1536 חריגות בבז"ן ב-2017. שערורייה או נתון סביר?
דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מסכם את החריגות בניטור הרציף ובדיגומי איכות אוויר בבז"ן. האם הנתונים אכן מדאיגים? ומה המשרד להגנ"ס עושה בנידון?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 19/6/2018

מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסם לאחרונה דוח, שנערך לבקשת ח"כ איתן ברושי (מחנה ציוני), על חריגות מזהמים לאוויר במפעלי קבוצת בז"ן במפרץ חיפה. מהדוח עולה, כי בשנת 2017 נמדדו 1,536 חריגות מהערך המרבי החצי שעתי של הניטור הרציף בארובות, כ-35% מהחריגות היו במהלך פעילות שגרתית, וכ-65% נמדדו במהלך תקלות או אירועים לא שגרתיים.

עוד עולה מהדוח, כי במסגרת דיגומים תקופתיים של איכות אוויר במהלך 2017 נמדדו 33 אירועי חריגה מערכי הפליטה, וכי יש שונות רבה ברמות החריגה מתקן הפליטה בין האירועים, בהם מקרים שחורגים בפחות מ- 1%, לחריגות של מאות ואלפי אחוזים מעל תקן הפליטה. כמו כן מתייחס הדוח לחריגות בריכוז הבנזן מערכי הסביבה בתחנות הניטור שבסמוך למתחם בז"ן.

האם נתוני החריגות בניטור הרציף אכן מדאיגים?

בדו"ח מצוין כי לבז"ן יש עד ה 30 בספטמבר 2019 לעמוד בהנחיות ניטור חדשות למערכות הניטור הרציף במתחם. גם אם פרק הזמן הממושך מעלה תהייה, עד למועד זה, לא ניתן לבצע אכיפה על נתוני החריגות של מערכות הניטור הרציף ובאופן תאורטי יש אפשרות שהנתונים לא מספיק מדויקים או מהימנים.

יחד עם זאת, כאשר יש חריגות בז"ן מחויבת לספק על כך הסברים למשרד להגנ"ס. אך אם החריגות לא סבירות או שההסברים לא מניחים את דעתו של המשרד, הוא יכול לגשת לבצע דיגומי פתע, ולנו נודע שכך אכן נעשה בחלק מהמקרים במהלך השנה.

תוצאות חריגות בניטור רציף בארובות


מקור: דוח מרכז המידע של הכנסת

למרות זאת, הנתונים נראים מדאיגים, 1536 חריגות בניטור רציף בארובות במשך שנה! שוחחנו עם מספר אנשי מקצוע להבין מה עומד מאחורי המספר הזה, והם הדגישו בפנינו את הנקודות הבאות:

 • התנאים של היתר הפליטה לאוויר של בז"ן נכנסו לתוקף בספטמבר 2016, כאשר בהיתר, חלק מערכי הסף הוחמרו. כלומר עבור חלק מהחריגות המדוברות, ניתן לומר שמדובר ב'תקופת הסתגלות' לערכי הסף החדשים.
 • מדובר בחריגות בממוצע של חצאי שעות. כאשר בשנה יש 8,760 שעות והרבה ארובות מנוטרות. אם עושים את המכפלות מגלים שמדובר בשיעור חריגות של אחוזים בודדים, למרות מספרן האבסולוטי הגבוה.
 • במשך כ- 3 חודשים לא הייתה אמוניה (בשל סגירת מיכל האמוניה) המשמשת להפחתת פליטות של תחמוצות חנקן מה שכנראה השפיע על החריגות הרלוונטיות (520 מתוך ה 1536 הן תחמוצות חנקן).

נתוני החריגות בדיגומי הפתע ודיגום תקופתי

באשר לחריגות בדיגומי פתע ודיגום תקופתי ב-2017. גם כאן, ניתן לטעון כי מדובר בשיעור חריגות נמוך, 33 חריגות מתוך מאות רבות של מזהמים שנבדקים במהלך השנה. מדובר בשיעור חריגות של אחוזים בודדים. אלא שבניגוד לניטור הרציף, למעט מקרים ספציפיים עם סיבה רלוונטית, המשרד להגנ"ס ביצע אכיפה כנגד החריגות שנמצאו בדיגומים.

התייחסויות

המשרד להגנת הסביבה מסר בתגובה: "המשרד להגנת הסביבה מפקח ואוכף באופן רציף על כלל מפעלי מפרץ חיפה, מיישם תוכניות הדוקות להפחתת פליטות למפעלים ומשקיע משאבים רבים כולל תקציב וכוח אדם במטרה לשפר את איכות האוויר לתושבי מפרץ חיפה - והנתונים מעידים על כך שיש שיפור משמעותי בשנים האחרונות.

יודגש, כי המסמך שפרסם מרכז המידע של הכנסת, הנוגע למתחם בז"ן, מרכז אך ורק את הדיגומים שבהם הערכים שנמדדו היו גבוהים מהערכים הקבועים בערכי הפליטה. יש לדייק את הנתונים: מדובר אך ורק על 23 בדיקות מזהמים שלא ניתן לבצע עליהן אכיפה מתוך 63 חריגות בבדיקות המזהמים שנמצאו – כלומר בניגוד למשתמע, לא מדובר ב-40% מכלל הבדיקות שבוצעו, שהיו לפחות של 1,500 מזהמים (!).

בנוסף, חשוב להבדיל בין הניטור הרציף בארובות של מתחם בז"ן לבין תוצאות הדיגומים במתחם. לצורך בדיקת החומרים הנפלטים מהארובות, המשרד אינו מסתמך רק על נתוני מכשירי הניטור הרציף מהארובה, אלא בעיקר על תוצאות דיגומי ארובה תקופתיים, דיגומי פתע, דיווחים שנתיים למרשם הפליטות לסביבה (המפל"ס, PRTR) ושיטות נוספות, ועל כן התמונה העולה מהמסמך של מרכז המידע אינה מלאה.

יודגש, כי בבדיקות שביצע המשרד בעצמו בשנת 2015 הוא זיהה פערים במערכת הניטור הרציף. אך מאז נכנס הנושא להסדרה, כולל דרישות הסמכה של מערכות הניטור ברשות להסמכת מעבדות והכשרת חברות דיגום בהתאם, ובמקומות שבהם המפעלים לא עומדים בלוחות הזמנים הנדרשים על ידי המשרד, מבוצעת אכיפה.

באשר לאכיפה של חריגות בדיגומים בארובה במתחם בז"ן: יצוין, כי כבר במהלך 2015 הגיש המשרד כתב אישום על חריגות בדיגומים בהם הורשעו בעלי תפקידים במפעלי קבוצת בז"ן במסגרת הסדר טיעון, ונגזר עליהם קנס של 1.5 מיליון ₪.

בנוסף, במשטרה הירוקה הוקם צח"מ (צוות חקירה מיוחד) לחקירת חשדות לחריגות בערכי פליטה של מפעלי קבוצת בז"ן בין השנים 2012-2016 (צווים אישיים והיתרי פליטה) ולהפרת נוהל גילוי דליפות ותיקונן (LDAR). מטבע הדברים לא נוכל להתייחס בשלב זה לזהות המעורבים, לממצאי החקירה ולמסקנותיה".


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

---------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. בז"ן משקיעה בהקמה ושדרוג של מתקנים סביבתיים, 29.04.2018
 2. בז"ן תקים מתקנים להפחתת פליטות, 9.01.2018
 3. בז"ן תקים תחנת כוח חדשה המונעת בגז טבעי, 04.01.2018
 4. "לא שמו את איכות הסביבה בראש סדר העדיפויות ובמקום זה מחלקים דיבידנד", 12.12.2017
 5. חילופי מנכ"לים בבז"ן, 30.11.2017
 6. מידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה infospot

מסמכים רלוונטיים:

 1. נתונים על חריגות של מזהמים לאוויר, מרכז המידע והמחקר של הכנסת
להמשך קריאת הכתבה המלאה