לראשונה בישראל: מעבדה הוסמכה לאנליזה של דגימות אוויר
המבדקה הכימית הוסמכה לנתח דגימות מזהמים באוויר הפתוח לגילוי ריכוז של 80 חומרים אורגנים נדיפים. עד כה הבדיקות נשלחו לחו"ל
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 16/6/2019

המבדקה הכימית היא המעבדה הראשונה בישראל לקבל הסמכה לאנליזה של דגימות אוויר סביבתיות בשיטת EPA TO – 17. עד כה, בדיקות אלה נשלחו לניתוח במעבדות בחו"ל. ביצוע האנליזה בישראל מאפשר חיסכון בזמן ועלות שינוע (שמתבצע בקירור), שליטה מלאה על תהליך המשמורת (שינוע שפופרת הדגימה) ודו שיח ישיר ללא מתווכים עם המעבדה.

דיגום סביבתי באוויר – לא רק למפעלים

דיגום סביבתי באוויר בשיטת EPA TO-17, היא השיטה השכיחה לדיגום באוויר הפתוח, על פי דרישות המשרד להגנת הסביבה, כפי שהן מוכתבות בדרישות היתר הפליטה לאוויר או התנאים ברישיון העסק הניתנים למפעלים. גם תושבים, רשויות מקומיות וגופים פרטיים וציבוריים מזמינים מעבדות לבצע דיגום סביבתי במקרים בהם רוצים לאתר או לאמת מקור של מפגע ריח או זיהום אוויר.

דיגום סביבתי באוויר הפתוח הוא בדיקה של ריכוז המזהמים בנקודה ובמועד בו נלקחה הדגימה. הדיגום הסביבתי באוויר הפתוח משמש להשלמת תחנות ניטור איכות האוויר שבודקות את ריכוז המזהמים בנקודות קבועות ולאורך זמן. בעוד בתחנות הניטור הקבועות יש מספר מצומצם של מזהמים שנבדקים, בדיגום הסביבתי ניתן לבדוק עשרות סוגי מזהמים נוספים. כמו כן, את הדיגום הסביבתי ניתן לבצע בכל נקודה ואילו העברה של תחנת ניטור קבועה מנקודה לנקודה היא יקרה וממושכת.

בדיקת 80 חומרים אורגנים נדיפים בו זמנית

דיגום סביבתי בשיטת EPA TO – 17, בו הוסמכה המבדקה הכימית על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, מתבצע בתהליך של ספיחה תרמית באמצעותה ניתן לקבוע בו זמנית את ריכוזם של מעל-80 חומרים אורגניים נדיפים (VOCs) באוויר, בריכוז של 0.5-25 חלקים לביליון ועד ננוגרמים בודדים (PPBV).

השיטה מכתיבה תנאי דיגום ושינוע ייחודיים בשפופרות ייעודיות, המכילות חומר סופח (Sorbent). האנליזה מתבצעת תוך הקפדה על הפרדה בין דוגמאות, למניעת זיהום צולב. שפורפרות הדיגום הן רב פעמיות ומיועדות לשימוש חוזר.

משך המדידה נקבע על פי התקן הרלוונטי למזהם אותו רוצים למדוד, בין חצי שעה ל 24 שעות. לאחר נטילת הדיגום, השפופרת (מבחנה) עם דגימת האוויר ננעלת ומועברת בקירור למעבדה בה מתבצעת האנליזה לקביעת ריכוז המזהמים, באמצעות כרומטוגרף עם גלאי Mass Spectra.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. פרשת חריגות הכלורידים במתקני ההתפלה, 8.05.2019
 2. הנחיות חדשות לבדיקת מזהמים במי תהום, 5.03.2019
 3. טיוטת הנחיות לסקר גז קרקע בשיטת דיגום אקטיבית, 7.03.2019
 4. דיגום ארובות: בקרוב יחייבו 3 חזרות על כל בדיקת ארובה, 5.12.2018
 5. מידע נוסף על דיגום וניטור ארובות | infospot

מדוע חשוב לבצע את האנליזה במעבדה בישראל?

כאמור, עד היום, דגימות האוויר נשלחו לאנליזה במעבדות סביבתיות בחו"ל. כעת, עם ההסמכה של המבדקה הכימית, נפתחה האפשרות לבצע את האנליזה בישראל, ועל ידי כך לנצל את היתרונות:

 • חיסכון בזמן וכסף.
 • שליטה מלאה על תהליך המשמורת של השפופרת, שצריכה להישמר בקירור ובזמן קצר, במהלך השינוע מנקודת הדיגום למעבדה.
 • תקשורת ישירה ללא מתווכים עם המעבדה.
 • כחול לבן.

אגב, המבדקה הכימית מוסמכת גם לביצוע שלב דיגום האוויר, כך שהלקוח יכול להתנהל מול גוף אחד שמבצע את כל שלבי התהליך.

לרגל ההסמכה החדשה, שוחחנו עם אלי פיימן, מנכ"ל המבדקה הכימית שהסביר לנו שתהליך ההסמכה דרש רכישת ציוד מעבדה חדשני ויקר, ועשרות שעות עבודה מול גופי ההסכמה. עתה כשההסכמה בידיהם, במבדקה מצפים מהרגולטור ומהלקוחות להכיר ביתרונות של ביצוע הבדיקה בישראל ולנצל את השירות החדש.

בנוסף להסמכה החדשה של אנליזה לדגימות אוויר סביבתיות בשיטת EPA TO – 17, המבדקה הכימית הוסמכה לאחרונה גם לכיול מערכות ניטור רציף בארובות בשיטת EN14181 –  ניטור המתבצע במקביל למקומות בהם מותקנות מערכות נייחות של ניטור רציף בארובות, על מנת לאמת את התוצאות.

המבדקה הכימית: 70 שנות פעילות

המבדקה הכימית נוסדה בטכניון בשנת 1949 כזרוע הביצועית של המדינה בתחומי בדיקות הדלק ומוצרי הדלק. לאחר שהופרטה נרכשה המבדקה ע"י קבוצת כימוביל. המבדקה הכימית מעסיקה כיום כ-35 עובדים מקצועיים, המבצעים מעל 10,000 בדיקות בשנה.

בין לקוחות המעבדה: חברות הדלק, מאות מפעלים, בתי מלון, בתי חולים והחברות הביטחוניות כולל צה"ל, רפאל, משרד רה"מ וכו'.

המעבדה התמקדה באופן היסטורי ב-2 תחומים: בדיקות שמנים ודלקים וגיהות תעסוקתית. בשנים האחרונות המבדקה הגדילה את מגוון הבדיקות שהיא מציעה, והיא מציעה גם בדיקות סביבתיות. כמו בדיגום הסביבתי באוויר, כך בכל תחומי הפעילות שלה, המעבדה מספקת גם את שרותי הדיגום וגם את שרותי האנליזה.

להלן תמצית מגוון הבדיקות שהמבדקה הכימית מציעה:

 • בדיקות שמנים ודלקים: המבדקה הכימית מתמחה בדיגום ובבדיקות הדלק של דלקים ושמנים מסוגים שונים, עבור חברות הדלק ומינהל הדלק במשרד האנרגיה.
 • גיהות תעסוקתית: המבדקה הכימית היא בעלת צוות הגיהותנים המוסמכים הגדול בישראל, המבצעים בדיקות לגילוי מוקדם של גורמי מחלה במקום העבודה כולל בדיקות רעש.
 • בדיקות סביבתיות: דיגום אוויר מארובות ובאוויר הפתוח, דיגום קרקע, ניטור ארובות, ניטור סביבתי ועוד מגוון בדיקות סביבתיות.

התייחסויות

המשרד להגנת הסביבה התייחס לשאלה על העדפת בדיקות מעבדה סביבתיות בישראל: "למשרד נהלים שונים לדיגום ואנליזה. בין היתר, קובעים הנהלים את התנאים ואת השיטות לביצוע הדיגום ואת התנאים שבהם יש להעביר דגימות לאנליזה במעבדה – זאת, כדי להבטיח את אמינות התוצאות ולאפשר קבלת החלטות מתאימות. עוד קובעים נוהלי המשרד, כי דיגום ואנליזה יבוצעו על-ידי גורמים בעלי הסמכה מתאימה מטעם הרשות להסמכת מעבדות, או רשות מקבילה אחרת, שלה הכרה הדדית עם הרשות הישראלית והיא חברה ב-ILAC.

העמידה בכלל הדרישות מחויבת לצורך הכרת המשרד בתוצאות האנליזה. המשרד פועל לטיוב ועדכון הנהלים והתנאים, כדי להבטיח אמינות התוצאות, בין אם האנליזה נעשתה בחו"ל או בארץ. כחלק מכך פועל המשרד בימים אלו לעדכון נהליו ביחס לשינוע דגימות לאנליזה בחו"ל, ובכוונתו לפעול מול הרשות להסמכת מעבדות לעדכון היקף ההסמכה בנושא זה. 

נציין, כי כאשר נדרש בירור לגבי אנליזות שבוצעו במעבדה בחו"ל, תידרש פנייה לרשות להסמכת מעבדות במדינה שבה בוצעה הבדיקה. הליך זה הוא מורכב יותר לעומת פנייה לרשות הישראלית. אולם, בירורים כאמור בוצעו בעבר ונתקבלו תשובות מספקות מרשות המקבילה. אין מניעה מבחינת המשרד כי אנליזות יבוצעו במעבדות בחו"ל, כל עוד נעשות בהתאם לנהלים הקיימים על עדכוניהם".


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: