מפעלים באשדוד נדרשים להקים תחנות ניטור איכות אוויר על גדר המפעל
הדרישה של המשרד להגנ"ס מופנית ל- 3 מפעלים העוסקים בדלקים, על רקע חריגות בערכי איכות האוויר של בנזן בשנים האחרונות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 12/2/2020

המשרד להגנת הסביבה מוציא בימים אלו הוראות להקמת תחנות ניטור איכות אוויר ולביצוע דיגום סביבתי בכמה נקודות מסביב למקורות הפליטה של בנזן באזור התעשייה הצפוני באשדוד. הוראות אלו, שעליהן חתומה הד"ר לבנה קורדובה-ביז'ונר, מנהלת מערך ניטור אוויר ארצי, יצאו לבית הזיקוק באשדוד, לחוות המכלים פי גלילות ולנובל אנרג'י.

תחנות הניטור יוצבו על גדרות המפעלים

תחנות ניטור איכות האוויר המדוברות, הן תחנות שימוקמו על גדרות המפעלים ואינן משקפות את חשיפת האוכלוסייה באזור המגורים לזיהום אוויר. את המידע מהן אפשר יהיה לראות באתר האינטרנט של נתוני איכות אוויר.

לפני פחות משנה, דיווחנו כי משרד הכלכלה, פנה למשרד להגנ"ס, בדרישה להקל באכיפה כנגד חריגות מערכי הסף של בנזן המבוצעות על גדרות מפעלים, הן משום שמדובר בערכי איכות אוויר לבנזן המחמירים בעולם, והן משום שמיקום נקודת ניטור איכות האוויר על גדר המפעל שאינה מייצגת את איכות האוויר הרלוונטית לאכיפה, כפי שנהוג באירופה וארה"ב.

כפי הנראה, טענות משרד הכלכלה לא התקבלו.


כתבות רלוונטיות:

  1. דלק פי גלילות תשקיע 10 מיליון ₪ במערכת מישוב אדים, 05.02.2020
  2. 906 אלף ₪ לבית זיקוק אשדוד על הפרת היתר הפליטה, 28.01.2020
  3. המשרד להגנ"ס: ישראל צריכה לסגור את בתי הזיקוק בחיפה, 27.11.2019
  4. בז"ן לא לבד: צו מנהלי לבתי זיקוק אשדוד על חריגה בבנזן, 22.5.2018
  5. ערכי הסף לזיהום אוויר בישראל מחמירים מהתקן האירופי, 27.06.2018
  6. משרד הכלכלה: המדיניות הסביבתית מחמירה ביחס לאירופה, 01.04.2019
  7. מידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה | infospot

הרקע: חריגות מערכי הסף של בנזן

לפי המשרד להגנ"ס, לנוכח חריגה שנתית מערכי הסף של בנזן שנמדדה באזור התעשייה אשדוד, הוצבה על גדר חוות המכלים פי-גלילות באזור התעשייה תחנת ניטור איכות אוויר ששמה "ניידת 2". התחנה הוצבה לשתי תקופות במקום זה: מנובמבר 2016 ועד מאי 2017 ומיוני 2017 ועד לפברואר 2020. ממצאי תחנות הניטור הראו עשרות חריגות יממתיות של בנזן ואף חריגה מעל ערך הסביבה השנתי של בנזן.

לנוכח הממצאים שעלו בניטור הבנזן ליד המפעלים ושיוך הנתונים הללו למקורות הפליטה, הוציא המשרד להגנת הסביבה צווי 45 לפי חוק אוויר נקי לבית הזיקוק באשדוד ולחוות המכלים פי גלילות במאי 2018. בצווים אלו נדרשו המפעלים לצמצם פליטות של מזהמי אוויר, להתקין מערכות איתור בנזן ולבצע דיגום סביבתי. כמו כן נדרשו ליישם תוכנית להפחתת פליטות בנזן ולמניעת חריגות מהריכוז המרבי היממתי.

חשוב לציין כי החריגות מערכי איכות האוויר של בנזן נמדדו באזור התעשייה הצפוני של אשדוד בלבד ולא באזורי המגורים בעיר או בתחנות ניטור אוויר סמוכות.

איכות האוויר השתפרה, אך לא מספיק

המשרד להגנת הסביבה טוען כי כתוצאה מפעולות אלו, חל שיפור מסוים באיכות האוויר באזור התעשייה בשנים 2018 ו-2019, אך הוא אינו מספיק. לכן המשרד ממשיך בפעולות האכיפה והאסדרה מול מקורות הפליטה של בנזן באזור התעשייה באשדוד, אל מול החברות נובל אנרג'י, פז בתי זיקוק ופי גלילות.

נזכיר לכם כי רק בשבוע שעבר דיווחנו כי פי גלילות אשדוד תשקיע 10 מיליון ₪ במערכת מישוב אדים שצפויה להפחית את הפליטות של החומרים האורגנים הנדיפים, ובהם בנזן. לפני שבועיים דיווחנו כי בית הזיקוק באשדוד קיבל קנס של 906,000 ₪ בגין הפרה של היתר הפליטה לאוויר בשנת 2017.

ערכי הסף של בנזן – המחמירים בעולם

בשנת 2016 אישרה הכנסת ערכי סף חדשים לזיהום אוויר, ובהם ערך סף חדש ומחמיר לבנזן. התקן החדש שנקבע לבנזן נחשב למחמיר בעולם. ערך הסביבה היממתי שנקבע לבנזן הוא 3.9 מק"ג/מ"ק ומאפשר 7 חריגות בשנה בכל תחנת ניטור אוויר (בשל תנאים מטאורולוגיים יחודיים). עד לאותו עדכון לבנזן היה רק ערך סף שנתי, שגם הוא עודכן והוחמר.

תוך כדי תהליך עדכון ערכי הסף בכנסת, נשמעו קולות שהזהירו כי עבור חלק מהמזהמים, בנזן ביניהם, מדובר בערכי סף מחמירים יותר מאשר באירופה וארה"ב, שבלתי אפשרי לעמוד בהם בטכנולוגיות הקיימות כיום.


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: