האוניות בנמלי אשדוד וחיפה מייצרות זיהום אוויר כבד
כך עולה מסקר שביצע המשרד להגנת הסביבה, שכעת מגבש תוכנית פעולה להפחתת זיהום האוויר שמשפיע על האזורים הסמוכים לנמלים. האוניות אחראיות ל-16% מפליטות תחמוצות הגופרית בישראל לשנת 2018
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 02/12/2019

המשרד להגנת הסביבה מדווח כי מסקר היתכנות שביצע עולה, כי כלי השיט בנמלים חיפה ואשדוד מייצר זיהום אוויר כבד המשפיע על איכות האוויר באזורים מאוכלסים הסמוכים לנמל. המשרד מוסיף כי היקף הזיהום בשני הנמלים גבוה יותר מהערכות קודמות.

הסקר בוצע בהמשך להחלטת הממשלה הנוגעת לאזור מפרץ חיפה, וכחלק מהמחקרים והבדיקות  שהמשרד להגנת הסביבה עורך באזור, ואושר לביצוע בשנת 2016. לאור הממצאים המשרד מגבש תוכנית פעולה להפחתת זיהום האוויר מאוניות, שתחייב שיתוף פעולה עם רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה, משרד המשפטים, משרד האוצר וגורמים נוספים.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. אשדוד זכתה בפרס איסטנבול של האו"ם לעיר ידידותית לסביבה, 24.11.2019
  2. דוח מפרץ חיפה: נמשכת מגמת השיפור באיכות האוויר, 6.10.2019
  3. במפרץ חיפה תותקן מערכת ניטור אוויר עבור 90 סוגי מזהמים, 12.09.2019
  4. נמל חיפה משלם קנס סביבתי של 2.2 מיליון ₪, 2.01.2017
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה | infospot

האוניות אחראיות ל-16% מפליטות תחמוצות הגופרית בישראל

על פי נתוני הסקר ומצאי הפליטות הארצי, בשנת 2018 הפליטות מכלי שייט בנמלי הים היוו כי 16% מסך פליטות תחמוצות הגופרית [Sox], 8% מסך תחמוצות החנקן [NOx] וכ-7% מסך פליטות החלקיקים הנשימים העדינים [2.5PM] בישראל.

מהסקר עולה כי כ- 65% מהפליטות של האוניות נובע מפעילות העגינה בנמל (Hoteling), כ- 30% מפעילות התמרון וההמתנה בתחומי הנמל (maneuvering and stand-by) והיתר כ-20% מפעילות השיוט (cruising).

חקיקה בינלאומית תסייע להפחתת חלק מהפליטות

ישראל תהנה מהעבודה שאוניות יפליגו בדלק מופחת גופרית (0.5%) החל מחודש מארס 2020 בזכות רגולציה בינלאומית חדשה (אמנת MARPOL) המגבילה את תכולת הגופרית בדלק. אלא שבמידת הצורך, ישראל לא תוכל לאכוף את הדרישה מול אוניות שיפקדו את ישראל עד שהכנסת לא תאשר תקנות בנושא זה.

אך הפחתה של תחמוצות חנקן מחייבת התערבות של הרגולטור הישראלי ואין צפי לירידה בהיקף הזיהום ממנו כתוצאה מתהליכים בינלאומיים. הסקר מציע מגוון של פתרונות על סמך צעדים שננקטו בנמלים אחרים בעולם, שיכולים להביא להפחתה של 50-70% בפליטות תחמוצות החנקן מהאוניות, עד שנת 2030.

בין האמצעים המוצעים: דרישה מאוניות להתקין אמצעים להפחתת תחמוצות חנקן, ודרישה להסב את המנוע הפועל בזמן העגינה להתחברות למערכת החשמל.

תקנות להפחתת הפליטות מאוניות ממתינות לאישור

המשרד להגנ"ס מציין כי נוסח תקנות הנמלים למניעת זיהום אוויר מאוניות, שתאפשר למשרד להגנת הסביבה לאכוף את הדרישה מאוניות להשתמש בדלק מופחת גופרית, ממתינה לאישור משרד המשפטים לפני העברתה לדיונים בכנסת.

הצעת התקנות נוסחה על ידי רשות הספנות והנמלים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והיא תואמת ואף מחמירה במידה מסוימת מהנדרש על פי נספח 6 לאמנת MARPOL.

ישראל תוכל לאשרר את הנספח לאמנה וכך להצטרף רשמית לאמנה, רק אחרי שהצעת תקנות הנמלים למניעת זיהום אוויר מאוניות תיכנס לתוקף.

--------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה