אושרו תקנות למניעת זיהום שפכים מכלי שיט
ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה תקנות האוסרות על ריקון שפכים לים בתחום נמלי ישראל, מגדירות היכן יהיה מותר לרוקן את השפכים, מחייבות עריכת בדיקות כשירות תקופתיות וקובעות הסדרי פיקוח
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 03/4/2024

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה לאחרונה את תקנות הנמלים למניעת זיהום הים משפכים שהוגשו לה על ידי משרד התחבורה. התקנות ייכנסו לתוקף 45 ימים לאחר פרסומן ברשומות, וההערכה היא כי זה יקרה בעוד כחודשיים.

התקנות, המאשררות למעשה את הנספח הרביעי של אמנת MARPOL אשר ישראל חתומה עליה, נועדו למנוע מקרים של זיהום ים עקב פעילות של אוניות המגיעות לנמלי ישראל. הן קובעות איסור לרוקן שפכים לים בתחום נמלי ישראלים, כולל שפכים מטופלים, ותחת זאת מחייבות לשמור אותם במכל ייעודי עד להגעה לחוף וריקונם למתקן יעודי. בצד זאת הן מגדירות באילו מרחקים בעומק הים ניתן יהיה לרוקן שפכים, מטופלים ולא מטופלים. כמו כן מגדירות התקנות חובת הצטיידות בציוד לטיפול בשפכים או לאגירתם.

בתקנות נקבעו גם הסדרי פיקוח. לפיהם בין היתר חלה חובה לבצע בדיקות כשירות תקופתיות למערכות האיסוף והטיפול בשפכים, על ידי בודק מוסמך, שיוסמך להורות על תיקון ליקויים מסוימים. כמו כן, מנהל נמל יוכל לעכב כלי שיט במקרים מסוימים. כלי שיט ישראליים יחויבו בנוסף לשאת תעודה בין-לאומית המעידה כי מתקני הטיפול בשפכים על האנייה נבדקו ועומדים בדרישות התקנות.

נציג עמותת "צלול" בדיון אמר כי "עצוב שלוקח עשור להעביר תקנות על אמנה שחתמנו עליה לפני כל כך הרבה זמן. זה מראה על חשיבות, או חוסר חשיבות, של השמירה על הסביבה הימית". נכון להיום, כל מדינות הים התיכון קיבלו או אישררו את הנספח שעומד בבסיס הצעת התקנות.

קישור לנוסח טיוטת התקנות למניעת זיהום ים משפכים מופיע בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

 1. כלי שיט יחויבו לצמצם את תכולת הגופרית בדלק ב-80%, 11.11.2019
 2. אושרו תקנות למניעת זיהום אוויר מכלי שיט, 07.7.2022
 3. תקנות חדשות למניעת מפגעים סביבתיים מכלי שיט, 7.3.2022
 4. האוניות בנמלי אשדוד וחיפה מייצרות זיהום אוויר כבד, 02.12.2019
 5. מידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה

עיקרי ההוראות למניעת זיהום ים משפכים

התקנות הנוכחיות יחולו על כל כלי שיט ישראלי או זר שתפוסתו 400 טונות ברוטו ומעלה, או המורשה לשאת יותר מ-15 מפליגים, וכן כלי שיט החייבים בהתקנת בתי שימוש וברזים.

להלן עיקרי הדרישות שיחולו על כלי השייט הרלוונטיים:

 • להיות מצויד במתקן לטיפול בשפכים או במערכת לכתישה וחיטוי של שפכים (במקרה של אוניות נוסעים) או במיכל לאגירת שפכים.
 • ריקון השפכים לים:יתבצע במרחק מינימלי מהיבשה - 3 מייל ימי ומעלה לשפכים מטופלים, ולמעלה מ-12 מייל ימי לשפכים שלא טופלו.
 • תיאסר לחלוטין הרקת (שפיכת) שפכים, גם לאחר שטופלו, בתחום נמלי ישראל. שפכים אלה יוחזקו במכלי אגירה בכלי השיט וירוקנו למתקנים מתאימים בחוף. מפעיל רציף בנמל יחויב להקצות מתקן כזה.
 • קביעת הסדר מיוחד להרקת שפכים מאוניות נוסעים שבהן כמות השפכים רבה יותר. 
 • אניות ישראליות יחויבו לשאת תעודה בינלאומית המעידה כי מתקני הטיפול בשפכים על האנייה נבדקו ועומדים בדרישות.
 • חובת עריכת בדיקות כשירות תקופתיות לכלי שיט ישראליים ע"י בודק מוסמך. הבודק יהיה מוסמך לתת הוראות לתיקון ליקויים ולבטל את התעודה במקרה הצורך.
 • התקנות ייאכפו על ידי מפקחי כלי שיט של הרספ"ן (רשות הספנות והנמלים).
 • מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה יכול להורות על הפקדת ערבות למנהל נמל כדי שהוא יוכל לעכב כלי שיט שלא שילם תשלומים שהיה צריך לשלם.

מהי אמנת MARPOL?

אמנת MARPOL היא האמנה הבין-לאומית למניעת זיהום ים מכלי שיט. היא כוללת 6 נספחים אשר רובן כבר אושררו בישראל. כעת, לאחר אישור התקנות החדשות, אפשר לאשרר (Ratification) את הנספח הרביעי - העוסק במניעת זיהום משפכים מכלי שיט, וכן נותר לאשרר את הנספח השישי העוסק במניעת זיהום אוויר מכלי שיט, שתקנות תואמות אליו אושרו בכנסת לפני כשנתיים.

לפי היועצת המשפטית של רשות הספנות והנמלים עו"ד שירה סופר, "ב-2013 היה מבדק למדינה ובמסגרתו התחייבנו לאשרר את האמנה, וחשוב שנעשה את זה כמה שיותר מהר כי אנחנו בפני מבדק נוסף בנובמבר השנה".

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה