הפרקליטות: למשרד להגנ"ס יש סמכות לצמצם את פעילות קצא"א
פרקליטות המדינה הגישה את עמדתה בעקבות עתירה של קצא"א נגד החמרת היתר הרעלים שקיבלה מהמשרד להגנ"ס. הוסכם כי המשרד להגנ"ס ישמע את טענות החברה ויתעייץ עם משרד האנרגיה והאוצר לפני קבלת ההחלטה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 07/7/2022

המדינה הגישה את עמדתה לבית המשפט במסגרת העתירה של קצא"א נגד המשרד להגנת הסביבה שהגביל את פעילות החברה באמצעות היתר הרעלים.

לפי נייר העמדה שהוגש על ידי פרקליטות המדינה, לאחר שקיימה דיונים עם משרדי הממשלה השונים הכריעה הפרקליטות כי למשרד להגנת הסביבה יש סמכות להגביל את כמות הרעלים שקצא"א יכולה לעסוק בהם.

בדיונים הוסכם שהמשרד להגנ"ס יזמן את נציגי קצא"א וייתן להם הזדמנות להשמיע את טענותיהם נגד הגבלת פעילות החברה. בנוסף המשרד להגנ"ס יתייעץ עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, משרד האנרגיה ומשרד האוצר.

נזכיר שבחודש אפריל האחרון המשרד להגנת הסביבה חידש את היתר הרעלים של קצא"א והוסיף לחברה תנאים נוספים שלא היו בהיתר הקודם. במסגרת חידוש ההיתר, המשרד צמצם את כמות הדלקים שהחברה רשאית לשנע. בעקבות כך עתרה החברה לבית המשפט והאחרון הקפיא את החמרת היתר הרעלים עד לבירור הנושא לעומק.

קישור לנייר העמדה של פרקליטות המדינה בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. ביהמ"ש מקפיא את החמרת היתר הרעלים של קצא"א, 12.5.2022
  2. קצא"א עתרה נגד מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, 14.2.2022
  3. הארגונים הסביבתיים משכו את העתירה נגד קצא"א, 27.12.2021
  4.  46מדענים וחוקרים: יש לבטל את הסכם קצא"א, 15.12.2021
  5. הסכם קצא"א: עמדת האוצר, רשות החברות, והרשויות באשקלון, 01.12.2021
  6. התנצחות פומבית בין המשרד להגנ"ס לחברת קצא"א, 30.9.2021

המדינה לבית המשפט: למשרד להגנ"ס יש סמכות

אחת השאלות המרכזיות שעמדה במחלוקת בין המשרד להגנת הסביבה לבין משרדי האנרגיה והאוצר וחברת קצא"א הייתה הסמכות שיש למשרד להגנת הסביבה להגביל באמצעות היתר הרעלים את כמות הדלקים שהחברה תשנע.

בעקבות עתירה שהגישה קצא"א נגד המשרד להגנת הסביבה לאחר שהחמיר את היתר הרעלים שלה, המדינה נדרשה להגיש את עמדתה לבית המשפט. כמקובל במקרים אלה, משרד המשפטים היה האחראי לבירור, הבחינה וההכרעה בסוגיה. הוא קיים מספר דיונים עם משרדי הממשלה – הסביבה, האנרגיה, האוצר, ועם רשות החברות הממשלתיות והחליט כי בנסיבות של המקרה המסוים הזה יש למשרד להגנת הסביבה סמכות להגביל את העיסוק ברעלים (במקרה הזה דלקים) של החברה.

בתוך כך, במסגרת הדיונים עם משרדי הממשלה הוחלט כי המשרד להגנת הסביבה ישמע את קצא"א בנושא הגבלת הכמות השנתית של פעילותה והחמרת היתר הרעלים הנוכחי שלה. בנוסף לכך המשרד ילבן את הסוגיה מול משרדי האוצר והאנרגיה, שכיום תומכים בעמדת קצא"א להגדיל את פעילותה באילת ובאשקלון לאחר שחתמה על הסכם עם חברת מד-רד מאיחוד האמירויות.

בשימוע נציגי קצא"א יוכלו לטעון את טענותיהם. החברה פרסמה את הטענות גם בפומבי, בין היתר במסגרת העתירה. בין טענותיה היא מציינת שמדיניות "תוספת אפס סיכון" למפרץ אילת שעליה הכריזו המנכ"לית והשרה להגנת הסביבה חריגה ומחייבת חקיקה ראשית ודיון ממשלתי, וכי אין למשרד סמכות להתערב בהחלטות המקצועיות של היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית שאמורה לבחון את סקר הסיכונים של החברה.

התייחסויות

השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג: "היתרי הרעלים נועדו להגן על הסביבה ועל בריאות הציבור. שינוע ואחסון דלקים פוסיליים מעלים חששות לסיכונים גדולים לבריאות הציבור ולסביבה, ולכן יש צורך בפיקוח ובקרה ברמה הגבוהה ביותר. גורמי המקצוע במשרד ישקלו את כל הטענות בצורה עניינית ומקצועית, ללא מורא, על מנת להבטיח כי תנאי היתרי הרעלים יתנו הגנה ראויה לציבור ולסביבה ויבטיחו מניעת מפגעים ומטרדים לתושבים".

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה