הארכת התמיכה ברשויות מקומיות חלשות מקרן הניקיון
המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור תזכיר לחוק שמירת הניקיון (הוראת שעה). מדובר בעיקר בבקשה להאריך את הוראת השעה הקיימת לשלוש שנים נוספות על מנת לסייע לרשויות חלשות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 08/9/2020

המשרד להגנ"ס פרסם תזכיר לחוק שמירת הניקיון (הוראת שעה) להערות הציבור במטרה להאריך את תוקף הוראת השעה בשלוש שנים נוספות עד לשנת 2023.

מטרת ההארכה היא להמשיך לאפשר שימוש בכספי היטל ההטמנה שמצטברים בקרן הניקיון, לסיוע לרשויות מקומיות חלשות (אשכולות 5-1 בדירוג הלמ"ס) לצמצם את הפער מול רשויות מקומיות אחרות בנוגע לטיפול במפגעי פסולת, הקמת תשתיות לטיפול בפסולת והסדרת הטיפול השוטף בפסולת. הוראת השעה הקיימת צפויה לפקוע בסוף השנה. התזכיר פתוח להערות הציבור עד לתאריך 20.9.2020.


כתבות רלוונטיות:

  1. ארגוני הסביבה רוצים נציג בקרן הניקיון, 06/05/2020
  2. מענק קורונה: 189 מיליון ₪ לרשויות המקומיות לטיפול בפסולת, 07/04/2020
  3. 600 מיליון ₪ להקמת משק פסולת אזורי ומתקני טיפול03/3/2020
  4. מדוע הסדרת הטיפול בפסולת בישובים הערביים לא מתרוממת?, 05/12/2019
  5. למידע נוסף על פסולת | infospot

שינוי הדירוג של הרשויות המקומיות הזכאיות לתמיכה

יצוין כי התיקון היחידי שהמשרד להגנ"ס מבקש להכניס להוראת השעה (מלבד הארכת התוקף שלה) קשור לחישוב הדירוג של כל רשות מקומית בתוך האשכול שהיא שייכת אליו לצורך בחינת זכאותה לקבלת תמיכה לטיפול בפסולת. לפי התזכיר, מדובר בעיקר בהבהרה של שיטת החישוב, לפיה נעשה שקלול ממוצע של נתוני הרשויות בכל אשכול ועל פיו הן מדורגות בתוכו.

רקע: קרן הניקיון והיטל ההטמנה

במסגרת החוק לשמירת ניקיון הוקמה הקרן לשמירת הניקיון שתפקידה העיקרי הוא לקדם את תחום הפסולת בישראל. הקרן משתמשת בכספי היטלי ההטמנה של מפעילי אתרים לסילוק פסולת כדי לפתח, להקים, לייעל ולעודד אמצעים חלופיים להטמנת פסולת. יש לציין שרוב הכספים בקרן הניקיון מגיעים מהיטל ההטמנה על פסולת מעורבת שעומד כיום על 109.38 ש"ח לטון פסולת, אותו משלמות הרשויות המקומיות.

בשנת 2017 נקבע עדכון בחוק לפיו יתרת כספי ההיטלים השנתית תושקע בין היתר בסיוע לרשויות מקומיות חלשות בתחום הפסולת. כעת הסיבה העיקרית להארכת החוק היא הארכת תוקף הוראת השעה מ 2017 לטובת המשך הסיוע לרשויות מקומיות חלשות עקב תשתית חסרה של אצירה, איסוף ופינוי פסולת שעדיין קיימת אצלן נכון להיום.

------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה