5 תחנות מעבר שטרם דיווחו למפל"ס חשופות לקנס גבוה
רשימת המתקנים שטרם דיווחו למפל"ס לשנת 2020 כוללת 5 תחנות מעבר לפסולת ומתקן טיפול בשפכים אחד, מתוך כ-570 מפעלים ומתקנים. מפרי החוק חשופים לקנסות גבוהים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 13/9/2021

המשרד להגנת הסביבה פרסם רשימה של מפעלים שלא מסרו את הדיווח השנתי למפל"ס – מרשם פליטות והעברות לסביבה, לשנת 2020. מדובר ב-5 תחנות מעבר לפסולת ובמתקן אחד לטיפול בשפכים  שלא מסרו הפעם את הדיווח השנתי, 4 מתוכם חייבים בדיווח עוד משנים קודמות. בתוך כך, 4 בתי גידול עופות/חזירים השלימו את הפער ויצאו מרשימת הלא מדווחים, לצד מפעל נוסף לעיבוד מתכות.

נזכיר כי לפי החוק שנכנס לתוקף בשנת 2012, כ-570 מפעלים אמורים להגיש מדי שנה את הדיווח השנתי למפל"ס, כך שמספר הלא מדווחים (6) משקף רק כ- 1% ממי שנדרש בדיווח.

מפרי החוק מסתכנים בקנסות של עד 300,000 ₪ לתאגיד, 75,000 ₪ לאדם ועד שנת מאסר בגין עבירות הקשורות לדיווח המפל"ס, כולל אחריות נושאי משרה בתאגיד. במהלך שנת 2019 הוטל עיצום כספי אחד תחת חוק המפל"ס, אך בשנים 2017-2018 הוטלו 10 עיצומים כספיים בגין הפרת חובת הדיווח למפל"ס.


כתבות רלוונטיות:

 1. 6 מפעלים טרם דיווחו למפל"ס, 13.8.2020
 2. עדכונים בהוראות הדיווח והחישוב של המפל"ס01/1/2020
 3. מפל"ס 2018: עלייה של 30% בפליטת מזהמים מסרטנים 07/10/2019
 4. 8 מפעלים טרם דיווחו למפל"ס וחשופים לקנסות גבוהים01/9/2019
 5. מידע נוסף על מפל"ס  PRTR | infospot

דיווח על פליטות וחומרים מזהמים לסביבה

מרשם הפליטות לסביבה – מפל"ס (PRTR) בישראל הוקם מתוקף חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), 2012. בכך הצטרפה ישראל למדינות ה-OECD המנהלות מרשם של פליטות והעברות של חומרים מזהמים ופסולות לסביבה ומעמידות מרשם זה לעיון הציבור. המפל"ס כולל את הנתונים הבאים:

 • פליטות של חומרים מזהמים לסביבה (לים, לאוויר, למים או לקרקע)
 • הזרמות של שפכים ממפעלים אל מתקני טיהור שפכים
 • העברות של פסולת (רגילה או מסוכנת) לסילוק או לטיפול
 • מידע כללי על אודות המפעלים (מיקום, כתובת, סוג פעילות, ועוד)

המידע מפורסם באתר המשרד להגנת הסביבה ומוצג גם בתצוגה גאוגרפית. כך אפשר לחפש מפעלים על גבי מפה. אפשר לחפש נתונים בחתכים שונים גם לפי שם המפעל, ענף הפעילות, לפי סוג החומר המזהם, היישוב שהמפעל נמצא בו וכדומה.

 מי לא דיווח למפל"ס? תחנות מעבר לפסולת ומתקן טיפול בשפכים

לפי נתוני המשרד להגנ"ס, 6 מתקנים לא העבירו דיווח למפל"ס כנדרש בגין הפעילות שלהם לשנת 2020. להלן פרטיהם:


להגדלה לחצו כאן

כפי שניתן לראות מהרשימה, לא מדובר במפעלי תעשייה אלא ב-5 תחנות מעבר לפסולת ומתקן אחד לטיפול בשפכים. 4 מתוכם לא דיווחו גם בשנה או יותר הקודמות.

לעומת זאת, 5 מפעלים/מתקנים שהופיעו ברשימת הלא מדווחים לשנת 2019, הוסרו ממנה, ככל הנראה בשל השלמת הדיווח.

רשימת סוגי המפעלים החייבים בדיווח מופיעה בתוספת השנייה לחוק - 74 סוגי פעילויות שונים שלהם פוטנציאל השפעה על הסביבה. ביניהם גם מתקנים כימיים תעשייתיים, תחנות מעבר, מתקני התפלה, מתקנים לגידול עופות, דגים או חזירים ועוד רבים אחרים.


עורכי דין בתחום איכות הסביבה:

חברה איש קשר טלפון מייל
ליפא מאיר ושות'- עורכי דין ד"ר ציפי איסר-איציק 072-3718653 Lipameir@infospot.co.il
קובי בר-לב עורכי דין קובי בר-לב 072-3712012 KB@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>