיימות של ה IFRS.

הרגולטורים הפיננסיים הישראליים חייבים להכניס את ידיהם לקחת במהרה ולשקף למגזר העסקי הישראלי שינויים אלו ולצייד אותם בכלים ובידע המתאימים".

דוחות אחריות תאגידית של חברות ממשלתיות

חברות ממשלתיות מחויבות לפרסם דוח פיתוח בן קיימא, בהתאם להחלטת ממשלה בנושא משנת 2003 ובהתאם להנחיות של מנהל רשות החברות הממשלתיות שפורסמו בשנת 2009.

הנחיות הדיווח שמות דגש על ההשפעה הסביבתית של החברות הממשלתיות. הן דורשות, בין השאר, לדווח לרשות החברות הממשלתיות מדי שנה על אודות יישום תכנית אסטרטגית לפיתוח בן קיימא של כל חברה ממשלתית.

אלא שתוכן הדיווח ומאפייניו הם בגדר המלצה. כך, רק חברות ממשלתיות בודדות לוקחות על עצמן להכין ולפרסם דוח אחריות תאגידית בהיקף ובתקן בינלאומי מקובל. חלק נוסף מהחברות מפרסמות דיווח לקוני קצר, ואילו מרבית החברות הממשלתיות (למיטב ידיעתנו) כלל לא עומדות בדרישת הבסיס של פרסום דיווח שנתי על יישום תוכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא.

בשנת 2022 רק 8 חברות ממשלתיות פרסמו דוח אחריות תאגידית: חברת החשמל, התעשייה האווירית, נתיבי ישראל, נת"ע, נמל אשדוד, נתיבי איילון, תש"ן, ומקורות.

פילוח לפי ענף פעילות

מלבד 14 חברות מענף הפיננסים שפרסמו דוח אחריות תאגידית בשנת 2022, פילוח לפי ענפי פעילות מלמד אותנו ש-13 חברות שפרסמו דוח בשנת 2022 היו מהתעשייה היצרנית (מזון, מלט, פלסטיק, חומרי בניין, תרופות, טקסטיל וכו'), 11 מהן היו חברות טכנולוגיה, 12 חברות מענף האנרגיה, 8 חברות מענפי התחבורה והתשתיות, ו-7 חברות מענפי הנדל"ן/מלונאות/אחזקות.

אילו חברות מפרסמות דוח ESG בהתמדה?

שש חברות ממשיכות לפרסם דוח אחריות תאגידית מדי שנה, גם בשנת 2022, כבר 6 שנים ברציפות:

 1. תעשייה אווירית
 2. טבע
 3. כיל
 4. חברת החשמל
 5. אינטל
 6. נתיבי ישראל

באירופה מרחיבים את דרישות פרסום דוח אחריות תאגידית ESG

כדאי לזכור שהאיחוד האירופי פועל לקדם את תחום האחריות התאגידית, וכפי שדיווחנו כאן לפני חודשים אחדים הוא עומד להכניס לתוקף חקיקה (דירקטיבה CSRD: Corporate Sustainability Reporting (Directive  שתרחיב ותחמיר את חובת הדיווח על אחריות תאגידית של חברות אירופאיות, והפעם חובת הדיווח תחול גם על חברות זרות לא אירופיות שפועלות באיחוד – צעד שעלול להשפיע גם על חברות ישראליות.

--------

קישור לרשימת דוחות האחריות התאגידית ESG  שפורסמו בישראל בשנת 2022

השיוך של דוחות אחריות תאגידית במאגר דוחות האחריות תאגידית של אתר infospot מתבצע לפי מועד פרסום הדוח. כך ברשימה של שנת 2022 מופיעים דוחות שמועד הפרסום שלהם היה בשנת 2022.


עורכי דין בתחום איכות הסביבה: