דוח מפרץ חיפה למחצית 2019: נמשכת מגמת השיפור באיכות האוויר
המשרד להגנת הסביבה טוען כי מצב איכות האוויר בחיפה דומה למטרופולונים האחרים בארץ, למעט חריגות בודדות של בנזן ממתחם בז"ן
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 06/10/2019

המשרד להגנת הסביבה פרסם בימים האחרונים דוח מעקב על מצב איכות הסביבה במפרץ חיפה למחצית הראשונה של שנת 2019, זאת במסגרת יישום התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה והסביבה. הדיווח מקיף את תחום התעשייה, חומרים מסוכנים, תחבורה וניטור.

בהודעה שפורסמה יחד עם הדוח, מציין המשרד כי מצב איכות האוויר בחיפה דומה למטרופולונים האחרים בארץ, למעט חריגות בודדות של המזהם בנזן שבאזור מתחם בתי הזיקוק, כפי שמפורט בהמשך.

המשרד פועל על מנת שגם חריגות אלה, שצומצמו מאוד בחציון הראשון של 2019, ייפסקו.

תעשייה: 401 בדיקות פתע בארובות

במסגרת העמידה ביעדי התוכנית להפחתת הפליטות מהתעשייה, בחצי הראשון של 2019, ערך המשרד להגנ"ס 41 סיורי פיקוח במפעלים, מתוכם 26 סיורי פתע, כמו כן ביצע 401 בדיקות פתע ב-55 ארובות ב-15 מפעלים. במהלך המחצית הראשונה של השנה ננקטו הליכי אכיפה נגד 8 מפעלים במפרץ חיפה.

ירידה משמעותית בחריגות בנזן ממתחם בז"ן

במסגרת הדוח, המשרד מציג ירידה משמעותית בחריגות של המזהם בנזן ממתחם בזן, כולל בתחנות ניטור איכות אוויר ניידות שהוצבו לשם כך ומדווח כי מאז 2018 לא נרשמו ריכוזים העולים על הערך היממתי המרבי לבנזן בשכונות המגורים מסביב למתחם בז"ן.

בתחנות הניטור שממוקמות בסמוך למתחם בז"ן, עדיין נרשמו חריגות בודדות:

 • במחצית הראשונה של 2019 נמדדו 2 עליות מעל ערך הסביבה היממתי של בנזן בסמוך למתחם בז“ן לעומת 13 עליות בשנת 2018.
 • בניידת ניטור איכות אוויר שהוצבה באתר השיקום של נחל קישון, לא נמדדו עליות בשנת 2019, לעומת 2 עליות מעל ערך הסביבה היממתי בשנת 2018.
 • ניידת ניטור אוויר נוספת שהוצבה בבית הספר החברתי סמוך למפעל "דשנים" ובמורד הרוח ממפעל בז"ן נמצאת ובה לא נרשמו אף חריגות, לא בנזן ולא חומרים אחרים.
 • במחצית הראשונה של 2019 נמדדו חריגות בערך היממתי המרבי לבנזן ב- 3 דיגומים סביבתיים סביב מתחם בז"ן ב 3 נקודות שונות – זאת לעומת 20 חריגות באותה התקופה ב 2018.

בנוסף, המשרד מפקח אחר יישום צו 45 שהוצא לבתי זיקוק וגדיב באוקטובר 2017, וחודש במארס 2019. בצו החדש עוגנו דרישות להפסקת פעילות של מכלי אחסון שזוהו כתורמים משמעותיים לפליטות בנזן ונקבעו לוחות זמנים להחלפת רכיבי ציוד.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. ירידה של 56% בפליטות חומרים אורגנים נדיפים ממפעלים, 11.06.2019
 2. במפרץ חיפה תותקן מערכת ניטור אוויר עבור 90 סוגי מזהמים, 12.09.2019
 3. ביהמ"ש העליון הקפיא את התוכניות להרחבת מתחם בז"ן, 30.07.2019
 4. תקדים: דרישה לפיצוי תושבי חיפה שחלו בסרטן מזיהום אוויר, 21.07.2019
 5. דוח מקינזי: סגירת מתחם בז"ן בשנת 2030 היא הכלכלית ביותר, 4.07.2019
 6. מידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה | infospot

חומרים מסוכנים: 4 מפעלים עם עומסי סיכון גבוהים

ב-8 ביולי 2019 פורסמו להערות הציבור תוצאות שלב א' של סקר הסיכונים המצרפי למפרץ חיפה. שלב א' של הסקר התייחס לתקריות תפעוליות חמורות במפעלים ובמתקנים העוסקים בחומרים מסוכנים, לרבות דליפות, שריפות ופיצוצים בחומרים רעילים, דליקים ונפיצים בעת אחסון או פעולות ייצור. הסקר בחן למעלה מ-1,500 מקורות סיכון ב-67 מפעלי תעשייה.

אמנם התוצאות לא סופיות עדיין, אך ממה שפורסם עולה כי אין באזור מפרץ חיפה רצפטור ציבורי הנמצא בסיכון לא קביל בהשוואה לקריטריונים בינלאומיים מחמירים הנהוגים במדינות מערב אירופה, דוגמת הולנד ואנגליה. מניתוח ראשוני של תוצאות הסקר אותרו 4 מפעלים המסתמנים כגורמים עומסי סיכון גבוהים יחסית: דשנים, דור, גדיב וגדות מזרח.

לאחר פרסום הדוח הסופי, באזורים שבהם יימצאו עומסי סיכון גבוהים יחסית, גם אם לא בלתי קבילים, יידרשו המפעלים הגורמים לכך להתחיל תהליך של ניהול והפחתת סיכונים לפי המתודולוגיה האירופית.

תחבורה: 100 דוחות לרכבים מזהמים שנסעו באזור אוויר נקי

המשרד ממשיך בישום אזור אוויר נקי מרכבי דיזל מזהמים בעיר חיפה שהחל בפברואר 2018. מינואר 2019 נאסרה הכניסה והחניה גם של רכבי דיזל מזהמים קלים (במשקל הנמוך מ-3.5 טונות). המשרד ממשיך לסבסד 40% מתעריפי הנסיעה במנהרות הכרמל למשאיות עד 12 טון ובכך תורם להפחתה של יותר מ-90% בחשיפת האוכלוסייה מהתנועה העוברת בכביש המנהרות לעומת בעיר התחתית.

מראשית 2019 ניתנו יותר מ-100 דו“חות לנהגים שנכנסו עם רכב מזהם לאזור האוויר הנקי. הקנס עומד על 500 ₪ לאדם פרטי ו-1,000 ₪ לתאגיד.

בתחילת 2019 החלו לפעול בחיפה 5 משאיות אשפה נוספות המונעות בגז טבעי דחוס ובסך הכול מפעילה העירייה 25 משאיות כאלה.

כמו כן, המשרד ערך 41 סיורי פיקוח בתחנות הדלק במפרץ ולא נמצאו הפרות לתקנות איכות אוויר של תחנות דלק.

ניטור: איכות האוויר במפרץ דומה לערים המרכזיות

במחצית הראשונה נערכו 12 סבבים של דיגומים סביבתיים ב-8 נקודות דיגום בחיפה.

מהנתונים עולה כי תמונת מצב איכות האוויר בחיפה דומה למטרופולונים האחרים בארץ, מלבד 3 עליות מעל ערך הסביבה היממתי של בנזן שנמדדה סביב מתחם בז"ן ועליות אחדות ב-3 נקודות דיגום על גדר המתחם. בנוסף, נרשמה חריגה אחת מערך הסביבה היממתי של קדמיום בשני אתרים בקרית חיים ובאתר השיקום של נחל הקישון.

-----

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה