ממשיך לגדול: שיא של 76 דוחות אחריות תאגידית בשנת 2023
שנה שלישית ברציפות שנמשך הזינוק במספר החברות שמפרסמות דוח אחריות תאגידית ESG. מה הגורמים לגידול? האם מדובר במגמה שתימשך או תדעך?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 06/3/2024

בשלוש השנים האחרונות (2023-2021) חל גידול משמעותי בכמות החברות שמפרסמות דוח אחריות תאגידית ESG, מ-27 דוחות בשנת 2020 דרך 47 דוחות בשנת 2021, 65 דוחות בשנת 2022, ועד שיא חדש של 76 דוחות בשנת 2023.

מלבד ששת הבנקים שמחויבים לפרסם דוח אחריות תאגידית מתוקף הנחיות המפקח על הבנקים, יתר 70 הדוחות התפרסמו באופן וולונטרי.

נתון שחשוב לשים לב אליו הוא ש-16 חברות פרסמו לראשונה דוח אחריות תאגידית בשנת 2023. זאת בהשוואה ל-18 חברות בשנת 2022, ומספר דומה בשנת 2021. כלומר, מאגר החברות המדווחות צמח משמעותית בשלוש השנים האחרונות – בכ-50 חברות. אך בעוד מרבית החברות החדשות שדיווחו לראשונה בשנתיים הקודמות (2022-2021) עשו זאת בעזרת מענק ממשלתי, השנה (2023) רק חברה אחת דיווחה לראשונה בעזרת המענק, ויתר החברות עשו זאת מסיבות אחרות.

המודעות שהולכת וגדלה לנושא יכולה להסביר את הגידול בפרסום הדוחות כמו גם הצעדים שנקטו הרגולטורים הפיננסיים בישראל לעידוד פרסום דוחות אחריות תאגידית באופן וולונטרי והטמעה של שיקולי ESG בניהול סיכונים פיננסיים. סיבה נוספת לגידול בדוחות יכולה להיות הרחבת חובת דיווח אחריות תאגידית באיחוד האירופי, כך שחברות ישראליות שפועלות באירופה מיישרות קו עם הדרישה האירופית. ייתכן גם שנוצרה 'מסה קריטית' של חברות מדווחות בישראל, כך שחברות אחרות רוצות 'ליישר קו' עם המתחרות שלהן ולדווח כמותן.

באמצעות ניתוח נתוני דוחות האחריות התאגידית שפורסמו בשנת 2023 בישראל, נבחן את המגמות והשינויים בתחום בכתבה שלפניכם.

קישור לרשימת דוחות האחריות התאגידית ESG  שפורסמו בישראל בשנת 2023.


כתבות רלוונטיות:

 1. שיא של 65 דוחות אחריות תאגידית בשנת 2022, 01.03.2023
 2. הבורסה פרסמה שאלון  ESG, 19.04.2023
 3. שיטת דיווח חדשה ומחייבת לדוחות קיימות תאגידית, 05.11.2023
 4. הרגולטורים הפיננסיים מרחיבים את דרישות ה-ESG, 04.01.2023
 5. אחריות תאגידית סביבתית |   infospot

השפעת המענק הממשלתי לפרסום דוחות אחריות תאגידית

לפי הרישומים במאגר המידע הבלעדי של infospot המרכז את דוחות האחריות התאגידית שהתפרסמו בישראל בעשור האחרון, בשנים 2020-2013 הייתה קבוצה די קבועה של כמה עשרות בודדות של חברות בישראל שפרסמו מדי שנה, שנתיים או שלוש שנים דוח אחריות תאגידית, זאת בנוסף למספר חברות שפרסמו דוח באופן חד פעמי, כך שהממוצע עמד על כ-25 דוחות בשנה.

בשנת 2020 המצב השתנה בעקבות מענק ממשלתי בגובה של עד 100 אלף ₪ להכנת דוח אחריות תאגידית במסגרת פרויקט Impact Nation של המשרד לעניינים אסטרטגיים. שני סבבים של המענק פורסמו במהלך שנת 2020 במטרה לקדם הסברה כלכלית חיובית של חברות ישראליות בעולם, והוא ניתן לחברות שלא פרסמו דוח אחריות תאגידית ב-3 השנים שקדמו למענק.

החברות שזכו קיבלו מענקים של עד 100 אלף ₪ בגין הוצאות שקשורות באופן ישיר להכנה ופרסום של דוח אחריות תאגידית, כולל: ייעוץ מקצועי, גרפיקה, עיצוב, התייעצויות נוספות עם בעלי מקצוע רלוונטיים ואיסוף ועיבוד נתונים לצורך כתיבת הדוח.

מבין 31 החברות שזכו במענק, 27 פרסמו דוח אחריות תאגידית בשנתיים הקודמות 2022-2021, חברה אחת נוספת דיווחה בשנת 2023, ו-3 חברות טרם ניצלו את המענק ולא פרסמו דוח.

כלומר, הגידול במספר החברות המדווחות, מממוצע של כ-25 חברות בעשור הקודם שעד שנת 2020, ל-65 חברות בשנה הקודמת – 2022, יכול להיות מוסבר ברובו על ידי המענק. אך מה ההסבר להמשך הצמיחה בשנת 2023?

האם החברות שזכו במענק המשיכו לפרסם דוחות ESG?

נשאלת השאלה האם המענק שניתן עבור דיווח חד פעמי יביא לשינוי מגמה מתמשך או שהחברות שזכו במענק ובעקבותיו פרסמו דוח ישובו לאלמוניותן בתחום ה-ESG לאחר שניצלו את התקציב?

ובכן, מבדיקת הנתונים עולה כי 5 חברות שזכו במענק בסבב הראשון ופרסמו דוח אחריות תאגידית בשנת 2021, פרסמו דוח נוסף או עדכון לדוח גם בשנת 2022. המספר הזה צמח ל-14 חברות שפרסמו דוח נוסף בשנת 2023, לאחר שפרסמו דוח בעזרת המענק בשנים 2022-2021. כלומר, יותר ממחצית מהחברות שזכו במענק לא הסתפקו בפרסום דוח חד פעמי ופרסמו לפחות דוח אחד נוסף.

אין ספק שאחת הסיבות להמשך הדיווח היא שלאחר הקמת התשתית לצורך הכנת הדוח הראשון, ההיכרות, המשאבים, הידע, היכולות והמודעות להכנת דוח אחריות תאגידית, כבר קיימת בארגון ולכן יותר קל להוציא לפועל דיווחי המשך.

16 חברות פרסמו דוח אחריות תאגידית לראשונה

מבדיקת הנתונים עולה כי מספר שיא של 16 חברות (רק אחת מהן זכתה במענק) פרסמו לראשונה דוח אחריות תאגידית בשנת 2023. יחד עם 14 החברות שדיווחו דיווח נוסף לאחר שכבר מימשו את המענק, הן מספקות הסבר לכ- 30 חברות שדיווחו בשנת 2023. יתר 45 החברות המדווחות הן כאלה שפרסמו כבר דוחות בעבר, ופרסמו גם בשנת 2023, חלקן ממאגר החברות הוותיק שנהגו לדווח גם בעשור הקודם, וחלקן מבין החברות שהתחילו לדווח בשלושת השנים האחרונות – וכבר פרסמו דוח נוסף בשנת 2023.

מה הביא את 16 החברות שלא נעזרו במענק לפרסם לראשונה דוח אחריות תאגידית בשנת 2023? האם הן יתמידו וימשיכו לפרסם דוחות אחריות תאגידית גם בשנים הבאות, והאם מדובר במגמה ונראה חברות נוספות שיצטרפו ויפרסמו לראשונה דוחות בשנת 2024?

מעודדים חברות שנסחרות בבורסה לפרסם דוח ESG

בשנים האחרונות היו שינויים נוספים בישראל שעשויים להיות התמריץ לאותן חברות שבחרו לפרסם לראשונה דוח אחריות תאגידית.

בין היתר הכריזה הרשות לניירת ערך שהיא מעודדת דיווח  ESGוולונטרי של החברות הנסחרות והיא מפרסמת רשימה של הדוחות הרלוונטיים באתר האינטרנט שלה. הרשות גם פרסמה לפני כשנה שאלון ESG ממוקד בנושאי איכות הסביבה ואקלים שמיועד לחברות שנסחרות בבורסה אך לא פרסמו דוח אחריות תאגידית. מטרת השאלון להגביר את המודעות לנושא בקרב החברות ולספק מידע בסיסי למשקיעים. כנ"ל הבורסה לניירות ערך בתל אביב שגם היא החליטה לעודד דיווח ESG וולנטרי ולפרסם את רשימת המדווחים.

מניתוח הנתונים ניתן ללמוד כי 13 מבין 16 החברות שפרסמו לראשונה דוח אחריות תאגידית בשנת 2023, הן חברות שנסחרות בבורסה, ולכן ייתכן שהעידוד של הרשות לניירות ערך והבורסה אכן היוו תמריץ לכך.

מעודדים חברות פיננסים לפרסם דוח ESG

בנוסף לכך, הרשות לניירות ערך ורשות שוק ההון פרסמו בשנים האחרונות הנחיות שונות לגופים הפיננסיים המפוקחים על ידם, להתחשב בסיכוני ESG ובפרט בסיכוני איכות סביבה ושינוי אקלים.

ששת הבנקים בישראל מחויבים כבר יותר מעשור בדיווח אחריות תאגידית מתוקף הוראה של המפקח על הבנקים. שווה להזכיר כי לפני שנתיים המפקח על הבנקים הרחיב את דרישות פרסום דוחות האחריות התאגידית על ידי הבנקים, ולפני כשנה אף פרסם טיוטה של הרחבה נוספת של הדרישות.

ייתכן שהדרישות לעיל העלו את המודעות לנושא בקרב הגופים הפיננסיים, שהשנה היוו כ-20% מהמדווחים (15 חברות) כאשר 3 מהן פרסמו בפעם הראשונה דוח בשנת 2023. מבין החברות הפיננסיות, כאמור ששת הבנקים מדווחים מדי שנה, אליהן נוספו השנה גם 6 חברות ביטוח גדולות ומספר חברות נוספות.

דוחות אחריות תאגידית של חברות ממשלתיות

חברות ממשלתיות מחויבות לפרסם דוח פיתוח בן קיימא, בהתאם להחלטת ממשלה בנושא משנת 2003 ובהתאם להנחיות של מנהל רשות החברות הממשלתיות שפורסמו בשנת 2009.

הנחיות הדיווח שמות דגש על ההשפעה הסביבתית של החברות הממשלתיות. הן דורשות, בין השאר, לדווח לרשות החברות הממשלתיות מדי שנה על אודות יישום תכנית אסטרטגית לפיתוח בן קיימא של כל חברה ממשלתית.

אלא שתוכן הדיווח ומאפייניו הם בגדר המלצה. כך, רק חברות ממשלתיות בודדות לוקחות על עצמן להכין ולפרסם דוח אחריות תאגידית בהיקף ובתקן בינלאומי מקובל. חלק נוסף מהחברות מפרסמות דיווח לקוני קצר, ואילו מרבית החברות הממשלתיות (למיטב ידיעתנו) כלל לא עומדות בדרישת הבסיס של פרסום דיווח שנתי על יישום תוכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא.

בשנת 2023 רק 8 חברות ממשלתיות פרסמו דוח אחריות תאגידית: חברת החשמל, התעשייה האווירית, נמל אשדוד, רפא"ל, קצא"א, החברה לשרותי איכות הסביבה, ומקורות (שפרסמה 2 דוחות).

פילוח לפי ענף פעילות: אנרגיה, פיננסים, תעשייה יצרנית, טכנולוגיה

מלבד 15 חברות מענף הפיננסים שפרסמו דוח אחריות תאגידית בשנת 2023, פילוח לפי ענפי פעילות מלמד אותנו שענף האנרגיה תפס את המקום הראשון עם 18 חברות שפרסמו דוח בשנת 2023. 13 חברות היו מהתעשייה היצרנית (כימיה, מזון, פלסטיק, תרופות, טקסטיל, מלט וכו'), 11 חברות טכנולוגיה, והיתר מענפים שונים.

אילו חברות מפרסמות דוח ESG בהתמדה?

כאמור יש כ- 50 חברות שפרסמו דוח אחריות תאגידית ESG לראשונה בשלושת השנים האחרונות (2021-2023), אך לא פחות חשוב להסתכל איזה חברות ממשיכות להתמיד ולפרסם דוח מדי שנה (למעט ששת הבנקים שמחויבים לכך בחוק). מסתבר שיש חמש חברות שממשיכות לפרסם דוח אחריות תאגידית מדי שנה, גם בשנת 2023, כבר 7 שנים ברציפות:

 1. תעשייה אווירית
 2. טבע
 3. כיל
 4. חברת החשמל
 5. אינטל

באירופה מרחיבים את דרישות פרסום דוח אחריות תאגידית ESG

כדאי לזכור שהאיחוד האירופי פועל לקדם את תחום האחריות התאגידית, וכפי שדיווחנו כאן לאחרונה, החל משנת 2024 נכנסה לתוקף חקיקה (דירקטיבה CSRD: Corporate Sustainability Reporting (Directive  שמרחיבה ומחמירה את חובת הדיווח על אחריות תאגידית של חברות אירופאיות, והפעם חובת הדיווח תחול גם על חברות זרות לא אירופיות שפועלות באיחוד – צעד שמשפיע גם על חברות ישראליות.

הדרישות הבינלאומיות מחלחלות ומשפיעות על התחום בישראל, בין אם דרך חברות ישראליות שפועלות בחו"ל, ובין אם באימוץ הסטנדרטיים הבינלאומיים.

אחד מהמומחים הישראלים המלווה את התחום באופן עקבי כמעט 20 שנה והיה מהראשונים שהביא לישראל את הנחיות ה GRI לדיווחי קיימות הוא ד"ר ליעד אורתר המנהל היום את פירמת היעוץ שבלת ESG. לדברי ד"ר אורתר דוח ESG הופך להיות מרכיב ניהולי בסיסי בהתנהלות תקינה של כל תאגיד, ציבורי ופרטי כאחד.

עוד מוסיף ד"ר אורתר: "בנוסף לכל המוטיבציות המפורטות לעיל, עוד אחת מרכזית היא ההכרח של חברות ישראליות להציג את ביצועי ה ESG באמצעות כלי דירוג עולמיים מקובלים, דוגמת Ecovadis. כמובן שעבור חברות ציבוריות (בייחוד אלו הנסחרות בבורסות בחו"ל כגון הנאסד"ק והאירופיות) דירוגי ESG הפכו כבר מזמן לדבר שבשגרה. על מנת לקבל ציון טוב בדירוגים אלו, חובה להציג ולהזין למערכת דוח ESG. זה מרכיב בסיסי של ממש. חברות ישראליות מתבקשות לעשות זאת ע"י הלקוחות שלהם, ואם לא יעשו כך אזי הן מסתכנות באיבוד נתח שוק."

ד"ר אורתר מסכם: "אני שמח מאוד על העלייה הרצופה והעקבית בכמות החברות המפרסמות דוחות קיימות בישראל ומצפה לראות המשך מגמה זו גם בשנים הבאים"

--------

קישור לרשימת דוחות האחריות התאגידית ESG  שפורסמו בישראל בשנת 2023

השיוך של דוחות אחריות תאגידית במאגר דוחות האחריות תאגידית של אתר infospot מתבצע לפי מועד פרסום הדוח. כך ברשימה של שנת 2023 מופיעים דוחות שמועד הפרסום שלהם היה בשנת 2023.


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
איירלאב - בדיקות אוויר אהוד רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
חן בקרת אקלים שרון וסרשפרונג 072-3943015 hbakara@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>