הפקת נפט וחשמל מפצלי שמן ופסולת פלסטיק. בישראל
שותפות רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ) מתכננת להקים מתקנים להפקת אנרגיה מפצלי שמן ופסולת פלסטיק עירונית. הוספת הפלסטיק מגדילה את תפוקת הנפט והחשמל, מפחיתה את פליטת המזהמים ומהווה תחליף סביבתי להטמנה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 29/4/2019

לאחרונה הסתיימה בהצלחה בדיקת מעבדה לבחינת התאמת התנאים המקומיים (בישראל) לטכנולוגיה רוסית של הפקת נפט וחשמל מפצלי שמן ופסולת פלסטיק עירונית. כך דיווחה לאחרונה שותפות רא"מ (רותם אנרגיה מחצבים), המתכננת להקים מתקנים להפקת אנרגיה מפצלי שמן במישור רותם שבנגב, שיועשרו בפסולת פלסטיק שתגיע ממתקני מיון פסולת עירונית.

הפקת נפט בפירוליזה - טכנולוגיה רוסית

לפי דיווחי החברה היא מתכוונת להפיק נפט וחשמל מפצלי שמן ופסולת פלסטיק בעזרת טכנולוגיה בשם SHC - Solid Heat Carrier, שפותחה ברוסיה בשנות ה-50 ואשר מיושמת כיום באסטוניה בשני מפעלים שונים עם מספר מתקנים פעילים. מהדיווח לא ברור האם שיטה זו מיושמת במקומות נוספים בעולם, אך החברה מציינת כי הטכנולוגיה בעלת הניסיון התעשייתי הנצבר הגדול ביותר עם פצלי השמן בעולם המערבי.

שיטת ההפקה מבוססת על תהליך פירוליזה (זיקוק יבש) בו מתבצע פירוק של חומר אורגני על ידי חימום, אך ללא נוכחות חמצן, כך שלא מתרחשת בעירה.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. התקציב אושר. 4 מיליארד ₪ למתקני תשתית פסולת, 7.01.2018
 2. בעשור הקרוב יוקמו מתקני השבת אנרגיה ב-3 מיליארד ₪, 4.01.2018
 3. מתקן לטיפול בפסולת ביתית ב-700 מיליון ₪ בשרון הצפוני, 11.03.2018
 4. מידע נוסף על פסולת עירונית ביתית | infospot

סטטוס הפרויקט: תכנון הנדסי ראשוני

הפרויקט של שותפות רא"מ יצא לדרך בשנת 2011. עד כה בוצעו סקרים גיאולוגיים, נבחרה הטכנולוגיה המתאימה, בוצעו פיילוטים להפקת נפט מפצלי שמן משטח הרישיון ונעשה תכנון הנדסי ראשוני למתקני עזר ושירותים. החברה ציינה בדיווחיה הקודמים כי על פי הנתונים הגיאולוגיים והבדיקות הטכנולוגיות שהתקיימו, קיים פוטנציאל משמעותי להפקה של נפט מפצלי השמן המצויים בשטח הרישיון.

כעת הפרויקט נמצא בתחילת שלב תכנון הנדסי ראשוני (FEED), בו מותאמת הטכנולוגיה לתנאי הארץ (איכות הפצלים, מזג האוויר, איכות הפלסטיק הממוין) והתאמת התהליך לעמידה בתקני איכות הסביבה. בשלב זה מתגבשים סופית אומדני ההשקעה ונבחנת הכדאיות הכלכלית של הפרויקט לקבלת החלטת השקעה והקמת מתקני ההפקה.

תוספת הפלסטיק מפחיתה את פליטת המזהמים

החברה מציינת מספר יתרונות של הטכנולוגיה המתוכננת להפקת אנרגיה:

 • נפט המיוצר מפסולת פלסטיק כמעט אינו מכיל גופרית [Sulfur] ואילו הנפט שמופק מפצלי השמן עשיר בגופרית, הנחשבת למזהם אוויר. לכן, דילול הנפט שיופק מפצלי השמן, בנפט מפסולת פלסטיק יפחית את רמת הגופרית בנפט בשיעור משמעותי.
 • התהליך גורם לפליטות של גזי חממה בשיעור נמוך בכ-60% לעומת תהליך השבת אנרגיה מפסולת. כמו כן כמות הדיאוקסינים שנפלטת במהלך תהליך הפירוליזה זניחה, בעיקר ביחס לפליטות משריפה פתוחה ושריפה במתקני השבת אנרגיה.
 • פירוליזה מאפשרת ניצול פסולת פלסטיק שלא ניתן למחזר– במיוחד פילמים של אריזה, בעיקר אלה העשויים משילוב של PE/PP עם חומר אחר כגון נייר או קרטון.
 • פירוליזה מאפשרת מיחזור פסולת לא שטופה, מוצקה ומעורבת (פסולת חקלאות, יריעות חממות, צינורות השקיה).
 • שימוש בפסולת פלסטיק תסייע לפתרון הסביבתי לבעיית הטמנת פסולת בלתי מתכלה.

החברה סבורה כי המתקנים המדוברים משתלבים עם מדיניות המשרד להגנת הסביבה לקידום מתקני השבת אנרגיה מפסולת במטרה לצמצם את שיעור הטמנת הפסולת. מדיווחי החברה ניתן להסיק כי הפרויקט יקלוט כ-200,000 טון פסולת פלסטיק בשנה.

מהיכן תגיע פסולת הפלסטיק?

לפני כשנה נחתם הסכם בין רא"מ לבין י.ש. אחים יעקובי, לפיו האחרונה תספק לרא"מ פסולת יבשה לצורך הפקת נפט וייצור חשמל בכמות של 150,000 טון בשנה.

בנוסף חתמה השותפות על שת"פ עם חברת ורידיס לאספקת פסולת אורגנית כתוספת לתהליך ניצול פצלי השמן במתקני ההפקה. במזכר ההבנות נקבע בסיס ראשוני למפרט הפסולת האורגנית לפיו ורידיס תספק לשותפות פסולת אורגנית יבשה בכמות של לפחות 50,000 טון לשנה, בתכולת פוליאתילן/פוליפרופילן שלא תקטן מ-50%.

נזכיר כי חברת ורידיס הקימה ומפעילה את מפעל ה-RDF  בחירייה שממיין פסולת עירונית ממנה הוא מייצר פסולת אורגנית יבשה המשמשת את מפעל המלט 'נשר' ברמלה כתחליף לדלק פוסילי.

תוצאות הפיילוט להפקת נפט וחשמל מפצלי זמן ופלסטיק

במסגרת פיילוט שהתקיים לאחרונה במעבדות האוניברסיטה הטכנולוגית שבסנט פטרסבורג ברוסיה, לבדיקת התנאים המקומיים בישראל לשימוש בטכנולוגיה המדוברת להפקת נפט וחשמל מפצלי שמן ופסולת פלסטיק, עלה כי שילוב פסולת הפלסטיק עם פצלי השמן מגדילה את תפוקת החשמל והן את תפוקת הנפט מפצלי השמן.

הפיילוט בוצע עם דוגמאות פצלי שמן מהאתר ופסולת פלסטיק ממוינת מאחד הספקים המיועדים בישראל, שנשלחו לשם כך לרוסיה.

לפי דיווחי החברה, משמעות תוצאות הפיילוט:

 1. הגדלת תפוקות החשמל על חשבון תפוקות הנפט מפחיתה את השפעת תנודתיות מחירי הנפט, כלומר השותפות הצליחה להפחית את סיכון מחירי הנפט על הפרויקט.
 2. בכפוף לקבלת אסדרה מרשות החשמל למכירת החשמל, הגדלת מרכיב הכנסות החשמל מגדילה את רמת הוודאות ובכך מגדילה את יכולתה להגיע לסגירה פיננסית.
 3. לאור קבלת נתונים ראשוניים אודות הרכב הנפט, השותפות תפעל להתקשרות עם לקוחות למכירת הנפט.

חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
ק.מ.מ מחזור מאיר 072-3942967 Kmm@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>