הוועדה המחוזית בחיפה: לשקול מחדש את שימור היחידות הפחמיות בחדרה
כמו כן המליצה הוועדה לאחסן את אפר הפחם במבנה סגור כדי לצמצם את זיהום האוויר באזור
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 19/8/2019

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בחיפה המליצה לשקול מחדש את שימור יחידות ייצור החשמל הפחמיות 1-4 בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה ולמצוא להן פתרונות חלופיים לאחר הקמת 2 הטורבינות שיפעלו על גז טבעי.

בנוסף המליצה הוועדה לאחסן את אפר הפחם במבנה סגור כדי לצמצם את הזיהום בסביבת התחנה. בכך קיבלה הוועדה המחוזית את עיקרי ההשגות שהגיש איגוד ערים שרון כרמל בנוגע לתוכנית המעבר לייצור חשמל באמצעות גז טבעי.

נזכיר כי במסגרת החלטות הממשלה על סגירתן של 4 יחידות ייצור החשמל הפחמיות בחדרה עד שנת 2022, יוקמו 2 יחידות ייצור חלופיות בתחנת הכוח 'אורות רבין', שיופעלו על גז טבעי (יחידות  70-80) שייצרו 1,200 מגה וואט. יחד עם זאת, הוחלט להשאיר את היחידות שיסגרו כגיבוי לשעת חירום ולא לסגור אותן כליל.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. חברת החשמל מציגה את המעבר מפחם לגז טבעי בחדרה, 15.07.2019
  2. המעבר מפחם לגז טבעי מבורך, 3.07.2019
  3. חברת חשמל רכשה יחידת ייצור בגז טבעי לתחנת הכוח בחדרה, 18.04.2019
  4. היסטוריה: יופסק השימוש בפחם לייצור חשמל בישראל, 6.09.2018
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר מייצור חשמל | infospot

פתרונות חלופיים לשימור היחידות הפחמיות בחדרה

'איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל' דרש לסגור את היחידות הפחמיות 1-4 ולא להשאירן כגיבוי לשעת חירום, כפי שתוכנן במקור, מאחר ולטענתו הפעלתן "בשימור" תגרום לזיהום אוויר במשך תקופת הפעלתן.

הוועדה המחוזית קיבלה את עמדת האיגוד לפיה כדי לשמור על כושרן היחידות יופעלו במשך כ-6 שבועות בשנה, כל אחת. ומאחר ולא הוגדרה משך תקופת השימור של אותן יחידות, המליצה הוועדה למועצה הארצית לשקול מחדש את הצורך בשימור יחידות 1-4 ובמציאת פתרונות חלופיים ברמה הארצית.

בנוסף קבעה הוועדה כי אם יוחלט בסופו של דבר על שימור היחידות, יש להגדיר בתוכנית מהי שעת חירום ולקבוע יעד סופי לשמירת היחידות 1-4 במצב תפקודי פעיל.

אחסון אפר פחם במבנה סגור

גם באשר לסוגיית אחסון אפר הפחם, קיבלה הוועדה את עמדת האיגוד וקבעה כי לאור צמצום היקף השימוש בפחם הצפוי מסגירת היחידות 1-4 יש לאחסן את אפר הפחם במבנה סגור כדי למנוע את פיזורו באוויר ובכך לצמצם משמעותית את זיהום האוויר בשכונות הצמודות לתחנה.

התייחסויות

יו"ר איגוד ערים שרון כרמל, יעקב אדרי: "האיגוד יזם את הטמעת השימוש בגז במקום פחם בתחנת הכוח אורות רבין,  אך למרות הברכה שבכך עלינו להוביל גם את  השמירה על איכות הסביבה ואיכות חיי התושבים בעת השימוש בגז. המלצות הוועדה המחוזית הינן חשובות ונדרשות ואנו נפעל על מנת ליישם החלטות אלה גם בוועדה הארצית לתכנון ובנייה ובממשלה".

מנכ"ל איגוד ערים שרון כרמל, ניר סהר: "עיקר ההשגות של האיגוד נוגעות לדרישה  לגריטת  יחידות 1-4 ואחסון אפר הפחם במבנה סגור. השגות אלה נועדו להבטיח צמצום ומניעת זיהום אוויר נוסף במרחב האיגוד וזאת בכדי לשמור על הסביבה ועל איכות חיי התושבים".

-----

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה