250 מיליון ₪ למתקני טיפול בפסולת אורגנית
המשרד להגנ"ס פרסם קול קורא עבור הקמה, שדרוג או תפעול מתקני טיפול בפסולת אורגנית
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 12/7/2021

קול קורא לתמיכה כספית בהקמה, שדרוג או תפעול של מתקני טיפול בפסולת אורגנית, פורסם בשבוע שעבר בתקציב כולל של 250 מיליון ₪. כמו בתמיכות במתקני מיון, גם הפעם מדובר בקול קורא רב שנתי, שיהיה פתוח להגשות עד לשנת 2024, בשיטת 'כל הקודם זוכה' עד גמר התקציב.

במסגרת הקול הקורא ניתן לגשת לאחד משני מסלולים:

 1. הקמה או שדרוג של מתקן טיפול בפסולת אורגנית
 2. תפעול מתקן טיפול קיים בפסולת אורגנית לתקופה של 5 שנים

 


כתבות רלוונטיות:

 1. הרחבת חוקי אחריות יצרן, 21.2.2021
 2. איך מגיעים ל-20% הטמנה בשנת 2030?, 26.1.2021
 3. לקדם הפרדת פסולת אורגנית במגזר המסחרי, 26.1.2020
 4. 600 מיליון ₪ למשק פסולת אזורי וטיפול בפסולת אורגנית, 03.03.2020
 5. למידע נוסף על פסולת | infospot

פסולת אורגנית: תמונת מצב

כיום מיוצרים בישראל כ-5.8 מיליון טונות פסולת עירונית בשנה והיקפי הפסולת צפויים לגדול ב-2.6% בשנה, בהתאם לגידול באוכלוסייה. פסולת אורגנית מהווה כשליש מהפסולת העירונית (כלומר כ- 2 מיליון טון בשנה) אך כיום קיים אתר מרכזי אחד (משואה) שמטפל בכחצי מיליון טון פסולת אורגנית לצד אתר או שניים בהיקף קטן (30,000 טון בשנה).

בקול הקורא מוזכרים עוד 4 מתקני טיפול בפסולת אורגנית שנמצאים כיום בשלבי הקמה:

 1. אתר של חברת ס.ד.ם לסביבה בע"מ הממוקם באבליים
 2. אתר של יוניברב ביוגז בע"מ הממוקם בעמנואל
 3. אתר של זירו וויסט בע"מ הממוקם בשפד"ן (ראשל"צ)
 4. אתר של דיה הממוקם במועצה אזורית אשכול (סמוך לקיבוץ צאלים)

נדרשים 10 מתקני טיפול בפסולת אורגנית נוספים

אסטרטגיית הפסולת המעודכנת של המשרד להגנ"ס שמה דגש על הפרדת פסולת עירונית במקור, כולל הפרדה של פסולת אורגנית במקור, כלומר בבתי התושבים (פח חום) ומצהירה כי הדבר יהפוך לחובה בהמשך. כדי לייצר תמריץ נוסף להפרדה במקור, האסטרטגיה מצהירה כי תוצרי פסולת אורגנית שלא הופרדה במקור לא ייחשבו כמיחזור.

ההפרדה במקור אמורה לייצר זרם איכותי יותר של פסולת אורגנית מופרדת שתאפשר לייצר ממנו קומפוסט חקלאי איכותי יותר.

על רקע דברים אלה, המשרד להגנת הסביבה מנסה כבר מספר שנים לקדם הקמה ושדרוג של מתקני טיפול בפסולת אורגנית ואכן יש מספר מתקנים הנמצאים בשלבי הקמה שונים (הרשימה לעיל), חלקם קיבלו תמיכה כספית של המשרד להגנ"ס.

אלא שהמשרד להגנ"ס צופה כי נדרשים עוד כ-10 מתקני טיפול בפסולת אורגנית בפריסה ארצית, על מנת לטפל בפסולת האורגנית המופרדת שתיווצר בהתאם ליעדי האסטרטגיה לשנת 2030 – ובהתאם לכך, מתפרסם כעת הקול הקורא, שמבוסס על תקציב של 250 מיליון ₪ שאישרה קרן הניקיון לנושא במרץ 2020.

2 מסלולי תמיכה אפשריים

כאמור, במסגרת הקול הקורא אפשר להגיש בקשה באחד משני המסלולים הבאים:

 1. מסלול א' - תמיכה במתקני טיפול חדשים או בשדרוג מתקני טיפול קיימים
 2. מסלול ב' - תמיכה בהפעלה של מתקני טיפול קיימים לתקופה של עד 5 שנים

במסגרת מסלול א', הענקת תמיכה כספית לשדרוג של מתקן טיפול קיים תינתן בגין תוספת של קיבולת טיפול בלפחות 100 טון פסולת אורגנית ביום ו/או להפיכת מתקן טיפול פתוח – למתקן סגור עם מערכות טיפול באוויר, בריח ובתשטיפים שיטפל בלפחות 200 טון ביום.

הסיוע במסגרת מסלול א' יוגבל במחוז דרום עד לכמות של 500 טון ליום ובמחוזות צפון וחיפה (ביחד) עד 500 טון ליום נוספים. במחוזות ת"א, מרכז וירושלים – לא תהיה הגבלת כמות.

מי רשאי להגיש בקשה?

רשאים להגיש בקשה לקבלת תמיכה במסגרת הקול הקורא אחד מהבאים: רשות מקומית (לרבות: איגודי ערים, איגודי ערים מסוג אשכולות) וחברה, לרבות חברה עירונית, אגודה שיתופית או שותפות רשומה.

גובה המענק – עד 40%

לפי הקול הקורא, לצורך הקמת מתקן חדש יינתן סיוע בסכום מקסימלי של 40% מעלות ההקמה.

תמיכה לטובת תפעול מתקן קיים (מסלול ב') תהיה בסכום שנתי של 50 ₪ לטונה (כולל מע"מ), לכל טונה חומר אורגני שמקורו בפסולת עירונית, וזאת במהלך תקופה של עד 5 שנים ממועד תחילת הפעלת המתקן. התמיכה תינתן עבור מקסימום 500 טונות פסולת אורגנית נקלטת ביום ובכל מקרה לא מעבר לכך.

התחייבות למחיר נמוך לפסולת שהופרדה במקור

מי שמגיש בקשה במסלול א', קרי לקבלת מענק הנועד להקים או לשדרג מתקן טיפול של פסולת אורגנית, נדרש להתחייב כי במשך עשור לפחות הוא יגבה מחיר זול יותר ב-30 ₪ לטונה לפחות עבור פסולת אורגנית שהופרדה במקור. זאת בהשוואה לפסולת אורגנית שהופרדה במתקן למיון פסולת מעורבת.

הסיבה לכך היא הרצון לעודד הפרדה במקור, שתוצריה נקיים יותר ולפיכך עשויים לתרום לשיעור מיחזור גבוה יותר.

תנאי סף למתקן חדש: קיבולת, היתר בנייה ומרחק למתקן קיים

במקרה של בקשה להקמת מתקן טיפול חדש, יש לעמוד, בין היתר, בתנאים הבאים:

 1. קיבולת המתקן - 200 טונות ליום ו- 60,000 טונות לשנה לכל הפחות של חומר אורגני מפסולת עירונית, אלא אם הוכח שברדיוס של 75 ק"מ אין את הכמות הנדרשת של פסולת אורגנית, ואז תתאפשר הקלת קיבולת.
 2. הגבלת מרחק ממתקן טיפול קיים: המרחק האווירי (רדיוס) המיזערי בין גדר המתקן החדש לבין גדרות מתקני טיפול הקיימים או הנמצאים בהקמה - לא יפחת מ-30 ק"מ.

גם במקרה של מתקן חדש וגם במקרה של שדרוג מתקן קיים, יש לעמוד, בין היתר, בתנאים הבאים:

 1. היתר בנייה: יש להציג היתר בנייה רלוונטי.
 2. תוצרי הטיפול: שאריות הטיפול שיועברו להטמנה או להשבה בסוף תהליך הטיפול במתקן לא יעלו על 35% מסך החומר האורגני שמקורו בפסולת עירונית שנקלט במתקן. תוצרי הקומפוסטציה הנוצרים במתקן לא יפחתו מ-30% מסך החומר האורגני שנקלט במתקן.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה