קצא"א עתרה נגד מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה
לאחר חילופי דברים בין החברה למשרד להגנ"ס בחודשים האחרונים, וההחלטה של השרה להגנ"ס שלא לאפשר לחברה את הרחבת הפעילות באילת – כעת מגיעה העתירה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 14/2/2022

חברת קצא"א הגישה עתירה נגד גורמים במשרד להגנת הסביבה, לרבות המנכ"לית, בגין חוסר שיתוף הפעולה שלהם לבחון את תוכנית החירום המפעלית של קצא"א, על רקע התנגדותם להרחבת פעילות קצא"א באילת, מתוקף הסכם שנחתם בינה לבין חברת מד-רד מאיחוד האמירויות.

החברה הממשלתית קצא"א טוענת בעתירה, בין היתר, כי למנכ"לית המשרד, גלית כהן, אין סמכות להתערב בעבודה ובהחלטות המקצועיות של היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית (השייכת למשרד להגנ"ס) שאמורה לבחון את סקר הסיכונים של החברה ולאשר בהתאם את הרחבת הפעילות באילת.

כמו כן טוענת החברה שמדיניות "תוספת אפס סיכון" למפרץ אילת אליה הכריזה המנכ"לית והשרה להגנ"ס היא מדיניות חריגה שמחייבת חקיקה ראשית ודיון ממשלתי.

נזכיר שלאחרונה המשרד להגנת הסביבה הודיע כי הוא אינו מאשר את הרחבת פעילות קצא"א באילת, על פי ההסכם שנחתם עם מד-רד, וכי הוא מנהיג מדיניות חדשה של תוספת אפס סיכון סביבתי למפרץ אילת.

זמן קצר לפני כן, המשרד קיבל את סקר הסיכונים מקצא"א והודיע לחברה שהסקר לוקה בחסר ולכן הוא נדחה. בד בבד, עתירה שהוגשה נגד ההסכם על ידי הארגונים הירוקים נמשכה לאחרונה לאחר שהמדינה הודיעה כי לא תתערב בהסכם של קצא"א ומנגד לא תתערב בסמכויות של המשרד להגנ"ס במידה ויפעל נגדו.

לפי הסכם קצא"א-מד-רד, קצא"א תקלוט באילת מכליות נפט שיגיעו מאיחוד האמירויות, ותזרים את הנפט בצינור שלה לאשקלון ומשם הם יועברו ליעדים באירופה.   


כתבות רלוונטיות:

  1. הארגונים הסביבתיים משכו את העתירה נגד קצא"א, 27.12.2021
  2. המדינה הודיעה שלא תתערב בהסכם קצא"א ומד-רד, 21.12.2021
  3.  46מדענים וחוקרים: יש לבטל את הסכם קצא"א, 15.12.2021
  4. הסכם קצא"א: עמדת האוצר, רשות החברות, והרשויות באשקלון, 01.12.2021
  5. התנצחות פומבית בין המשרד להגנ"ס לחברת קצא"א, 30.9.2021

קצא"א: למשרד להגנ"ס אין סמכות להתערב בהגדלת פעילות

אחת הטענות שעולות מהעתירה הנוכחית של קצא"א היא שסמכות המשרד להגנ"ס היא לקבוע את טיב ההיערכות הנדרשת להתמודדות עם אירועי זיהום ים בשמן, בעוד שהיקף הפעילות הוא בגדר נתון חיצוני שלמשרד לא אמורה להיות כל השפעה עליו. לפי קצא"א, מאז ומעולם נפח פעילותה נקבע על-ידה, ובדיון בוועדת הפנים של הכנסת בשנת 2011 גם המשרד להגנ"ס אמר זאת.

בכך קצא"א מתייחסת להחלטה המעודכנת של מנכ"לית המשרד להגנ"ס, גלית כהן, בגיבוי השרה להגנ"ס תמר זנדברג, להפעיל מדיניות של "תוספת אפס סיכון" במפרץ אילת. הצהרה זו הגיעה בתגובה להסכם שחתמה קצא"א עם מד-רד ומשמעותו הרחבת היקף פעילות החברה באילת.

לפני ההצהרה על מדיניות "תוספת אפס סיכון", קצא"א הגישה סקר סיכונים למשרד בנוגע להרחבת הפעילות באילת, והמשרד דחה את הסקר בנימוק שהוא לוקה בחסר, אינו מתייחס לכלל הסיכונים הנובעים מתוספת מכליות נפט ולכן אינו יכול להיבחן ברצינות.

בהמשך, המשרד הודיע כי קיים דיון ענייני בנושא, והחליט, גם על רקע המחויבויות הבינלאומיות של ישראל בעניין שינוי אקלים ועל רקע מעבר העולם לכלכלה דלת פחמן, שאין מקום להגדלת פעילות שקשורה בנפט ולהוספת סיכון לאילת, ועל כן התוכנית לא תאושר.

חברת קצא"א טוענת בעתירתה שהמשרד מפר את החובה החוקית המוטלת עליו "להפעיל את סמכותו לבחון וליתן החלטה בפנייתו של הפרט לקבל היתר", בכך שהוא אינו מוכן לדון ברצינות בתוכנית החירום המפעלית שהוגשה לו וכן בסקר הסיכונים.

בעניין הסמכות, קצא"א גם טוענת שהגורם המקצועי המוסמך לדון בתוכנית ובסקר הסיכונים שלו הוא היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנ"ס, ולא מנכ"לית המשרד להגנ"ס. לדברי קצא"א, לאחר שהחברה חתמה על מזכר הבנות לא מחייב עם מד-רד, היחידה הארצית שיתפה איתה פעולה באופן מלא במשך כחצי שנה, ובין היתר העבירה לה הנחיות מפורטות כיצד להיערך להגדלת הפעילות בעקבות מימוש ההסכם. אנשי היחידה אף הבהירו לקצא"א ש"חשש ומורת רוח מההסכם אינם יכולים ואינם אמורים להשפיע על ההליך".

בהתאם לכך, קצא"א הגישה את העתירה גם נגד היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנ"ס.

קצא"א: המשרד להגנ"ס לא התייחס להיקף הפעילות בעבר

טענה נוספת שמעלה קצא"א בעתירה היא שבספטמבר 2020 החברה קיבלה מהמשרד להגנ"ס הוראות מפורטות המסבירות כיצד להיערך לאירועי זיהום ים, אך לא הופיעה בהן כל מגבלה על נפח פעילות החברה או קצב פקידת מכליות, ועל כן היא הסתמכה על כך כאשר פנתה לחתום על ההסכם עם מד-רד.

יתרה מזאת, על-פי סקר סיכונים שנעשה בעבר על פעילות קצא"א באילת, שכלל בחינת הסיכון לפי  קצב של 30 מכליות בשנה (כמות מכליות גדולה יותר מהיום), הסיכון מהפעילות נמוך ואין בו כדי להשפיע על ההוראות ב"תוכנית הלאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן".

סקר הסיכונים הקודם נערך ב-2008, ולטענת קצא"א כיום עומדים לרשותה אמצעים טכנולוגיים משוכללים יותר למניעת אירועי זיהום ים בשמן, ולכן לא צריכה להיות מניעה להרחבת פעילותה.

קצא"א: השקענו 15 מיליון ₪ בהיערכות סביבתית באילת

טענה נוספת של קצא"א בעתירה היא הסכום הגבוה שהשקיעה בהיערכות לקראת הרחבת פעילותה באילת, בעקבות שיתוף הפעולה עם היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית וההוראות שקיבלה ממנה להצטייד בציוד להתמודדות עם אירועי זיהום ים. הסכום שהשקיעה בכך קצא"א, לדבריה, עומד על כ-15 מיליון ₪.

הכסף הושקע בהזמנת סקר סיכונים, ובהצטיידות באמצעים בטיחותיים וחירום. אך לאחר כחצי שנה של היערכות אירעה ״תפנית חדה ודרמטית בעמדת היחידה הארצית בהנחיית השרה: משיתוף פעולה מלא ואינטנסיבי עם קצא״א עד כדי עצירה מוחלטת ובלתי מוסברת של בחינת בקשתה לעדכון תוכנית החירום המפעלית, סירוב לדון בה ודחייתה", זאת לאחר שקצא"א השקיעה כבר משאבים רבים.

קצא"א: המשרד להגנ"ס מפלה אותנו לרעה

טענה נוספת של קצא"א היא שמדיניות "תוספת אפס סיכון", שעליה הודיע המשרד להגנ"ס בעניין החברה, תקפה רק לגביה ולא מיושמת בשום מקום אחר בארץ, גם לא בחברות אחרות שפועלות במפרץ אילת. לדברי החברה, המדיניות אומצה אף שלא נבחנה לעומק ולא נערך דיון ממשלתי בה. קצא"א סבורה כי המדיניות צריכה לעבור בחקיקה ראשית ולהיות כפופה לדיון ממשלתי, שכן השפעתה רחבה ומשמעותית.

החברה הוסיפה שהמדיניות "איננה כוללת שום מסמך מדיניות או פירוט כלשהו ולמעשה היא כוללת רק את שמה – "מדיניות תוספת אפס סיכון".


ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
ורידיס דורון בכר 054-9360419 verisoil@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
גרינסויל סתיו אמרוסי 054-9360575 greensoil@infospot.co.il
טיבכו רותם נסל 072-3942060 tibco@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>