המועצה התעשייתית נאות חובב תסופח לבאר שבע
לפני חודשים אחדים הוחלט על שיוך המועצה התעשייתית לבאר שבע במטרה לחזק את המטרופולין ובשאיפה לא לפגוע באזור התעשייה המשגשג. המפעלים חוששים בעוד שבאר שבע מרוצה. הסוגיות: ועדת התכנון, כספי הארנונה, שימור של הניסיון והמקצועיות ועוד
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 16/11/2023

לפני חודשים אחדים קיבל משרד הפנים, תחת השר משה ארבל ומנכ"ל המשרד רונן פרץ, את המלצת הוועדה הגיאוגרפית לשייך את המועצה התעשייתית נאות חובב לעיר באר שבע החל מתחילת שנת 2025.

צווי איחוד הרשויות ייחתמו סופית רק לקראת המועד המתוכנן (ינואר 2025) כדי לתת זמן היערכות. להחלטה יש שני היבטים משמעותיים:

 1. השליטה, הניהול והתכנון של אזור התעשייה בנאות חובב יעברו לידי עיריית באר שבע.
 2. תעריף הארנונה שמשלמים מפעלי נאות חובב יעלה בעשרות אחוזים בעקבות השוואה הדרגתית לתעריפי הארנונה של באר שבע. לכן ההכנסות מארנונה של באר שבע ושל יתר הרשויות המקומיות באזור יעלו באופן משמעותי.

עיריית באר שבע הייתה התומכת הראשית באיחוד לצד משרד האוצר, מינהל התכנון ומשרד הכלכלה, במטרה לחזק את מטרופולין באר שבע. מנגד, המועצה התעשייתית נאות חובב, מרבית המפעלים, התאחדות התעשיינים, משרד האנרגיה ומשרד החקלאות, הציגו בפני הוועדה עמדות שמתנגדות לאיחוד הרשויות, הן בשל החשש מירידה ניכרת בכמות ובאיכות המשאבים והשירותים המוניציפאליים היחודיים שיוקדשו למפעלים בנאות חובב והן בשל העלאת תעריפי הארנונה.

המועצה התעשייתית נאות חובב נחשבת להצלחה לאומית ואבן שואבת למפעלי תעשייה, זאת בתקופה שבה רשויות מקומיות רבות מנסות לצמצם את פעילות התעשייה שבשטחן בשל לחץ ציבורי של תושבים והחשש מהשפעתם הסביבתית. בנאות חובב כ-40 מפעלים שמעסיקים כ-11,000 עובדים במעגלים שונים. 13 מבין המפעלים הקיימים הוקמו ב-5 השנים האחרונות. יש 10 מפעלים נוספים שנמצאים בתהליך הקצאת קרקע והצפי הוא שב-5 השנים הקרובות יוקמו כ-20 מפעלים גדולים ועוד 15 מפעלים בינוניים.

מאז החלה המלחמה ב-7 לאוקטובר, המועצה עובדת במתוכנת חירום שכוללת בין היתר: כיתת כוננות, תיגבור סיורי יום ולילה, חידוד נהלים, הערכות מצב מדי יום בהשתתפות גורמי ביטחון אזוריים ועדכון המפעלים. המועצה גם טיפלה באירוע של נפילת טיל על מפעל בשטחה. מועצת נאות חובב מוגדרת 'מפעל חיוני' ולכן המשיכה לתפקד לאורך כל התקופה, למרות שרבים מעובדי במילואים ותוך כדי התחשבות בהורים לילדים קטנים.

קישור לדוח הוועדה ולנוסח ההחלטה עליה חתם שר הפנים מופיעים בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

 1. פורסם המכרז להקמת מתקן ההשבה הראשון בישראל, 14.5.2023
 2. היכן יקום אזור תעשייה חדש?, 11.8.2020
 3. לא תוקם מועצה תעשייתית במתחם בז"ן, 24.1.2021
 4. הבנו שנקבל 5 מיליון ₪ מהארנונה של בז"ן, 23.7.2019

אחת משתי המועצות התעשייתיות היחידות בארץ

נאות חובב היא אחת משתי מועצות מקומיות תעשייתיות יחידות בארץ. המועצה השנייה ממוקמת בחבל תפן שבגליל. בעבר היה ניסיון להקים מועצה תעשייתית גם במפרץ חיפה, סביב מתחם בזן, אך שר הפנים קיבל את המלצת הועדה אז שלא להקים מועצה תעשייתית במפרץ חיפה.

בשנת 1989 הוחלט על הקמת מועצה תעשייתית בנאות חובב שכיום כוללת את פארק התעשייה נאות חובב (לשעבר רמת חובב), את גבעת שמן ואת תחנת הכוח רמת חובב המצויות ממזרח לפארק התעשייה, וכן את אזור התעשייה רמת בקע (ממזרח לכביש 40) המיועד לאיוש על ידי חברת אלביט עם פינוי מתחם תעש רמת השרון.

הייחוד של מועצה תעשייתית הוא שאין לה תושבים ולכן כל המשאבים שלה מופנים לצורך ניהול מיטבי של אזור התעשייה, הן ברמת התפעול השוטף והן מבחינת צרכים תכנוניים.

בנוסף לכך, מכיוון שלמועצה תעשייתית אין תושבים שעליה לספק להם שירותים, היא יכולה להסתפק בגביית תעריפי ארנונה נמוכים יותר מהמפעלים ואף לחלוק בהכנסות מארנונה עם רשויות מקומיות סמוכות שמושפעות מאזור התעשייה.

וזה אכן המקרה של המועצה התעשייתית נאות חובב, שחולקת את ההכנסות שלה מארנונה עם רשויות מקומות סמוכות (באר שבע, ירוחם, מ.א רמת הנגב, מ.א מרחבים, מ.א חורה, מ.א אל קסום, מ.א נווה מדבר, מ.א שגב שלום, מ.א תל שבע, מ.א לקיה) לפי צו חלוקת הכנסות, שעודכן בפעם האחרונה בשנת 2020.

המלצות הוועדה שבחנה את האיחוד

בסוף שנת 2020 מינה מנכ"ל משרד הפנים ועדה מיוחדת (ועדה גיאוגרפית דרום) לבדיקת האפשרות לאיחודה של המועצה התעשייתית נאות חובב עם עיריית באר שבע. במסגרת עבודתה קיימה הוועדה דיונים מקצועיים ושמעה את כל הגורמים הנוגעים בדבר, החל מרשויות מקומיות ואזוריות, דרך מפעלים וחברות הפועלות בנאות חובב ובבאר שבע ועד משרדי הממשלה הרלוונטיים וארגונים אזרחיים.

לאחר הדיונים, פרסמה הוועדה את המלצתה בינואר 2023 (קישור לדוח המלצת הוועדה מופיע בתחתית הכתבה). המלצת הוועדה הייתה על שיוך מועצת נאות חובב לבאר שבע בשל הצורך לחזק את באר שבע כמטרופולין וכן משום שתושבי ב"ש סמוכים למועצה ולכן פעילותה משפיעה עליהם מבלי שהדבר מקבל ביטוי מספק. עוד קבעה הוועדה כי הסיבות להקמת המועצה התעשייתית מלכתחילה התממשו והושלמו ברובן, עם דגש על בניית תשתיות ניהול והצלחת תפעול שוטף של המפעלים תוך צמצום המטרדים ומפגעי הסביבה.

הוועדה התייחסה גם לנושא איכות הסביבה וקבעה כי האיחוד עם באר שבע צפוי לשמור על איכות הסביבה לפחות ברמה הנוכחית משום שגם עיריית באר שבע תהיה מחויבת לנושא, המפעלים ימשיכו לעמוד בדרישות החוק, המשרד להגנת הסביבה והבריאות, מערכות הניטור ימשיכו לעבוד, וכך גם מנגנוני הפיקוח והאכיפה ומערכת הבקרה של טיפול בקולחים תעשייתיים.

הוועדה סיכמה את עמדתה בכך שהאינטרסים של התעשייה לא צפויים להיפגע משום שהניהול ימשיך להיות מקצועי ומשום שהאינטרסים הללו מוגנים באמצעות הרגולציה של משרדי הממשלה.

ועדת תכנון ובנייה משותפת

אחת הסוגיות שעלו הייתה ועדת התכנון והבנייה, שמעניקה היתרי בנייה למפעלים. תחת המועצה התעשייתית פעלה ועדת תכנון עצמאית. הוועדה המליצה שלמרות שהרשויות יאוחדו, תוקם 'ועדה משותפת' לתכנון ובנייה לתקופת זמן מוגבלת שתיתן מענה לצרכים המיוחדים של המפעלים.

הוועדה בחרה בחלופה זו משום שהיא מקטינה את חששות המפעלים, באשר לפגיעה בתפקוד הוועדה המקומית, הן בקצב הוצאת ההיתרים והקמת המפעלים והן באשר למקצועיות שמשפיעה על איכות ההיתרים המאושרים.

הוועדה המשותפת מבטיחה את שימור הידע וההתמחות שנצברו וכן הזמינות לתפעול, כולל כוח האדם, לרבות מהנדס הוועדה, ויעילות בהוצאת היתרים. יצוין שמודל דומה של ועדה משותפת קיים גם בבזן, וגם במתחם תעש השרון.

אם מאיזושהי סיבה לא יהיה אפשר להקים ועדה משותפת כזו, המליצה הוועדה על כך שעיריית באר שבע תהיה אמונה גם על החלטות התכנון לשטח נאות חובב. אולם הדבר ייעשה באמצעות ועדת משנה מיוחדת לוועדת התכנון המקומית כדי להבטיח את מקצועיותה.

הצעדים המקדימים שיש לבצע לפני האיחוד

הוועדה פירטה צעדים אחדים שנדרש לבצע לפני מימוש תהליך האיחוד:

 • הקמת תאגיד עירוני ייעודי בתוך עיריית באר שבע לניהול פארק תעשייה נאות חובב
 • שינוי תחום האחריות של תאגיד המים "מי שבע", כך שיכלול בתוכו גם את נושא המים והביוב בנאות חובב
 • תיעוד ושימור הידע המקצועי המצטבר
 • קליטת העובדים בפטור ממכרז, באותם תנאים בהם היו מועסקים במועצה
 • עדכון חוקי עזר עירוניים על פי הצורך
 • פרסום דוחות שנתיים אודות ההכנסות וכספי החלוקה
 • פרסום דוח מפורט אודות פעילות סביבתית בנאות חובב (דוח אחריות תאגידית ESG)

שר הפנים מקבל את המלצת הוועדה לאיחוד רשויות

בחודש יוני האחרון, שר הפנים קיבל את המלצות הוועדה ואישר את האיחוד כאמור. לדברי המשרד, ההחלטה על איחוד הרשויות התקבלה גם מאחר שחלו שינויים בתנאים ובנסיבות שעמדו ביסוד הקמתה של המועצה התעשייתית נאות חובב, כך כיום אין עוד צורך בקיומה כרשות נפרדת. מנכ"ל המשרד הוסיף שיש לתעדף ולעודד ניהול שטחים מעין אלו על ידי רשויות מקומיות, זאת משום שהן הוכיחו את יכולתן לנהל שטחי תעשייה מורכבים.

עיריית באר שבע: יכולים להפעיל ולהשביח את נאות חובב

עמדת עיריית באר שבע היא שהקמת המועצה התעשייתית הייתה נכונה לזמנה, אך מטרותיה העיקריות הושגו, והמצב השתנה כך שבאר שבע יכולה לקחת אחריות על נאות חובב, להפעיל ולהשביח אותה, תוך חיזוק של העיר באר שבע כמטרופולין.

עיריית באר שבע גם ציינה את הצורך בהענקת סמכות לנציגים הנבחרים בעירייה על ידי התושבים לתת מענה לסוגיות הקשורות בנאות חובב שסמוכה לעיר ומשפיעה על התושבים, אך כיום לא נמצאת באחריותה.

נאות חובב: פגיעה באזור התעשייה שמהווה נכס לאומי

לעומת העירייה, מועצת נאות חובב הביעה התנגדות לאיחוד, אך הודיעה שתקבל כל החלטה ותפעל להצלחתה. בתוך כך, המועצה ציינה את יתרונותיה ובראשם המיקוד של גוף קטן (ביחס לבאר שבע) שמופנה רק לאזור התעשייה, ומעניק שירות one stop shop הן ליזמים שמעוניינים בהקמת מפעל חדש והן לתפעול השוטף, בהיבטים של תכנון, רישוי, תשתיות, ואיכות הסביבה. כל זאת לצד הניסיון הרב בניהול אזור תעשייה כימית כולל היבטי איכות הסביבה ובמענה לצרכים הלאומיים.

הצד הכלכלי: חלוקת כספי הארנונה

תעריף הארנונה לתעשייה שמשלמים מפעלי נאות חובב נמוך בעשרות אחוזים מהתעריף של עיריית באר שבע. עד היום, המפעלים שילמו את הארנונה למועצה התעשייתית, שהשאירה את חלק מהכספים אצלה לטובת הפעילות של המועצה, ואת היתר, חילקה בין 11 מועצות מקומיות סמוכות (בהם באר שבע וירוחם) לפי צו חלוקת הכנסות שעודכן לאחרונה בשנת 2020.

במצב החדש, תעריף הארנונה שמשלמים המפעלים צפוי להשתוות באופן הדרגתי (שעדיין לא נקבע) לתעריף של באר שבע, כך שהמפעלים ישלמו עשרות אחוזים יותר – והרשויות המקומיות הסמוכות יקבלו גם הן הרבה יותר בהתאם לאותו צו חלוקת הכנסות. את החלק של כספי הארנונה שהיה עד היום של נאות חובב – תקבל עיריית באר שבע–בהתאם לכך שהיא תצטרך להעניק את השירותים שהמועצה הייתה אחראית עליהם.

חילופי בכירים במועצה התעשייתית נאות חובב

בחודשים האחרונים היו מספר חילופי בכירים במועצה התעשייתית נאות חובב. ראשית, בחודש אוקטובר האחרון מונה מנכ"ל חדש למועצה. יוסי מלכה נכנס לתפקיד במקום הרצל יחזקאל. מלכה פרש מהצבא בדרגת אל"מ ולאחר מכן עבד כסמנכ"ל בחברת בינת. יש לו תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים.

כמו כן, עו"ד גדי אלפסי חזר לתפקיד יו"ר המועצה נאות חובב באוגוסט 2023, רק שנה לאחר שהוחלף על ידי ארז בדש. בדש עזב את תפקידו לאחר שהחליט לרוץ לראשות מועצת עומר.

חודש קודם, ביולי האחרון, החליף ישראל אושר את ניר חסון בתור מנהל אגף הגנת הסביבה במועצת נאות חובב. ישראל אושר עבד לפני כן בחברת רדימיקס בתחום איכות הסביבה.

התייחסויות

מהמועצה התעשייתית נאות חובב נמסר: "לעת עתה צו האיחוד טרם נחתם, אך המועצה עסוקה בימים אלו בהיערכות והכנת תוכנית עבודה 2024, כשברקע הסיפוח הצפוי לבאר שבע בתחילת 2025. נבחנות החלופות שהוועדה הגאוגרפית העלתה בכל הנוגע לאגף איכות הסביבה והתפעול. לגבי אגף ההנדסה הנושא מאתגר יותר בשל כפל התפקידים של הוועדה לתכנון ובניה מקומית נאות חובב והאגף."

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה