הנחיות לטיפול במפגעי אסבסט תחת מגבלות הקורונה
עקב צמצום כוח העבודה במשק, פרסם המשרד להגנ"ס עדכון בנוגע לטיפול במפגעי אסבסט
 • מאת: מערכת Infospot
 • פורסם בתאריך: 23/3/2020

בהמשך להנחיות המשרד להגנ"ס לשינויים בהיתרים וברישוי הסביבתי בעקבות ההתמודדות עם משבר הקורונה, המשרד להגנ"ס מפרסם עדכון אודות פעילות האגף לאסבסט ואבק מזיק. בהודעה שפורסמה, עודכנו הנחיות העבודה עבור העוסקים באסבסט, לצד הנחיות לטיפול במפגעי אסבסט בתקופה זו.

הנחיות אלו נועדו לצמצום הסיכון מחשיפה של הציבור הרחב לאסבסט עד לחזרה לשגרה. לבקשות ושאלות בנושא ניתן לפנות לאגף באמצעות המייל: asbest@sviva.gov.il

בכל מקרה של חשש למפגע אסבסט יש לפנות למוקד המשרד להגנת הסביבה, טל' *6911.

לפניכם תמצית ההודעה.


כתבות רלוונטיות:

 1. הנחיות חיטוי נגד קורונה לבתי עסק ורשויות מקומיות, 25.03.2020
 2. דוח משרד הביטחון: חיטוי נגד נגיף הקורונה23.3.2020
 3. דוח משרד הביטחון: מסיכות נגד נגיף הקורונה, 16.03.2020
 4. הקלות לתעשייה בהיתרים ורשיונות סביבתיים, 23.03.2020
 5. מידע נוסף על התמודדות עם משבר הקורונה | infospot

עדכון הנחיות לטיפול במפגעי אסבסט

כמו בשגרה, על מנת לסלק מפגע אסבסט יש לפנות לעוסקים מורשים מתוך המאגר המופיע באתר המשרד להגנת הסביבה.  אלא שמשך הטיפול בבקשה לעבודת אסבסט, בייחוד אסבסט צמנט, עלול להתארך בשל צמצום כוח האדם.

הנחיות לעוסקים המורשים בעבודות אסבסט

 1. עקב הצמצום בכוח האדם, האגף לאסבסט ואבק מזיק במשרד להגנ"ס ייתן עדיפות לבקשות דחופות, ותינתן עדיפות לעבודות תקרית ולעבודות אסבסט פריך. בקשות שאינן דחופות יטופלו בכפוף למגבלות כוח האדם.
 2. חידוש רישיונות עיסוק באסבסט יבוצע לפי דחיפות, על פי מועדי פקיעת רישיונות ובכפוף למגבלות כוח האדם.
 3. מעבדות דיגום ואנליזה, אתרי הטמנה ומובילי פסולת מסוכנת ממשיכים לעבוד, אך ייתכן שבהיקף חלקי, ויש לוודא את זמינותם.
 4. עבודות על פי היתרי עבודת אסבסט קיימים, יבוצעו בהתאם לעמידה בהנחיות משרד הבריאות לגבי הקורונה (מגבלות יציאה לעבודה, ריחוק חברתי וכו').
 5. כמו בשגרה, יש לוודא כי העבודות מתבצעות כחוק תוך מניעת סיכון עבור האוכלוסייה.