טיוטת מדיניות לניטור ודיגום מזהמי אוויר על גדר מפעלים
המשרד להגנ"ס פרסם טיוטת מדיניות שמגדירה את הנסיבות שבהן יידרשו מפעלים לניטור בתוך שטחם או על הגדר
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 31/3/2021

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור טיוטת מדיניות לניטור ודיגום מזהמי אוויר "על הגדר" או בתוך שטח של מפעלים (מקור פליטה). המדיניות מגדירה את הנסיבות שבהן יידרשו מפעלים לניטור כזה ואת הפעולות שינקוט המשרד להגנ"ס במקרה שמתגלות חריגות מערכי איכות האוויר המותרות בחוק.

מטרת המדיניות לשמש את הגורמים המקצועיים במשרד לצורך קביעת דרישות הניטור והדיגום 'על הגדר' ויישומן.

בשנים האחרונות המשרד להגנ"ס החל לדרוש ממפעלים להקים תחנות ניטור 'על הגדר' של המפעל. התחנות הממוקמות על הגדר אמנם אינן משקפות את חשיפת האוכלוסייה באזורי המגורים לזיהום אוויר,  אך לפי המסמך ריכוז המזהמים על גדר המפעל עשויה לשקף את ריכוז המזהמים בסביבה ומהווה כלי להערכת ההשפעה הסביבתית של מקום הפליטה.

המדיניות לניטור ודיגום מזהמי אוויר 'על הגדר' מגיעה על רקע הסתייגויות שהעלו משרד הכלכלה וגורמי תעשייה לגבי דרישה זו כאשר טענו שמדובר בדרישות מחמירות ביחס למקובל במדינות מערביות.

אפשר להגיש הערות ציבור למסמך המדיניות עד לתאריך 01.5.2021.


כתבות רלוונטיות:

  1. מפעלים באשדוד נדרשים להקים תחנות על הגדר, 12.2.2020
  2. משרד הכלכלה: המדיניות הסביבתית מחמירה ביחס לאירופה, 01.04.2019
  3. דלק פי גלילות תשקיע 10 מיליון ₪ במערכת מישוב אדים, 05.02.2020
  4. בז"ן לא לבד: צו מנהלי לבתי זיקוק אשדוד על חריגה בבנזן, 22.5.2018
  5. ערכי הסף לזיהום אוויר בישראל מחמירים מהתקן האירופי27.06.2018
  6. מידע נוסף על דיגום וניטור איכות אוויר infospot

ערכי איכות אוויר זהים בשכונת מגורים ועל גדר המפעל

במסמך המדיניות נאמר שהמשרד להגנ"ס ערך סקירה משווה (כנראה ביחס למדינות אחרות) בה מצא כי לא מקובל לקבוע ערכי סביבה שונים על פי מיקום, כלומר מבחינת המשרד להגנ"ס אותם ערכי איכות אוויר נדרשים הן בלב שכונת מגורים והן על גדר המפעל. זו אחת ההסתייגויות שמשרד הכלכלה העלה בזמנו, ונראה שהמדיניות החדשה לא מקבלת אותה.

מתי יידרש ניטור או דיגום אוויר על הגדר?

במסמך החדש מוצגות הנסיבות שבהן המשרד ידרוש ניטור או דיגום של איכות האוויר על הגדר

להמשך קריאת הכתבה המלאה