האיחוד האירופי פרסם המלצות לאיסוף פסולת מסוכנת מהבית
מדוע חשוב להפריד פסולת מסוכנת במשקי הבית, מנגנונים לאיסוף פסולת מסוכנת, המלצות ודוגמאות ליישום מוצלח של הפרדה ואיסוף פסולת מסוכנת
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 30/11/2020

האיחוד האירופי פרסם מסמך המלצות למדינות החברות בו הנוגעות לאיסוף פסולת מסוכנת מתוך משקי בית. יש לציין כי בישראל אין כיום מנגנון לאיסוף פסולת מסוכנת מהבית והיא מושלכת ברובה לפח הירוק.

מטרת המסמך היא למנוע סיכונים לבריאות האדם ולאיכות הסביבה, ובייחוד לעובדי הפסולת, זאת על ידי הקלת יישום האיסוף הנפרד של פסולת מסוכנת הנוצרת על ידי משקי בית. כמו כן, ההנחיות נועדו גם לשפר את כמות ואיכות החומרים מתוך הפסולת הביתית לשימוש חוזר ולהשבה על ידי מניעת זיהום סוגי הפסולת השונים בפסולת מסוכנת.


כתבות רלוונטיות:

 1. עדכון הנחיות דיגום ואנליזה של פסולת מסוכנת, 04.10.2020
 2. החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה בדרך לבורסה, 01.10.2020
 3. המשרד להגנ"ס מקדם היטל על סילוק פסולת מסוכנת, 11.02.2020
 4. עדכון מדיניות יצוא פסולת מסוכנת, 09.01.2020
 5. מידע נוסף על פסולת מסוכנת | infospot

פסולת מסוכנת: רק 1% מהפסולת, אך פוטנציאל נזק גבוה

הפסולת המסוכנת העירונית-ביתית כוללת בין היתר צבעים, חומרי הדברה, חומרי ניקוי, תרופות, מוצרי קוסמטיקה, פסולת המכילה כספית, חומרי תחזוקה לבית ולרכב ועוד. במסמך יש פירוט לגבי כל זרם פסולת בנפרד, לרבות דוגמאות והמלצות רלוונטיות.

לפי מסמך ההמלצות החדש, פסולת מסוכנת מהווה אמנם רק כ-1% ממשקל הפסולת העירונית - לא כולל פסולת אלקטרונית - אך חשיבות הטיפול הנכון בה גדולה הן מבחינת בטיחות העוסקים בפסולת והן מבחינת פוטנציאל הפגיעה שלה בתהליך המיחזור של סוגי הפסולת האחרים שכאשר הם באים במגע עם פסולת מסוכנת – קשה יותר למחזר אותם.

מנגנוני איסוף פסולת מסוכנת ממשקי בית

על פי המסמך, יש מספר דרכים לאיסוף פסולת מסוכנת ממשקי הבית:

 • משקי הבית מביאים את הפסולת לנקודת ריכוז פסולת מסוכנת אזורית ניידת או קבועה, ממנה נאספת הפסולת מעת לעת.
 • איסוף מהבית בפרקי זמן מסוימים המוגדרים מראש (כמו למשל ימי איסוף גזם).
 • מסירה של פסולת מסוכנת לחנות שבה מוכרים מוצרים דומים. ואיסוף מרוכז של הפסולת מהחנויות.

במרבית מדינות האיחוד האירופי כבר פועלים מנגנוני הפרדה ואיסוף של חומרים כימיים ממשקי הבית. המסמך מעריך כי שני שליש מהפסולת המסוכנת שמופרדת בבתים נאספת מנקודת ריכוז ניידת/קבועה והשליש הנותר נאסף ישירות מהבתים.

עם זאת, יש עדיין פסולת מסוכנת ביתית שלא מופרדת בבתים ומושלכת לפח הכללי, ולעתים יותר רחוקות מושלכת לכיור או לאסלה ולמערכת הביוב העירונית.

המסמך מציין כי כיום מי שמממן את האיסוף של הפסולת המסוכנת ממשקי הבית הן לרוב הרשויות המקומיות, אך ניתן להכניס גם את התחום הזה לאחריות יצרן מורחבת כך שהיצרנים יממנו את האיסוף.

תשתית נפרדת, תמריץ כלכלי, מודעות ואכיפה

לבסוף, ההנחיות מציינות 4 דגשים להצלחה של איסוף פסולת מסוכנת ביתית:

 • תמריץ כלכלי: באמצעות אחריות יצרן מורחבת או גביית תשלום ממשקי הבית עבור פינוי הפסולת שלא ממוינת בבית לסוגים השונים.
 • תשתית איסוף נפרדת: הגדרת ימי איסוף קבועים מהבית לפי סוג הפסולת או הגדרת נקודות איסוף עירוניות אליהן מביאים את הפסולת או איסוף מחנויות.
 • הגברת מודעות ציבורית לסכנות שיש בפסולת מסוכנת ולהשפעתה על המיחזור של שאר סוגי הפסולת.
 • אכיפה: כנגד משקי בית שלא מיישמים את ההפרדה של פסולת מסוכנת.
 •  

מסמכים רלוונטיים:

 1. המלצות לאיסוף