בנק ישראל הצטרף לארגון ה-NGFS
הארגון מאגד בנקים, רשויות פיקוח וגופים פיננסיים בינלאומיים במטרה לתרום למאבק העולמי בשינויי האקלים ולקדם הטמעה של סיכונים סביבתיים בשיקולים הפיננסיים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 15/2/2021

בנק ישראל הודיע כי הוא הצטרף לארגון ה-NGFS אשר מאגד בנקים, רשויות פיקוח וגופים פיננסיים מכל העולם לטובת המאבק בשינויי אקלים וסיכונים סביבתיים אחרים.

מטרת ארגון ה-NGFS היא לחזק את תפקידה של המערכת הפיננסית בניהול סיכונים סביבתיים, לסייע בעמידה בהסכמי פריז ולקדם גיוס מקורות להשקעות ירוקות ודלות פחמן לטובת פיתוח סביבתי בר קיימא. הארגון מגדיר ומקדם נהגים מיטביים בתחום של ניהול סיכוני האקלים עבור המערכת הפיננסית ומבצע עבודה אנליטית בתחום של "מימון ירוק".

הצטרפות בנק ישראל לארגון NGFS היא חלק ממגמה מתגברת בישראל ובעולם לשלב את תחום איכות הסביבה בענף הפיננסי.


כתבות רלוונטיות:

  1. רשות שוק ההון רוצה שיתחשבו באיכות הסביבה, 07.2.2021
  2. המפקח על הבנקים דורש להתחשב בסיכונים סביבתיים, 23.12.2020
  3. הבורסה מתגייסת למאבק בשינוי האקלים, 01.11.2020
  4. הרגולטור בישראל לומד מה- EU על סיכונים פיננסיים-סביבתיים, 21/09/2020
  5. המשרד להגנ"ס מציע לחייב חברות בדיווח סביבתי לבורסה, 14/09/2020
  6. הרשות לני"ע בוחנת חובת דיווח אחריות תאגידית ESG, 23/07/2020

מהו ארגון ה-NGFS?

ארגון ה-NGFS (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System) הוקם בדצמבר 2017 בפריז ונכון לדצמבר 2020 חברים בו 83 בנקים מרכזיים ורשויות פיקוח ממדינות שונות בעולם ועוד 13 גופים בינלאומיים מתחום הכלכלה והפיננסים, המשמשים כמשקיפים.

המערכת הפיננסית ממשיכה לעודד התחשבות בסיכונים סביבתיים

בחודשים האחרונים ענף הפיננסים בישראל מקדם את תחום ניהול הסיכונים הסביבתי. רק לאחרונה דיווחנו כאן כי רשות שוק ההון פרסמה טיוטת חוזר ובה הציעה לחייב גופים פיננסיים להתחשב בסיכונים סביבתיים ובהשפעתם האפשרית על הביצועים הכספיים בתיקי ההשקעות.

כמו כן, לפני כחודשיים הושקו שני מדדי השקעה סביבתיים בבורסה בתל אביב, וחודש לפני כן דיווחנו שהרשות לניירות ערך שוקלת להחיל חובת דיווח אחריות תאגידית על חברות שנסחרות בבורסה.

צעדים אלה הם חלק מהתעוררות עולמית לנושא איכות הסביבה ושינוי אקלים וכחלק מבחירה הולכת וגוברת מצד משקיעים ברחבי העולם לבצע השקעות שמביאות בחשבון היבטים סביבתיים וחברתיים.

התייחסויות

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "אני מברך על הצטרפותו של בנק ישראל לארגון ה-NGFS ומציין כי החברת בארגון מהווה המשך ישיר למחויבות של הבנק המרכזי להעלאת המודעות ולקידום הלמידה והמחקר של התחום בישראל".

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "קיימת חובה לכולנו להירתם למאבק הגלובאלי לצמצום השפעות סיכוני האקלים, כאשר מנגנוני השוק לבדם לא יוכלו להביא לשינוי הרצוי. לצורך כך, נדרשת מעורבות ושיתוף פעולה חוצה מדינות ויבשות בין גורמים ממשלתיים, רגולטורים והסקטור העסקי לטובת יישום מדיניות מתקדמת בטיפול בסיכוני האקלים. המערכת הבנקאית והפיקוח על הבנקים נרתמים וירתמו גם הם לקחת חלק במשימה חשובה זו, כאשר הותנעו הצעדים ראשוניים לאסדרה עתידית".

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. שיקולי השקעה