בית ההשקעות הגדול בישראל מפסיק להשקיע בדלקים פוסיליים
בית ההשקעות אלטשולר שחם הודיע כי יפסיק להשקיע בתאגידים שרוב עיסוקם כולל חיפוש, הפקה וייצור דלקים פוסיליים מאובנים, זאת במסגרת השקעות חדשות של קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהולו
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 19/7/2021

בית ההשקעות הגדול בישראל, אלטשולר שחם, משנה את מדיניות ההשקעה שלו ומפסיק להשקיע בתאגידים שרוב עיסוקם כולל חיפוש, הפקה וייצור דלקים פוסיליים מאובנים, זאת במסגרת השקעות חדשות של קופות גמל וקרנות פנסיה.

לפי המדיניות החדשה, לא יושקעו כספי פנסיה וגמל בתאגידים שלפחות 25% מהכנסותיהם נובעים מעיסוק בדלקים פוסיליים  כמו כן, לא יושקעו כספי פנסיה וגמל גם במכשירי השקעה, כגון קרנות נאמנות או השקעה, שמדיניות ההשקעות המוצהרת שלהם היא שלפחות 25% מאחזקותיהם הן בתחום של חיפוש הפקה וייצור דלקים פוסיליים. עם זאת, המדיניות לא תחול על תאגידים שעוסקים בהובלה והפצה של דלקים פוסיליים.

אלטשולר שחם הפכה לאחרונה לבית ההשקעות הגדול בישראל לאחר שדיווחה על השלמת הרכישה של בית ההשקעות 'פסגות' לפני כחודשיים. מדיניותה החדשה מלמדת על חדירה של השיקולים הסביבתיים ובהם שינוי האקלים להחלטות השקעה של הגופים המוסדיים בישראל.

בשנה האחרונה, הרגולטורים הפיננסיים השונים התיישרו עם המגמה העולמית לפיה יש לשלב  שיקולי איכות הסביבה ושינוי אקלים בניהול כספים, השקעות, ניהול סיכונים פיננסי וכו'. וכעת אנו רואים שהמגמה הזו נכנסת ל'מיינסטרים' של ההשקעות בישראל.


כתבות רלוונטיות:

  1. רשות שוק ההון רוצה  שיתחשבו באיכות סביבה, 07.2.2021
  2. המפקח על הבנקים דורש להתחשב בסיכונים סביבתיים, 23.12.2020
  3. הבורסה מתגייסת למאבק בשינוי האקלים, 01.11.2020
  4. הרגולטור בישראל לומד מה- EU על סיכונים פיננסיים-סביבתיים, 21/09/2020
  5. המשרד להגנ"ס מציע לחייב חברות בדיווח סביבתי לבורסה, 14/09/2020
  6. הרשות לני"ע בוחנת חובת דיווח אחריות תאגידית ESG, 23/07/2020

גם גז טבעי נכלל במדיניות החדשה של אלטשולר שחם

לפי המדיניות שפרסמה אלטשולר שחם, היא לא תשקיע יותר בתאגידים שרוב עיסוקם כולל חיפוש, הפקה וייצור דלקים פוסיליים, במסגרת השקעות חדשות של קופות גמל וקרנות פנסיה. בפירוט של הדלקים הפוסיליים שאלטשולר שחם מתכוונת להימנע מהשקעה בהם, היא מזכירה גם את הגז הטבעי.

לפי מדיניות החברה, היא לא תשקיע בתאגידים  אשר לפחות 25% מהכנסותיהם ע"פ דוח כספי, בארבעת הרבעונים שקדמו להשקעה, מקורם בחיפוש הפקה וייצור של דלקים פוסיליים.

כמו כן, היא לא תשקיע במכשירי השקעה, שבין היתר כוללים קרנות השקעה, קרנת נאמנות, מדדים ETF ומחקי מדדים, שמדיניות ההשקעות המוצהרת שלהם בעת ביצוע ההשקעה בהם, היא שלפחות 25% מאחזקותיהם יהיו בתחום של חיפוש הפקה וייצור דלקים פוסיליים.

קופות הגמל והפנסיה שאוחדו למוצרי אלטשולר שחם עקב מיזוגה עם 'פסגות' לא ייחשבו להשקעות חדשות.

עוד מצוין במדיניות החברה שככל שהתאגידים המדוברים צפויים לשנות את תמהיל ההכנסות העתידי או את מדיניות השקעתם, היא תשנה את מדיניותה לגביהם ולא תימנע מלהשקיע בהם.

מחו"ל לרגולטורים, ומהם למנהלי הכספים

בתקופה האחרונה אנו דיווחנו על צעדים שונים שנקטו הרגולטורים הפיננסיים בישראל במטרה להכניס את השמירה על הסביבה ושינוי האקלים לתהליך קבלת ההחלטות על השקעות וניהול כספים. זאת כחלק ממגמה עולמית בנושא.

כך, לפני כחצי שנה רשות שוק ההון פרסמה טיוטת חוזר ובה הציעה לחייב גופים פיננסיים המנהלים כספי ציבור להביא בחשבון במדיניות ההשקעות הן היבטי ESG (Environmental Social (Governance כמו שינויי אקלים והן סיכונים טכנולוגיים שעלולים להשפיע על ביצועי תיקי השקעות של הציבור.

הטיוטה פורסמה כחודש בלבד לאחר הפצת מכתב לבנקים ולחברות האשראי בנושא על ידי המפקח על הבנקים. שתי היוזמות הן חלק ממגמה הולכת וגוברת של התחשבות בתחום איכות הסביבה בענף הפיננסי.

שווה להזכיר גם שבסוף שנת 2020 הושקו שני מדדי השקעה סביבתיים בבורסה בתל אביב וחודש לפני כן דיווחנו כי הרשות לניירות ערך שוקלת להחיל חובת דיווח אחריות תאגידית על חברות שנסחרות בבורסה.


עורכי דין בתחום איכות הסביבה:

חברה איש קשר טלפון מייל
ליפא מאיר ושות'- עורכי דין ד"ר ציפי איסר-איציק 072-3718653 Lipameir@infospot.co.il
קובי בר-לב עורכי דין קובי בר-לב 072-3712012 KB@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>