קצא"א ובכיריה הורשעו בפרשת זיהום נחל צין
בית המשפט הרשיע גם את קבלני הביצוע וקבע כי הזיהום נגרם בשל רשלנות והפרת הוראות בטיחות. נאשמים נוספים כבר נידונו בעבר וקיבלו קנסות משמעותיים בסך כולל של מאות אלפי ₪
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 17/2/2022

בית משפט השלום בבאר שבע הרשיע את חברת קצא"א ומנהליה בעבירות שיוחסו להם בפרשת זיהום נחל צין בדליפת דלק מצינור קצא"א.

בשנת 2016 הגישה המדינה לבית משפט כתב אישום נגד חברת קו צינור אילת אשקלון (קצא"א), וקבלני המשנה: חברת רולידר, חברת מובילי הר הנגב ו-12 נושאי משרה נוספים בחברות הללו, בגין 2 אירועים בהם נפגע צינור הובלת הדלק הסילוני של קצא"א במהלך עבודות שיפוץ בחודשים יוני וספטמבר 2011, וכתוצאה מכך נגרם זיהום בנחל צין.

8 נאשמים בפרשה כבר נידונו בעבר והוטלו עליהם קנסות בסך כולל של מאות אלפי שקלים. כעת בית המשפט הרשיע את החברה ו-3 מנהלים שעבדו בה בזמן האירועים.


כתבות רלוונטיות:

  1. זיהום נחל צין: קנסות בסך 700 אלף ₪, 07.7.2019
  2. חו"ד כלכלית: הנזק מדליפת הנפט של קצא"א בשמורת עברונה, 6.11.2018
  3. תנאי רישיון העסק של קצא"א יוחמרו, 13.07.2017
  4. הוגש כתב אישום נגד קצא"א בגין זיהום נחל צין, 19.01.2019
  5. משפט סביבתי | infospot
  6. זיהום קרקע | infospot

תזכורת אירועי הזיהום של נחל צין

בבדיקה שערכה קצא"א לצינור הנפט שלה המחבר בין אילת לאשקלון בשנת 2007, התגלה כי בעטיפת הצינור יש ליקויים ולכן הצינור אינו מוגן מפני דליפות. בנוסף לכך, בחלקים מסוימים הצינור היה חשוף במקום להיות טמון באדמה. בעקבות כך קצא"א הפסיקה בו את הזרמת הדלק הסילוני.

בהמשך הוחלט על שיפוץ הצינור על ידי חברת רולידר שנבחרה לנהל את עבודות השיפוץ, וחברת מובילי הר הנגב שנבחרה כקבלנית משנה לביצוע עבודות עפר. בעקבות אירועי הזיהום שיפורטו מיד, בית המשפט כבר הטיל בשנת 2019 קנסות בסך של כ-700 אלף ₪ ועבודות שירות על חברת מובילי הר הנגב, מנהלה ו-2 עובדיה, וקנס בסך 500 אלף ₪ ועבודות שירות על חברת רולידר, מנהל הפרויקט של החברה ו-2 עובדים נוספים בה.

לפי כתב האישום שהוגש, הזיהום לנחל צין וסביבתו נגרם במסגרת עבודות שבוצעו להעתקת עץ שעמד בתוואי חפירה לחשיפת הצינור. הצינור נפגע מכלי צמ"ה מסוג באגר וכתוצאה מכך פרצו כ-722,000 ליטרים של דלק סילוני בעוצמה גבוהה על נחל צין וסביבותיו. חלק מהדלק זרם במורד אפיק נחל צין, וחלקו הותז במעלה הנחל ועל הגבעות שסביב לו. כתוצאה מהפגיעה זוהם שטח של כ-60 דונם בנחל ובסביבותיו.

במהלך ביצוע עבודות השיקום פונו מהנחל ומסביבותיו כ-26,500 טונות של קרקע מזוהמת אך עדיין נשארה במקום כמות גדולה של דלק. פריצת הדלק הסילוני העמידה את האקוויפרים (מי התהום) הנמצאים מתחת לנחל צין בסיכון של זיהום.

נזקים נוספים שנגרמו מהזיהום כוללים ריח חריף של דלק שנשאר במקום לתקופה ארוכה, אובדן בית גידול של ערוץ הנחל וסכנה לבעלי חיים, לביצי בעלי חיים שבאו עימו במגע ולבעלי חיים הניזונים מצמחייה שנפגעה מהדלק וכן חסימת האזור למטיילים ל-3 חודשים.

כשחודשו עבודות שיפוץ הצינור, בספטמבר 2011, שוב נפגע הצינור ופרצו ממנו כמה מאות מ"ק של דלק סילוני שהזיקו לסביבה. במהלך השיקום הוצא מהאזור כ-7,200 טונות של אדמה מזוהמת.

בית המשפט: קצא"א לא עמדה בהתחייבותה

כאמור, בית משפט השלום בבאר שבע החליט להרשיע את קצא"א בעבירות שיוחסו לה, לרבות זיהום מים בנסיבות מחמירות, השלכת פסולת ולכלוך רשות הרבים וגרימת מפגע ריח, וכן אי מניעת עבירות אלה על ידי נושאי המשרה.

בית המשפט קבע כי קצא"א לא פיקחה פיקוח אפקטיבי על העבודות המסוכנות כפי שהייתה מחויבת, וכי הנהלת הפרויקט זנחה את נושאי הטיפול באירוע חירום לחלוטין, ולוּ היו נוקטים פעולות מסוימות, אפשר היה לצמצם את הנזק לסביבה.

"אין זה די לפקח על טיב ביצוע עבודות השיפוץ, על איכות הצבע והעטיפה של הצינור, ובוודאי אין זה מספיק לשלוח לשטח שני מפקחים, שאינם מיומנים בחירום או בתגובה לחירום...אירוע חירום איננו עוד תרחיש בלתי סביר בנקודת זמן זו, והוא צריך היה להיות צפוי כמו גם היה מקום לצפות כי תחלחל ההבנה של חשיבות הפועלים בשטח בתוך אירוע כזה באופן שיביא למסקנה כי תרגול של אירוע כזה והנחיות ממוקדות לפועלים בשטח יכול להציל חיים ולצמצם את הנזק", קבע בית המשפט. עוד קבע בית המשפט כי חברת קצא"א לא עמדה בהתחייבויותיה כלפי המשרד להגנת הסביבה כאשר שבה לביצוע הפרויקט, לאחר אירוע הזיהום הראשון.

בפסק הדין הורשעו מנכ"ל קצא"א בעת האירועים, סמנכ"ל הנדסה בקצא"א ואחראי לעבודות השיפוץ בעת האירועים ומנהל פרויקט שיפוץ הצינור מטעמה של קצא"א. אלה מצטרפים כאמור ל-8 נאשמים נוספים שכבר קיבלו קנסות ו/או עבודות שירות בעבר באותה פרשה. במקביל, בית המשפט זיכה את שני המפקחים מטעמה של קצא"א פרוספר אלבז ואריה עמיר, אך קבע כי כלל הנאשמים בעלי אחריות מסוימת לפרויקט, כל אחד בהיבטים שונים.

התייחסויות

השרה להגנ"ס זנדברג: "התקבלה הכרעה חשובה של בית המשפט שהרשיע את חברת קצא"א בזיהום הבלתי נתפס ובפגיעה בנחל צין – מהפגיעות האקולוגיות הגדולות שידעה המדינה. בית המשפט קבע כי אכן חברת קצא"א ובעלי תפקידים בחברה אחראים למחדלים שעליהם הצביעה החקירה הפלילית שניהלה המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה שהובילה להגשת כתב האישום, והם נושאים כל אחד באחריות למחדלים ולכשלים שהובילו לזיהום שטח של עשרות דונמים בנחל צין ובסביבותיו. נמשיך באכיפה פלילית בכל מקום".

פרקליטות המדינה: "עקב כשלים רבים עליהם אחראים הנאשמים, שנבעו מסטייה מהוראות הבטיחות ומעבודה רשלנית ולא זהירה, זוהמו כ-30 אלף טון של קרקע והנזק שנגרם לסביבה הינו עצום. בית המשפט קיבל את עמדת המדינה וקבע באופן חד משמעי כי חברות שמייצרות סיכון לסביבה בפעילותיהן השוטפות, צריכות לנקוט אמצעי זהירות למניעת אירועים סביבתיים. על המנהלים של החברות מוטלת חובה לוודא, לפקח, להשקיע פעולות יזומות ומאומצות על מנת למנוע נזק סביבתי, וכן להפחית את הנזק שנגרם".

לא נמסרה תגובה מחברת קצא"א.


עורכי דין בתחום איכות הסביבה:

חברה איש קשר טלפון מייל
ליפא מאיר ושות'- עורכי דין ד"ר ציפי איסר-איציק 072-3718653 Lipameir@infospot.co.il
קובי בר-לב עורכי דין קובי בר-לב 072-3712012 KB@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>