ישראל רחוקה מיעד האנרגיה המתחדשת ל-2025; נמשכת המגמה של הפחתת זיהום מייצור חשמל
ההספק המותקן של אנרגיות מתחדשות צריך לשלש את עצמו תוך 4-3 שנים כדי לעמוד ביעד ל-2025. עדיין לא הוחלט מה המקור ל-20% מתוכם. לצד זאת נמשכת הפחתת הפליטות מייצור חשמל. המגמה צפויה להימשך, בעיקר הודות להפחתת השימוש בפחם ולשימוש בגז טבעי
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 14/8/2022

רשות החשמל פרסמה דוח סיכום שנתי של נתוני משק החשמל לשנת 2021 כולל תחזיות להמשך. לפי הדוח, משק החשמל בישראל המשיך גם בשנת 2021 להפחית פליטות מזהמים לאוויר וצפוי להמשיך לצמצם פליטות עד שנת 2025 בזכות הפסקת השימוש בפחם והמעבר לגז טבעי, ובמידה קטנה יותר הודות לאנרגיות מתחדשות.

אולם מנגד ישראל רחוקה מעמידה ביעד ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות לשנת 2025 – 20%. היעד משקף הספק מותקן של 9.6 ג'יגה וואט אנרגיות מתחדשות, כמעט פי 3 מההספק המותקן נכון לסוף שנת 2021, שעמד על כ-3.7 ג'יגה וואט בלבד.

בשנת 2021 יוצרו בישראל 74 טרה וואט חשמל, מתוכם 8% בלבד יוצרו מאנרגיות מתחדשות, נמוך מהיעד לשנת 2020 של 10%. מעל 40% מהחשמל יוצרו באמצעות גז טבעי, והיתר יוצרו על ידי חברת החשמל באמצעות פחם וסולר.

תחזית חיבור מתקני ייצור באנרגיה מתחדשת


להגדלה לחצו כאן


כתבות רלוונטיות:

  1. כדי לעמוד ביעד: ההספק הסולארי צריך לשלש עצמו, 30.5.2022
  2. חל גידול באנרגיות מתחדשות אך ישראל עדיין לא עומדת ביעד, 10.3.2022
  3. המשרד להגנ"ס: אפשר להעלות את יעד האנרגיות המתחדשות, 23.2.2022
  4. מה ישראל צריכה לעשות אחרי גלזגו?, 24.11.2021
  5. מידע נוסף על שינוי אקלים | infospot

הסתמכות עלPV  סולארי, עם דגש על דו-שימושי

מבחינת סוגי האנרגיות המתחדשות, בשנת 2021 היו מותקנים 2 ג'יגה וואט של PV דו שימושי והתחזית לשנת 2024 היא להגיע ל-4.5 ג'יגה וואט PV דו שימושי. עוד 1.3 ג'יגה וואט PV קרקעי רגיל (לא דו שימושי) היו מותקנים ב-2021 וצפויים להגיע ל-1.9 ג'יגה וואט כבר בשנת ב-2023.

לפי הדוח, עדיין לא הוחלט מה יהיה המקור לעוד 1.8 ג'יגה וואט מותקן שיש להוסיף עד 2025 כדי לעמוד ביעד אנרגיות מתחדשות – וזה ייקבע בהתאם לזמינות ולכדאיות של השימוש בטכנולוגיות השונות בהמשך. מדובר בכמות המהווה כ- 20% מיעד ההספק המותקן שאין לגביו כרגע החלטה.

לפי התכנון התוספת הנ"ל צריכה להתרחש בין השנים 2025-2024, כלומר התוכנית כרגע מדברת על הגדלה ל 7.7 GW מותקן עד שנת 2024, עם השלמה של 1.8 GW נוספים בשנים 2024-2025 שהמקור שלהם עדיין לא נקבע.

פליטות מזהמים מייצור חשמל

לצד נתונים על אנרגיות מתחדשות, בדוח מופיעים נתונים לגבי פליטת מזהמים מייצור חשמל.

פליטות תחמוצות חנקן וגופרית במשק החשמל פחתו ביותר מ-75% בעשור האחרון. זאת, בעיקר בשל שינוי בתמהיל הדלקים (גז טבעי ואנרגיות מתחדשות החליפו פחם) והתקנת סולקנים בתחנות הפחמיות. תחזית הפליטות לשנת 2025 חוזה המשך צמצום משמעותי של תחמוצות חנקן (50%) ותחומות גופרית (80%) – גם כאן בזכות המעבר מפחם לגז ואנרגיות מתחדשות.

כל זאת לצד הגידול בייצור החשמל בעשור האחרון. בשנת 2012 עמד ייצור החשמל על 63.5 טרה וואט בשנה, בשנת 2021עמד הייצור על 74 טרה וואט ובשנת 2025 הוא צפוי לעמוד על 78 טרה וואט. ולמרות זאת הפליטות צפויות לרדת משמעותית.

פליטת מזהמים מייצור חשמל בישראל


להגדלה לחצו כאן

פליטת גזי חממה

בשנת 2012 עמדה פליטת פחמן דו-חמצני CO2 כתוצאה מייצור חשמל על 46.2 מיליון טונות בשנה. לאורך השנים היו ירידות ועליות ונכון לשנת 2021 עמדה הפליטה על 33.7 מיליון טונות בשנה.

התחזית לשנת 2025 היא פליטה של 25.1 מיליוני טונות בשנה בלבד. כבר כיום משק החשמל עומד ביעד פליטות גזי חממה לנפש שנקבע לשנת 2030 – 3.85 טונות לשנה, עם ערך של 3.5 טונות לנפש בשנת 2021.

יש לציין שמגמת הירידה בפליטות CO2 נמשכת על אף הגידול בייצור המשקי וצפויה להימשך בשנים הקרובות עם סגירת היחידות הפחמיות 4-1 באתר אורות רבין והסבת יתר התחנות הפחמיות לשימוש בגז טבעי.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה