המפקח על הבנקים מציב חובות ESG חדשות לבנקים
המפקח על הבנקים פרסם דרישות דיווח חדשות לבנקים וחברות האשראי. מעתה יידרשו לפרסם מדי שנה דוח ESG ולהרחיב את המידע לציבור בנוגע לחשיפתם לסיכוני סביבה ועוד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 15/12/2021

לפני כשנה המפקח על הבנקים הודיע על כוונתו לקיים שיחות עם הבנקים כדי לאפיין את ניהול הסיכונים הסביבתיים הרלוונטיים לפעילותם. כעת, המפקח מפרסם תיקון להוראות הדיווח לציבור בנושא ESGEnvironment Social Governance, בו יחויבו לעמוד הבנקים וחברות האשראי באופן מיידי.

ההוראות כוללות מספר תיקונים: חובה להציג את היעדים של הארגון בתחומי ה-ESG לרבות סביבה. חובה לגלות לציבור על חשיפה לסיכונים סביבתיים לרבות סיכוני אקלים, וכן לפרסם מדי שנה דוח ESG (במקום מדי שנתיים).

נוסח ההוראות השלם מופיע בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

  1. הגופים הפיננסיים יחויבו להתחשב בשיקולי סביבה, 29.11.2021
  2. בית ההשקעות הגדול בישראל מפסיק להשקיע בנפט, 19.07.2021
  3. רשות שוק ההון רוצה שמנהלי השקעות יתחשבו בסביבה, 07.2.2021
  4. 26 חברות פרסמו דוח ESG בשנת 2020, 18.5.2021
  5. בנק ישראל הצטרף לארגון ה-NGFS , 15.2.2021
  6. מידע נוסף על שינוי אקלים | infospot

דרישה לפרסום דוח ESG (אחריות תאגידית)

משנת 2011 ועד כה, הבנקים וחברות האשראי נדרשו לפרסם דוח אחריות תאגידית (ESG) מדי שנתיים. כעת, עם תיקון ההוראות על ידי המפקח על הבנקים, הם יידרשו לפרסם את הדוח מדי שנה, ונוסף פירוט של נושאים שצריכים להיות כלולים בדוח.

הדוח לשנת 2021 אמור להתפרסם עד 30.6.2022, והדוח לשנת 2022 נדרש להתפרסם עד 31.5.2023.

בדוח אמורה להיות התייחסות לאופן שבו התאגיד הבנקאי פעל בשנת הדיווח כדי לתמוך במשק, בלקוחותיו, בסביבה, בקהילה ובעובדים שלו, ועשוי להתייחס לאסטרטגיה וליעדים של התאגיד הבנקאי בנושאים אלה, לרבות מחויבות לאיכות הסביבה, ניהול סיכונים סביבתיים, כולל סיכוני אקלים וסיכוני מעבר, ושילוב שיקולים סביבתיים, חברתיים ושיקולי ממשל תאגידי בניתוח סיכון אשראי.

הדוח נדרש להיות מאושר בדירקטוריון ולהיחתם על ידי יו"ר הדירקטוריון ועל ידי המנהל הכללי.

דרישה להרחיב דיווח לציבור על סיכונים סבינתיים

מלבד התיקון הנוגע לפרסום דוח אחריות תאגידית, יש שני תיקונים נוספים: האחד, דרישה לציין בדוח השנתי הכללי לציבור מידע על שילוב היבטי סביבה, ממשל וחברה ביעדים, וכן לציין תמצית מדדים עיקריים שנקבעו על ידי הבנק לקידום נושאים אלה. השני, דרישה להרחיב את הגילוי לציבור על החשיפה של הבנקים לסיכונים סביבתיים, לרבות סיכוני אקלים.

כזכור, לפני כשנה המפקח על הבנקים שלח מכתב לתאגידים הבנקאיים שבו הדגיש את חשיבות ניהול הסיכונים הסביבתיים והודיע על כוונתו לקיים איתם סבב שיחות בנושא.

במכתב ביקש המפקח שהתאגידים יעקבו אחר הפרסומים של גופים בינלאומיים שעוסקים בנושא, ובייחוד אחר פרסומים המציגים את נקודת המבט של גורמי הפיקוח הפיננסיים ואת ציפיותיהם בתחום ניהול הסיכונים הסביבתיים וסיכוני האקלים. עוד הוא הדגיש כי מטרת סבב השיחות היא "לעצב ולאפיין את תכלית וניהול הסיכונים הסביבתיים במערכת". בשיחות תתברר רמת המודעות של הבנקים והחברות לסיכונים סביבתיים ויוצגו שיטות ההתמודדות שהם גיבשו בנושא עד כה, אם קיימות. זה הרקע שבו מתפרסם כעת התיקון להוראות הדיווח לציבור.

מגמה לשילוב שיקולי ESG בענף הפיננסים

הדרישות החדשות של המפקח על הבנקים, הן חלק ממגמה עולמית של התחשבות בשיקולי ESG בקבלת החלטות וניהול פיננסי. מגמה זו חדרה גם לישראל בשנתיים האחרונות.

כך, הרשות לניירות ערך, שאחראית בין היתר על החברות שנסחרות בבורסה, פרסמה לפני כ-8 חודשים הנחיות וולונטריות שמעודדות דיווח ESG של החברות הנסחרות בבורסה. הרשות פרסמה את המלצתה לאחר שהתייעצה עם הציבור בשאלה אם לחייב את החברות הישראליות הנסחרות בבורסה לדווח על סיכונים הסביבתיים והחברתיים שהן חשופות אליהם. ובעקבות כך החליטה לעודד לכך אך לא לחייב.

בנוסף לכך, רק לפני כשבועיים דיווחנו כאן כי רשות שוק ההון פרסמה הנחיות לכפופים לה (חברות ביטוח ובתי השקעות), לפיו הם יהיו מחויבים לפרסם ללקוחותיהם מדי שנה את מדיניותם בנושאי ESG  וכן לפתח מומחיות בנושא.

כאמור, הרגולטורים הפיננסיים אינם פועלים בחלל ריק: הם פועלים בהתאם למגמות העולמיות. דוגמה לכך ראינו רק לאחרונה, במסגרת ועידת גלזגו, כאשר המוסדות הפיננסיים המנהלים כ-40% מהנכסים הגלובליים (כ-130 טריליון דולר), התחייבו להימנע מהשקעות המזיקות לסביבה ולאקלים עד 2050.

וגם שווה להזכיר כי לפני כשנה הושקו שני מדדי השקעה סביבתיים בבורסה בתל אביב ומספר גופים פיננסיים מובילים עדכנו את מדיניות ההשקעות כך שתעודד השקעות בחברות בעלות ערך חברתי-סביבתי.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה