מפל"ס 2021: מגמות בהזרמת שפכי תעשייה לים ולנחלים
מגמה מעורבת בהזרמת שפכי תעשייה לים, לנחלים ולמערכת הביוב הציבורית
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 30/8/2022

בהמשך לפרסום נתוני המפל"ס לשנת 2021 בשבוע שעבר, אנו ממשיכים בסדרת כתבות שבהן אנו בוחנים לעומק את נתוני המפל"ס. בכתבה שלפניכם נתמקד בנתונים על הזרמות מזהמים לים ולנחלים.

מנתוני המפל"ס עולה כי לאחר צניחה של 96% בהזרמת מזהמים לים שקרתה בשנת 2017 הודות להפסקת הזרמת בוצת השפד"ן לים, ולאחר הפחתה של 46% בהזרמת מזהמים לנחל הקישון בשל סגירת מפעל חיפה כימיקלים, חלה עלייה מתונה בהזרמת מזהמים לים ולנחלים מאז, לרבות בשנה האחרונה, לגבי חלק מהמזהמים.


כתבות רלוונטיות:

  1. ירידה של 100%-95% בהזרמת מזהמים לים, 07.3.2019
  2. בשנה אחת בלבד: הפחתה של 96% בהזרמת מזהמים לים, 08.10.2018
  3. מסמך מדיניות להיתרי הזרמה, 11.11.2021
  4. קנס של 300 אלף ₪ למועצה מקומית שהזרימה שפכים לים, 21.01.2019
  5. מפל"ס – ראשי | infospot

מה מפעלים הזרימו לים בשנת 2021?

לפי נתוני המפל"ס לשנת 2021, 46 המפעלים שדיווחו על הזרמה לים – רק 5 מתוכם לים המלח – הזרימו בעיקר מלחים: 93% מהמזהמים לים התיכון היו מלחים - כלוריד ונתרן, ו-99.8% מהמזהמים לים המלח היו כלוריד ונתרן.

שאר המזהמים (לים התיכון) היו בעיקר פחמן אורגני כללי וחנקן כללי. בשנים 2020 ו-2021 חלה עלייה בהיקף פעילות ההזרמה של המט"ש התעשייתי רותם טכנולוגיות ופתרונות אקולוגיים שבמתחם השפד"ן.

הזרמת מזהמים לים התיכון ולים המלח | מפל"ס 2021


לחצו כאן לצפייה בטבלה מוגדלת

יש לציין שכלוריד ונתרן (מלחים) אינם מזהמים את הים, אך הם מוזרמים אליו מאחר שהם מזהמים את היבשה.

בשנת 2021 שיעור המזהמים שאינם מלחים היה - חנקן כללי – 0.95% , TOC 0.8% ,אמוניה – 0.8% ,תחמוצות חנקן – 0.2% ,כלור – 0.2%, זרחן כללי- 0.1%.

כתוצאה מפעילות ייצור דשנים של כיל עלתה ההזרמה לים המלח בכ-10,000 טונות TOC. חלה עלייה קלה גם בהזרמה לים התיכון לעומת שנת 2020, בין היתר ממט"שים עירוניים ותעשייתיים.

ככלל, שפכי תעשייה מוזרמים בעיקר לים, לאחר מכן לבריכות אידוי ובכמות פחותה הרבה יותר למערכת הביוב הציבורית, לקרקע ולנחל, כפי שנראה לראות בתרשים הבא:

יעדי הזרמת שפכי תעשייה ושיעור המלחים | מפל"ס 2021


לחצו כאן לצפייה בטבלה מוגדלת

הזרמת מזהמים לנחלים

35 מפעלים מדווחים על הזרמת קולחים לנחלים במפל"ס – מהם 20 מט"שים ו-6 מדגים. %90 מהמזהמים המוזרמים לנחלים הם המלחים כלוריד ונתרן. שאר המזהמים הם בעיקר פחמן אורגני כללי – 3.3% ותחמוצות חנקן – 2.9%.

הזרמת מזהמים לנחלים | מפל"ס 2021


לחצו כאן לצפייה בטבלה מוגדלת

מאז הפחתת הזרמת המזהמים לנחלים בשנת 2017, עם סגירת מפעל חיפה כימיקלים והפסקת הזרמה של קולחיו לנחל הקישון, רמת ההזרמה לא עלתה שוב באופן משמעותי.

עלייה בכמות המלחים בקולחי מט"שים

גם המט"שים מדווחים למפל"ס. לפי נתוני 2021 כמות המלחים בקולחי מט"שים עלתה ב-%6 בשנת 2021 ובמצטבר עלתה ב-%26 משנת 2016. העלייה מוסברת בחורפים הגשומים שהיו בשנים האחרונות ובעקבותיהם חזרה רשות המים לשאוב מי כינרת ולספקם למערכת המים הארצית. ריכוז המלחים במי הכינרת גבוה יותר ולכן העלייה. הירידה בכמות המלחים בקולחי מט"שים בין השנים 2013 ל-2016 מוסברת בכניסת מים ממתקני התפלה למערכת המים הארצית.

לפי הדוח, כמויות המזהמים המוזרמים ממפעלי תעשייה למט"שים ציבוריים פחתו ב-26% עד 90% משנת 2012. זאת אף שמספר המפעלים המדווחים עלה ב-3%. ההסבר לכך הוא פיקוח של המשרד להגנת הסביבה ויישום תוכניות הניטור של תאגידי המים והביוב.

מבחינת המזהמים התעשייתיים שהוזרמו למערכת הביוב, ב-2021 חלה ירידה קלה בהזרמת אמוניה, פחמן אורגני כללי וחנקן כללי לעומת 2020. עלייה חלה בהזרמת נתקן, כלורידים וזרחן כללי.

הזרמת מזהמים בשפכי תעשייה לביוב הציבורי | מפל"ס 2021


לחצו כאן לצפייה בטבלה מוגדלת

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה