אושרו תקנות למניעת זיהום אוויר מכלי שיט
לאחר 6 שנים, משרד התחבורה הצליח להעביר את התקנות בוועדת הכלכלה של הכנסת. בתקנות: שימוש בדלק דל גופרית, הגבלת השימוש בחומרים מדללי אוזון, פינוי חומרים מזהמים למתקן קליטה נמלי ואיסור שריפת פסולת בכלי שיט
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 07/7/2022

ועדת הכלכלה בכנסת אישרה לפני כשבועיים תקנות למניעת זיהום אוויר מכלי שיט, והן אמורות להיכנס לתוקף לאחר שיפורסמו ברשומות. ב-6 השנים האחרונות משרד התחבורה ניסה לקדם את התקנות אך התעכב בין היתר בשל מחלוקת עם המשרד להגנת הסביבה באשר לסמכויות שיקנו התקנות למפקחי המשרד להגנת הסביבה. לאחרונה המשרד להגנת הסביבה ויתר על הרחבת סמכויותיו וקידום המהלך התאפשר.

לדברי עו"ד סופר ממשרד התחבורה "המדינה עברה מבדק בינ"ל ב-2013, שבו התחייבה לאמץ בחקיקה את נספחי האמנה. זה(התקנות) יאפשר לנו לעמוד במחויבות הזו, בייחוד על רקע זה שהמדינה אמורה לעמוד במבדק נוסף בעוד כשנה. האישור אמור להקל על כלי שיט ישראלים בבדיקות בנמלים זרים".

התקנות, המבוססות על נספח 6 באמנת MARPOL הבינלאומית שישראל חתומה עליה, מגבילות את השימוש בחומרים מדללי אוזון, ודורשת לפנות חומרים אלה למתקן קליטה נמלי, לאסור שריפת פסולת בכלי שיט, לקבוע הוראות בנוגע לאיכות דלקים ועוד.


כתבות רלוונטיות:

  1. תקנות חדשות למניעת מפגעים סביבתיים מכלי שיט, 7.3.2022
  2. האוניות בנמלי אשדוד וחיפה מייצרות זיהום אוויר כבד, 02.12.2019
  3. אשדוד זכתה בפרס איסטנבול של האו"ם לעיר ידידותית לסביבה, 24.11.2019
  4. נמל חיפה משלם קנס סביבתי של 2.2 מיליון ₪, 2.01.2017
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה

שילוב בין האמנה בינלאומית להוראות אירופיות

נוסח התקנות שאישרה ועדת הכלכלה מסדיר בחקיקה את כללי האמנה למניעת זיהום ים שישראל חתומה עליה, וגם מאמץ את ההוראות האירופיות בעניין הפחתת גופרית בדלק לכלי שיט שנועד לצמצם פליטות.

בין היתר מוצע בתקנות להגביל את השימוש בחומרים מדללי אוזון בכלי שיט, לקבוע שכלי שיט שמבקש לפנות חומר או מתקן המכיל חומר מדלל אוזון או שאריות שנוצרו מניקוי גזי פליטה – יפנה זאת למתקן קליטה בנמל.

עוד מוצע לאסור הפעלת מנוע דיזל ימי בכלי שיט שלא עומד ברמות פליטה מותרות של תחמוצות חנקן. כמו כן מוצע להגביל שימוש בדלק עם תכולת גופרית העולה על 0.5%, לחייב מכליות להצטייד בציוד לקליטת אדי תרכובות אורגניות נדיפות (VOC), לאסור שריפת פסולת בכלי שיט שלא במתקן ייעודי לכך, לקבוע הוראות בנוגע לאיכות הדלקים וכן הקלות בגין אי זמינות דלק מתאים, לחייב ספקי דלק לכלי שיט מסוימים לתעד ולדגום דלק ועוד.

בנוסף לכך, מוצע להחיל חובות לגבי יעילות אנרגטית באוניות שתפוסתן עולה על 400 טונות.

תקנות נוספות למניעת מפגעים מכלי שיט

במקביל לתקנות שאושרו בוועדת הכלכלה לפני שבועיים, בחודשים האחרונים קודמו תקנות שונות העוסקות במניעת מפגעים סביבתיים מכלי שיט.

אחת מהן אוסרת על השלכת אשפה מאוניות. יש לציין שעד שנת 2010 היו נהוגות בישראל תקנות שהתירו השלכת אשפה לים ולכן התיקון מצביע על שינוי גישה יסודי. התקנות קובעות כי כל השלכת אשפה לים היא אסורה, למעט חריגים. המקרים החריגים שצוינו בתקנות ככאלה שבהם אפשר להשליך פסולת לים כוללים השלכת רשתות דיג, השלכת פסולת דגים חקלאית, השלכת פסולת הנוצרת מחיפוש משאבים בים והשלכת פסולת מכלי שיט צבאיים וממשלתיים.

תקנה אחרת שפורסמה להערות הציבור לפני כ-4 חודשים עוסקת בהגבלת פליטה של עשן שחור מכלי שיט. פליטת עשן שחור אמנם קשורה לזיהום אוויר אך מאחר שהתקנות שאושרו לפני כשבועיים בוועדת הכלכלה לא עוסקות בעשן שחור – היה צורך בניסוח תקנות נפרדות ומשלימות.

כלי שיט אחראים ל 16% מפליטות הגופרית בישראל

לפי המשרד להגנת הסביבה, פליטות חלקיקים נשימים עדינים (PM2.5) מכלי שיט הן כ-7% מכלל הפליטות של מזהם זה בישראל. באזורי ערי הנמל תרומתם היחסית של כלי שיט לריכוזי מזהמי האוויר באזורי הנמלים גדולה עד פי עשרה ביחס לתרומתם בשאר אזורי הארץ. כך במפרץ חיפה כלי שיט תורמים לכ-65% מסך פליטות חלקיקים נשימים עדינים. חלקיקים הם המזהם העיקרי בפליטת עשן שחור.

בהתחשב בכניסה לפעילות של שני נמלים חדשים – נמל הדרום באשדוד ונמל המפרץ בחיפה – ובהשפעה שלהם על איכות האוויר באזורים מאוכלסים הסמוכים לנמל, החשיבות של עדכוני החקיקה בנושאי צמצום ומניעת מפגעי סביבה מכלי שייט, ברורה.

על פי נתוני הסקר ומצאי הפליטות הארצי, בשנת 2018 הפליטות מכלי שייט בנמלי הים היוו כי 16% מסך פליטות תחמוצות הגופרית [Sox], 8% מסך תחמוצות החנקן [NOx] וכ-7% מסך פליטות החלקיקים הנשימים העדינים [2.5PM] בישראל.

מהסקר עלה כי כ- 65% מהפליטות של האוניות נובע מפעילות העגינה בנמל (Hoteling), כ- 30% מפעילות התמרון וההמתנה בתחומי הנמל (maneuvering and stand-by) והיתר כ-20% מפעילות השיוט (cruising).

רקע על האמנה הבינלאומית

ישראל חברה בארגון הספנות הבינלאומי. בשנת 1973 הוא פרסם את האמנה הבינלאומית למניעת זיהום ים מכלי שיט. האמנה נועדה למנוע זיהום ים מפעילות כלי שיט ולצמצם ככל האפשר שפיכת מזהמים לים כתוצאה מתאונות ימיות.

התקנות שוועדת הכלכלה אישרה כעת מבקשות להסדיר את ההוראות שנקבעו באמנה המקורית, בנספח 6, בחקיקה הישראלית. הנספח נכנס לתוקף במאי 2005 והוא כולל הוראות שונות שמגבילות זיהום ים מסוגים שונים על ידי כלי שיט.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה