בז"ן התקינה מערכת לטיפול בפליטות, צו הפסקת הייצור הוסר
דיגום אוויר של מעבדה סביבתית הראה כי המערכת הזמנית לטיפול בפליטות עומדת בתקן, והחברה רשאית להמשיך בייצור ביטומן
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 19/4/2020

המשרד להגנ"ס הודיע לחברת בז"ן כי היא רשאית להמשיך בייצור, אחסון וניפוק ביטומן כל עוד היא ממשיכה לעמוד בתקני הפליטות ובערכים הנדרשים לצמצום זיהום האוויר. זאת בעקבות תוצאות דיגום של המערכת הזמנית שהתקינה בז"ן לטיפול בפליטות החומרים האורגניים.

נזכיר כי בינואר 2020, בעקבות גרימת זיהום אוויר חריג והפרת הוראות היתר הפליטה, הוציא המשרד להגנ"ס לחברת בז"ן (בתי זיקוק לנפט) ממפרץ חיפה צו להפסקת פעולות הייצור, האחסון וניפוק הביטומן, שהיה אמור להיכנס לתוקף תוך 3 חודשים, עד ה- 16 לאפריל. ביטומן משמש לייצור אספלט כבישים ולאיטום.


כתבות רלוונטיות:

  1. צו להפסקת ייצור ביטומן בבז"ן, 19/1/2020
  2. בז"ן תרכוש מערכת לטיפול בפליטות הביטומן, 28/1/2020
  3. ביהמ"ש העליון הקפיא את התוכניות להרחבת מתחם בז"ן, 30/7/2019
  4. בז"ן ממשיכה להשקיע בהקמת מתקנים להפחתת הפליטות, 21/2/2019
  5. למידע נוסף על זיהום אוויר |  infospot

מדוע ניתן צו הפסקת הייצור של ביטומן?

לפי הודעת המשרד להגנ"ס, צו הפסקת הפעילות ניתן לפני 3 חודשים לפי סעיף 45 לחוק אוויר נקי, בשל הפרה מתמשכת של הוראות היתר הפליטה, ובהן אי-שדרוג מתקן המטפל בפליטות מערך ייצור (סקראבר), ואחסון וניפוק ביטומן באופן הגורם לחריגה מערכי הפליטה בארובת מתקן הסקראבר במזהם חומרים אורגניים נדיפים.

אלא שמשרד התחבורה טען כי משמעות סגירת המפעל היא הפסקת ייצור האספלט בכל המדינה ופגיעה בלתי מתקבלת ברמה הלאומית. כמו כן, משרד הכלכלה טען כי הביטומן חיוני למשק ובתי הזיקוק הם הספק היחיד בישראל.

לפיכך, הסכים המשרד להגנ"ס לתת אורכה להיערכות המשק לתקופה של שלושה חודשים לכל היותר, וקבע שאם בז"ן לא תטפל בנושא עד ה-16 באפריל 2020, הצו ייכנס לתוקף.

בז"ן מתקינה מערכת זמנית לטיפול בפליטות

בסוף ינואר בז"ן הצהירה כי בכוונתה להתקין מערכת זמנית לטיפול בפליטות לאוויר מהסקראבר של ייצור הביטומן עד למועד שנקבע (16.04), במטרה לעמוד בהוראות היתר הפליטה. המשרד להגנ"ס מציין כי כתנאי להפעלת מערכת הטיפול הזמנית, הוטלו על בז"ן דרישות מחמירות לניטור פליטות מהארובה ובקרה על יעילות המתקן.

בתחילת אפריל, החלה בז"ן להפעיל את המערכת הזמנית לטיפול בפליטות. במהלך ההרצה, שבה נכח נציג המשרד להגנ"ס, בוצע דיגום גזים ובקרת יעילות ונמצא כי המערכת מביאה להפחתת הפליטות הנדרשת וכיום עומד המתקן בערכי הפליטה שנקבעו בהיתר הפליטה.

עמידה בהיתר הפליטה, המשך פעילות ייצור ביטומן

המשרד להגנ"ס הודיע כי על פי הדיגום שבוצע על ידי מעבדה חיצונית מוסמכת, המתקן אמנם עומד בערכים הנדרשים אך יימשך המעקב אחרי תוצאות הדיגומים ואם יתגלו חריגות, המשרד יורה לחברה להפסיק את פעילות הייצור, האחסון וניפוק הביטומן.

בהמשך להודעה של המשרד להגנ"ס, בז"ן דיווחה כי להערכתה עיריית חיפה תאריך את ההיתר הזמני שניתן לבז"ן גם לאחר ה-16.4.2020.


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: