אדם טבע ודין: יש לקדם הפרדת פסולת אורגנית במגזר המסחרי-מוסדי
המגזר המסחרי מוסדי מייצר כ-480 אלף טון פסולת אורגנית בשנה, כ-1,300 טון ביום, פסולת הניתנת להפרדה בקלות יחסית ובעלויות נמוכות ויכולה לשמש כקומפוסט איכותי. אז למה המשרד להגנ"ס לא מקדם את הנושא?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 26/1/2020

עמותת אדם טבע ודין [אט"ד] פרסמה מפת דרכים לקידום הפרדה במקור של פסולת אורגנית הנוצרת במגזר המסחרי-מוסדי, זאת מתוך הנחה שפסולת אורגנית במגזר העסקי ניתנת להפרדה בקלות יחסית ובעלויות נמוכות לעומת משקי הבית. לכן יש להתמקד באפיק זה, כמנוף לפיתוח תשתית מקומית לטיפול בפסולת אורגנית.

כל זאת לעומת הכישלון היחסי בקידום ההפרדה במקור של פסולת אורגנית במשקי הבית, שהופסק לפני מספר שנים, כאשר רק רשויות מקומות בודדות ממשיכות בהפרדת הזרם האורגני (הרטוב) בפחים חומים.

באירופה מרחיבים את ההפרדה במקור

לטענת אט"ד בעוד בארץ רוב הפסולת האורגנית מוטמנת וגורמים שונים מנסים לקדם תפיסה לפיה עבר זמנה של ההפרדה במקור, הרי באירופה המצב הפוך. בעקבות חקיקה חלה חובה על מדינות האיחוד להפריד במקור פסולת אורגנית ולכן ההפרדה במקור צפויה להתרחב. במקביל מדינות רבות מקדמות רגולציה המתייחסת באופן ספציפי למגזר המסחרי-מוסדי, ומחייבת הפרדה במקור של הפסולת האורגנית הנוצרת במגזר זה.

בדוח מדגישים כי מיחזור פסולת אורגנית מחייב את הפרדתה במקור וכי האיחוד לא מכיר בפסולת אורגנית שעברה מיון טכנולוגיה כחלק מנתוני המיחזור של המדינות החברות.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. לראשונה: גוף ממשלתי מציע למכירה פסולת למיחזור, 18.07.2019
 2. בחירייה ביטלו הקמת מתקן למיון פסולת עירונית,  22.05.2019
 3. מכרז להפעלת תחנת מיון לפסולת מעורבת בראשל"צ, 13.12.2018
 4. ענף הפסולת בישראל: מבט ל-2019, 25.10.2018
 5. דנציגר: נשנה את חוק האריזות בשנתיים הקרובות, 1.07.2018
 6. מידע נוסף על פסולת עירונית | infospot

יעד ראשוני של 150 אלף טון בשנה

זרם הפסולת האורגנית היא הרכיב המשמעותי ביותר בפסולת העירונית הן מבחינת כמות והן מבחינת ההשפעה הסביבתית שלה, היות והיא אחראית למרבית מפגעי הריח וזיהום האוויר הנובעים מפסולת עירונית.

להערכת אדם טבע ודין, היקף הפסולת האורגנית הנוצרת במגזר המסחרי-מוסדי עומדת על כ-20% לפחות מכלל הפסולת האורגנית במדינה (כ-2.4 מיליון טון) ומסתכמת בכ-480,000 טון בשנה, כלומר כ-1,300 טון פסולת אורגנית ביום. כמחציתה מגיעה מענף המסעדות. באט"ד מוסיפים כי ניתן להציב יעד מיחזור ראשוני של כ-150,000 טון בשנה.

לפי הדוח, הניסיון העולמי מלמד כי רגולציה המחייבת הפרדה במקור של פסולת אורגנית במגזר המוסדי-מסחרי וחובת טיפול ביולוגי בפסולת, מסייעת בפיתוח תשתיות הטיפול ומובילה להגברת שיעורי המיחזור, להתייעלות, ואף להפחתה במקור (למשל, באמצעות הגברת תרומות מזון לנזקקים).

הטלת אחריות על יצרני הפסולת: מסעדות, מרכולים, מלונות וכו'

הדוח מציע להטיל את האחריות על הפרדת הפסולת האורגנית במגזר העסקי והעברתה למתקני טיפול – על יצרני הפסולת: מסעדות, שווקים, מרכולים, מלונות, חנויות מכולת, אולמות אירועים, חדרי אוכל, צה"ל, קניונים וכו'.

בנוסף בישראל ישנה תשתית משפטית המאפשרת להטיל על המגזר המוסדי-מסחרי לטפל בפסולת האורגנית שהוא מייצר: החוק לאיסוף ופינוי פסולת למיחזור מסמיך את השר להגנת הסביבה לקבוע בתקנות חובת הפרדה במקור של פסולת אורגנית במגזר המסחרי-מוסדי, לרבות הטלת קנס של עד 14,400 ₪ בגין הפרת החוק וקנסות נוספים על הימשכות העבירה. ולכן ניתן ליישם תקנות אלה במקביל לחקיקת חוקי עזר להסדרת התשלום בגין פסולת עודפת.

תהליך הדרגתי כולל מתקני קצה

להלן תמצית המתווה שמציעה אט"ד:

 • הטלת האחריות על יצרן הפסולת: קידום חקיקה להפרדת הפסולת האורגנית בבתי עסק ומוסדות. כאשר בשלב ראשון ההסדר יחול רק על הגופים הגדולים ובכפוף להמצאות מתקן טיפול ברדיוס של עד 20 ק"מ, ובמהלך תקופת ההסתגלות לא תבוצע אכיפה ולא יוטלו קנסות.
 • הטמעת העיקרון המזהם משלם: לסייע לרשויות מקומיות להסדיר את הטלת התשלום בגין פסולת עודפת על יצרני הפסולת במגזר המסחרי מוסדי.
 • עידוד חדשנות
 • מניעת דיווח על מיחזור מדומה: על המשרד להגנ"ס לקבוע כללי דיווח ברורים שלא יאפשרו להחשיב ייצור RDF או קומפוסט נחות מפסולת מעורבת - כמיחזור.
 • שמירה על ניקיון הפסולת המופרדת
 • הסרת כשלי שוק (תכנון ומקרקעין): לעידוד הקמה ושדרוג של מתקני טיפול בפסולת אורגנית, לשיפור רמת השירות במישור הגיאוגרפי וכן מבחינת רמת הטיפול במתקנים. ולקדם קליטת פסולת אורגנית מופרדת באתרי קומפוסט חקלאיים כדי להגדיל את היצע המתקנים.

מכרזים למתקני טיפול בפסולת אורגנית

נראה שהמשרד להגנת הסביבה מקבל את הטיעונים העיקריים של הדו"ח, היות והוא עמל בימים אלה להכנת תוכנית לטיפול בפסולת אורגנית בשוק המוסדי, ובמקביל מתכוון לפרסם בחודשים הקרובים קולות קוראים להקמה ושדרוג של מתקני טיפול בפסולת אורגנית.

----------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה