אישור חריג לקצא"א להגדיל את פעילותה באילת, כתחליף לאשקלון
בשל המלחמה, קצא"א רשאית לפרוק בנמל אילת אוניות שיספקו נפט גולמי המיועדות לשימוש במשק הישראלי, בכמות העולה על מגבלות היתר הרעלים, באופן זמני עד שבועיים מסיום הלמלחמה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 12/10/2023

המשרד להגנת הסביבה אישר לחברת קצא"א לפרוק באילת נפט גולמי העולה על הכמות שהותרה לה בהיתר הרעלים, זאת כחלופה לפריקת הנפט באשקלון שסמוכה לאזור הלחימה (חרבות ברזל). החברה תורשה לפרוק אוניות נפט מעבר לפעילות הרגילה עד כשבועיים מתום הלחימה, ורק לשימוש המשק הישראלי.

נזכיר שבשנתיים האחרונות קיימת מחלוקת בין המשרד להגנת הסביבה לחברה הממשלתית קצא"א באשר לזכותה של האחרונה להרחיב את פעילותה במפרץ אילת. המשרד להגנת הסביבה הגביל את היתר הרעלים של החברה לפריקת כמות מסוימת בלבד של נפט בנמל באילת, כדי לצמצם את הסיכון לאירוע זיהום ים, להרס המערכת האקולוגית ולהרס שונית האלמוגים הייחודית באילת.


כתבות רלוונטיות:

  1. קצא"א משיקה מיזם סיבים אופטיים על בסיס צינור הנפט, 20.6.2023
  2. למשרד להגנ"ס יש סמכות לצמצם את פעילות קצא"א, 7.7.2022
  3. ביהמ"ש מקפיא את החמרת היתר הרעלים של קצא"א, 12.5.2022
  4. קצא"א עתרה נגד מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, 14.2.2022
  5. למידע נוסף על איכות הסביבה במפרץ חיפה infospot

הקלה בקצא"א אילת בצל המלחמה

על אף שהמחלוקת בין המשרד להגנת הסביבה לחברת קצא"א אף הגיע להכרעת בית משפט, המשרד להגנת הסביבה החליט הפעם לחרוג מהחלטתו על 'תוספת אפס סיכון' במפרץ אילת, זאת בשל העובדה שלאוניות עם מוצרי דלק שונים לא מתאפשר כעת לפרוק את תכולתן במקשר הימי של קצא"א באשקלון או בבית הזיקוק באשדוד.

תחילה, חן בר יוסף, מנהל מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה, הגיש בקשה למשרד להגנת הסביבה לפיה יש לאפשר לקצא"א לקלוט את האוניות שכניסתן לאילת נדחתה. בר יוסף ביקש לאפשר את הרחבת הפעילות באילת למשך זמן המלחמה ועד חודש אחריו. המשרד להגנת הסביבה החליט לקבל את הבקשה אך לאשר את האישור החריג לשבועיים בלבד לאחר סיום המלחמה. בפועל, היתר הרעלים של קצא"א עודכן והיא רשאית לפעול על פיו, אך מבלי לגרוע מכל חובה אחרת המוטלת עליה, לרבות טיפול בארועי זיהום ים.

לפי המשרד להגנת הסביבה, כדי להבטיח שהאישור יהיה רק בתקופת המערכה "חרבות ברזל" והמצב המיוחד בעורף, הוא הציב את התנאים הבאים:

  • הפעילות תהיה פריקה של מכליות נפט גולמי לצורך אחסון והעברה לצורכי המשק הישראלי בלבד.
  • לא תתקיים כניסה או שהייה של יותר ממכלית אחת בכל רגע נתון , במפרץ אילת בתחום המים הטריטוריאליים של ישראל.
  • לפחות 24 שעות לפני כל פעילות פריקת אונייה, יש לעדכן את המשרד להגנת הסביבה במייל ולכלול במידע מועד תחילת הפריקה ומועד משוער לסיומה וכמות הנפט הנפרקת.

 ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
ורידיס דורון בכר 054-9360419 verisoil@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
גרינסויל סתיו אמרוסי 054-9360575 greensoil@infospot.co.il
טיבכו רותם נסל 072-3942060 tibco@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>