פורסמה מדיניות יבוא פסולת מסוכנת
המשרד להגנת הסביבה פרסם מדיניות יבוא של פסולת מסוכנת, הנסמכת על תקנות החומרים המסוכנים ומגדירה באילו מקרים רשאי הממונה לאשר יבוא
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 05/10/2021

המשרד להגנת הסביבה פרסם את המדיניות לייבוא פסולת מסוכנת, בה מוגדר באילו מקרים ותנאים רשאי הממונה מטעמו לאשר את היבוא, לאחר שפורסמה להערות הציבור בחודש יוני. יחד עם מסמך המדיניות, פורסם מסמך מענה של המשרד להגנ"ס להערות הציבור.

המדיניות מתייחסת גם לתוצר הלוואי שנותר אחרי הטיפול בפסולת ולכמותו המרבית המותרת. כמו כן, המדיניות מגדירה את האישורים והרישיונות הנחוצים למפעל המבקש לייבא פסולת מסוכנת.

לפי המשרד להגנ"ס, המדיניות נסמכת על תקנות החומרים המסוכנים ואין בה משום חידוש או שינוי של התקנות אלא רק הכתבת התנאים לאישור יבוא בידי הממונה במשרד להגנ"ס.


כתבות רלוונטיות:

  1. פורסמה טיוטת מדיניות לייבוא פסולת מסוכנת, 15.6.2021
  2. פיקוח המחירים ומדיניות הייצוא עודכנו, 11.4.2021
  3. עדכון מדיניות יצוא פסולת מסוכנת, 09.1.2020
  4. סטגנציה בענף הפסולת המסוכנת, 07.11.2019
  5. מידע נוסף על פסולת מסוכנת | infospot

באילו תנאים אפשר לייבא פסולת מסוכנת?

במדיניות מופיעים התנאים שיאפשרו קבלת היתר לייבוא פסולת מסוכנת.

לפי התנאים, הייבוא חייב להיות מ

להמשך קריאת הכתבה המלאה