תקדים: דרישה לפיצוי תושבי חיפה שחלו בסרטן כתוצאה מזיהום אוויר תעשייתי
עמותת אזרחים למען הסביבה הגישה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד 30 מפעלים באזור התעשייה במפרץ חיפה הגורמים לזיהום אוויר ולתחלואה עודפת. הבקשה נתמכת ב-5 חוות דעת מקצועיות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 21/7/2019

המלחמה של הארגונים הירוקים נגד זיהום האוויר שמקורו באזור התעשייה במפרץ חיפה עולה שלב. לראשונה בישראל הוגשה שלשום (ג') לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה תקדימית לאישור תובענה ייצוגית נגד 30 מפעלי תעשייה, לפיצוי תושבי האזור שחלו בסרטן הריאות או לימפומה לכאורה כתוצאה מזיהום אוויר שמקורו במפרץ חיפה.

את הבקשה הגישה עמותת אזרחים למען הסביבה [אל"ס] והיא נתמכת ב-5 חוות דעת מקצועיות: בנושא זיהום אוויר, טוקסיקולוגית, אפידמיולוגית, סרטן ריאה ולימפומה. חוות הדעת מוכיחות את הקשר הסיבתי בין זיהום האוויר התעשייתי ובין אחוז התחלואה במפרץ חיפה, כך טוענת עמותת אל"ס.

לפי עמותת אל"ס, חוות הדעת בנושא זיהום האוויר מצביעה על זיהום אוויר חריג, בשכונות המגורים ובאזורי התעשייה באזור מפרץ חיפה, כתוצאה מפעילות המפעלים. חוות הדעת הטוקסיקולוגית מראה כי החומרים הנפלטים לאוויר מהמפעלים ידועים כגורם המגביר סיכון לתחלואה בסרטן ריאה ולימפומה. חוות הדעת בנושא סרטן הריאה ולימפומה מתארות את המנגנון הביולוגי הקושר בין הזיהום לתחלואה, ומצביעות על מחקרים רבים שמצאו קשר בין סוגי הזיהום לתחלואה במחלות אלה. וחוות הדעת האפידמיולוגית מראה כי במפרץ חיפה קיים עודף תחלואה לעומת רמת התחלואה הצפויה, לולא הפעילות המזהמת.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. בניית מרכז מסחרי ומשרדים במרחק 500 מ' מבז"ן 11.07.2019
  2. מבקר המדינה: להקים ועדה שתקבע את עתיד מפרץ חיפה, 24.06.2019
  3. ירידה של 56% בפליטות ממפעלים במפרץ חיפה ב-5 שנים, 11.06.2019
  4. ביהמ"ש: לבחון את השפעת הקירבה למפעלים לפני בנייה, 14.01.2019
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה | infospot

נייר עמדה הקושר בין זיהום אוויר וסרטן

מגישי הבקשה מסתמכים גם על נייר העמדה שפרסם משרד הבריאות בשנת 2015 המצביע על קשר סיבתי בין זיהום אוויר לבין סוגים שונים של סרטן שגרם לעודף תחלואה של 26%-15% בשנים 2006-2011 ביחס לשיעורי התחלואה בקרב האוכלוסייה הכללית.

על פי נייר העמדה זיהום אוויר חלקיקי, פליטת מנועים, והחומרים קדמיום, כרום 6 וארסן גורמים, בוודאות לסרטן ריאה. והחומרים בנזן, בוטדיאן, פורמלדהיד, וקדמיום גורמים, בוודאות ללימפומה,   והחומרים דיכלורומתאן, טריכלורואתילן וסטירן גורמים ללימפומה בסבירות גבוהה.

מידע על בסיס הערכות ואומדנים

על פי כתב התביעה המשרד להגנת הסביבה נמנע מלפרסם מידע שלם על כמות החומרים הרעילים  הנפלטים לאוויר. בנוסף, התביעה טוענת כי לפי דיווחי המפעלים למפל"ס הם פולטים מזהמים שזוהו כגורמים לסרטן ריאה ולימפומה (דוגמת בנזן ו-5.PM2), כאשר מידע זה נערך על בסיס הערכות ואמדנים אך המצב האמיתי חמור הרבה יותר.

רק בשנים האחרונות החלו הרשויות לבצע דגימה של מזהמים אחרים, שחלקם ידועים כמסרטנים ודאיים הכוללים: בנזן, אתיל בנזן, טולואן וקסילן, קבוצה המכונה BTEX. למרות שמזהמי ה-BTEX ידועים כמסרטנים ודאיים, הדגימה שלהם מבוצעת רק ב-4 תחנות, ובשנים האחרונות התגלו בעיות רבות הנוגעות לניתוח המידע שנדגם בדגימות ה-BTEX ,ועולה כי הזיהום חמור הרבה יותר מכפי שמתועד. כך למשל, נמצא כי נתונים שנמדדו במשך שנה וחצי בתחנת הניטור של קריית חיים, הסמוכה למיכלי הדלק של תש"ן, "היו אמורים להיות גבוהים פי 5 ," כך לפי דברי הממונה על מערך הניטור הארצי.

גם ערכי 5.PM2 עדיין אינם נמדדים, למרות שחומר זה גורם בוודאות לסרטן. מזהם זה נבדק רק משנת 2001, ותחילה רק בתחנה אחת. חלקיקים זעירים אלה סופחים מזהמים הנמצאים באוויר ונושאים אותם לתוך הריאות תוך גרימת נזק בריאותי רב. על מנת לעמוד על החומרים שנספחו לחלקיקים, אין די במדידת הימצאותם בחלל האוויר, אלא יש לערוך ניתוח כימי של הרכב החלקיקים. ניתוח זה לא נעשה.

מערך הניטור במפרץ חיפה לא מספק תמונה מדויקת

מכתב התביעה עולה כי מערך ניטור ודיגום האוויר במפרץ חיפה לא מספק תמונה מדויקת ביחס לנוכחות חומרים מזהמים באוויר. כך, נבדקו רק מזהמי קריטריון, ולא נבדקו מזהמי BTEX המסווגים כמסרטנים ודאיים. כשהחלו לדגום מזהמי BTEX הדיגום בוצע רק בתחנות ספורות. גם בתחנות בהן בוצע דיגום של BTEX נפלו תקלות בבדיקה. גם 5.PM2 לא נוטר במרבית התקופה הרלוונטית. עד היום לא נבחן ההרכב הכימי של חלקיקי 5.PM2. חומרים מזהמים נוספים, שמקובל לנטר בעולם, עדיין אינם מנוטרים.

----------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה