תקציב 2024: מס פחמן, רישוי סביבתי משולב והיטל הזרמה לנחלים
תקציב המדינה לשנת 2024 אושר בממשלה. כולל צמצום התוספת החד הפעמית מ-510 מלש"ח ל-165 מלש"ח שמיועדים לטובת שיקום שטחים פתוחים שנפגעו במלחמה, אכיפה דיגיטלית של מפגעי רעש, ועוד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 16/1/2024

ההתאמות בתקציב המדינה לשנת 2024, עקב התמשכות מלחמת חרבות ברזל, אושרו אמש לאחר ישיבת ממשלה ארוכה.

אחת הבשורות המשמעותיות היא כי מס הפחמן נכלל בתקציב. בנוסף לכך, המשרד להגנת הסביבה הודיע כי קיבל תוספת תקציבית חד פעמית של 165 מיליון ₪ לשנת 2024, עבור פרויקטים מסוימים (פירוט בהמשך). אלא שבפועל מדובר על הפחתה משמעותית של התקציב החד פעמי שאושר למשרד להגנ"ס לשנים 2023-2024 בגובה 510 מיליון ₪ לפני כחצי שנה, וברובו טרם נוצל.

לצד זאת, נקבע כי הקיצוץ שתכנן משרד האוצר בתקציב היחידות הסביבתיות הפועלות בערים לא יתרחש, וכן שלא תקוצץ פעילותה של המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה. אך רק בהמשך נדע את גובה הקיצוץ שכן בוצע בתקציב המשרד להגנ"ס.

החלטה חדשה שכן התקבלה במסגרת התקציב לשנת 2024, למרות שלא דובר על כמות הכספים שהיא אמורה להניב, היא קידום היטל הזרמה לנחלים. משרדי הגנת הסביבה והאוצר יקימו צוות משולב כדי לקדם את הנושא ולקבוע את גובה ההיטל, וגובה קנסות ועיצומים במקרה של הזרמה של שפכים או חומרים אחרים לנחלים, בדומה לרגולציה הקיימת על הזרמה לים.

חשוב לציין שמשרדי הממשלה השונים פרסמו הודעות על ה'הישגים' שלהם, לכאורה, במסגרת התקציב שאושר בישיבת הממשלה, וכך גם המשרד להגנ"ס. אך ההודעות נעדרות פרטים על הקיצוצים שכן אושרו, אותם נגלה כאשר יתפרסם הנוסח הסופי שאושר. כמו כן, התקציב עדיין צריך לעבור את אישור הכנסת, ולכן ייתכנו בו שינויים נוספים.


כתבות רלוונטיות:

  1. האוצר רוצה לקצץ בתקציב המשרד להגנ"ס, 11.1.2024
  2. מהלך בזק להטלת מס פחמן מעורר ביקורת חריפה, 14.1.2024
  3. ירידה של 10% בתקציב המשרד להגנת הסביבה, 28.05.2023
  4. השלטון המקומי התנגד וההלוואה לאוצר בוטלה, 18.12.2023

היטל חדש על הזרמה לנחלים

לפי הודעת המשרד להגנ"ס, הוא מתכוון לקדם היטל הזרמה לנחלים, בדומה להיתר הזרמה לים שקיים כיום. יחד עם משרד האוצר יקום צוות שיקבע את הפרטים: גובה ההיטל ותנאי הטלתו, וכן קנסות ועיצומים על גורמים שיזרימו הזרמה אסורה לנחלים.

לדברי המשרד להגנת הסביבה, המניע לקידום המהלך, שעניינו לגבות תשלום מהמזהם לפי העיקרון "המזהם משלם" קשור במגוון סיבות. בעשור האחרון גדלה אוכלוסיית ישראל בקצב של כ-1.8% בשנה, ואיתה גדלו גם צריכת המים וייצור השפכים. עודפי קולחים שאין מה לעשות איתם מוזרמים לסביבה ויוצרים נזקים סביבתיים, בריאותיים, כלכליים וחברתיים קשים. יתרה מזו, מכוני טיהור שפכים רבים אינם עומדים בספיקות המתוכננות, וכתוצאה מכך מתקבלים קולחים באיכות לא מספקת תמיד, ואלו עלולים להגיע לנחלים ולתוואי מים. לבסוף, תחזוקה כושלת ותקלות רבות במערכות הולכה גורמות לגלישות בתדירות גבוהה למקורות מים.

מס הפחמן אושר

לדברי המשרד להגנת הסביבה, התקציב המעודכן כולל אישור של מס פחמן על דלקים מזהמים וכן אישור מענקים להתייעלות אנרגטית של עסקים ומפעלים ולחיזוק התנהלותם הסביבתית. נוסף על כך, ההחלטה אישרה תמיכה כספית במזעור השפעות המס על משקי הבית ועל שכבות מוחלשות.

מדובר בשינוי לעומת טיוטת התקציב שפורסמה על ידי משרד האוצר לפני כשבוע. אז לא הוזכר סיוע שנועד להתייעלות אנרגטית ונטען כי המס לא צפוי לייקר את החשמל, כך שגם לא הוזכרה תמיכה לאוכלוסיות מוחלשות.

עד כה לא פורסמו לציבור פרטי המתווה השלם של מס הפחמן שאושר לבסוף.

תקציב לתחבורה נקייה, אכיפת דיגיטלית של מפגעי רעש ועוד

כאמור, למשרד להגנ"ס קיבל תוספת תקציב חד פעמית בגובה 165 מיליון ₪ שנועד לנושאים מסוימים:

  • שיקום שטחים פתוחים ופעולות הדברה בעקבות מלחמת חרבות ברזל
  • קידום אכיפה דיגיטלית נגד עבירות רעש בערים
  • חיזוק פעילות המדענית הראשית במשרד
  • מיזם מפת סיכונים אקלימית לאומית

בנוסף, כדי לעודד רשויות מקומיות וציי רכב לעבור לתחבורה נקייה, יתוקצב המשרד להגנת הסביבה בהרשאה להתחייב בסך של 70 מיליון ₪ למיזמים בתחום תחבורה נקייה והפחתת גזי חממה, כך לדבריו. זאת כצעד משלים להחלטת רשות המסים ומשרד האוצר להטיל מס נסועה על רכבים חשמליים, הנחשבים לנקיים.

רישוי סביבתי משולב: עדיין על סדר היום

עוד במסגרת התקציב, המשרד להגנת הסביבה מציין כי קידום חוק רישוי סביבתי משולב כפי שהוחלט לפני כשנה בתקציב לשנים 2023-2024 נותר על כנו ולא ירד מסדר היום. קרי, איחוד 3 היתרים סביבתיים – פליטה לאוויר, רעלים ורישיון עסק - להיתר אחד מאוחד שיחודש בכל עשור בלבד. המהלך צפוי לחסוך למשק כחצי מיליארד ₪ בשנה וכן 3-2 מיליארד ₪ נוספים באופן עקיף.

כפי שסוכם בתקציב לשנים 2023-2024, לאחר העברת רפורמת הרישוי המשולב בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, יקבל המשרד להגנ"ס 46 תקנים ויתוקצב בעבורם במזומן וכן בסכום חד פעמי של 170 מיליון ₪ ליישום החוק.

העובדה שהמשרד להגנת הסביבה מציין שוב את הנושא מדגישה שהוא מתכוון לקדמו ולא להורידו מסדר היום, גם לא בעקבות המלחמה.

קיצוץ תקציב המשרד להגנ"ס

כפי שדיווחנו, משרד האוצר פרסם לפני כשבוע טיוטת הצעה לביצוע התאמות בתקציב המדינה לשנת 2024 (שכבר אושר בשנה שעברה) עקב המלחמה. חלק מההצעות עסקו בנושאי איכות הסביבה, כולל הצעה ישירה לקצץ בתקציב המשרד להגנת הסביבה, והצעה נוספת ללוות לתקציב המדינה 820 מיליון ₪ מקרן הניקיון שבשליטת המשרד.

כחלק מאותה הצעת תקציב ביקש משרד האוצר לקצץ 22 מיליון ₪ מתקציב המשרד: 10 מיליון ש"ח המיועדים לתמיכות ביחידות הסביבתיות של הרשויות המקומיות ו-12 מיליון ₪ מהתמיכה בפארק אריאל שרון השייך לחברה ממשלתית שכפופה למשרד להגנת הסביבה. בנוסף לכך, הוצע מבקש לערוך קיצוץ רוחבי של 1% בכל משרדי הממשלה.

המשרד להגנ"ס מעדכן כי הקיצוץ של תקציב התמיכה ביחידות הסביבתיות נדחה. הנוסח הסופי של התקציב טרם פורסם כך שלא ברור איזה קיצוץ אושר למשרדי ממשלה, כולל המשרד להגנת הסביבה, ועל כמה עומד קיצוץ זה, וגם לא ידוע אם הקיצוץ בתמיכת פארק אריאל שרון נותר בעינו. כמו כן, לא ידוע אם האוצר אכן ילווה כספים מהקרן לניקיון.

עוד פעילות של המשרד שכבר ידוע ש"ניצלה" מקיצוץ היא העבודה המחקרית של המדענית הראשית במשרד. לדברי המשרד, בתוספת התקציבית שאושרה לו – בגובה 165 מיליון ₪ - הוא אף מתכוון לחזק את המחקרים והפעולות של המדענית הראשית.

התייחסויות

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן: "המשרד מהווה מנוע צמיחה כלכלי למשק בישראל. אנו פועלים באופן נמרץ כדי לשפר את מצב הסביבה תוך מתן תשומת לב מיוחדת ומענה לאיכות חיי התושבים במיוחד בתקופה שבה עולים צרכים כתוצאה מאתגרי הלחימה. אישור העברת תקציב המדינה ל-2024 בממשלה כולל מהלכים שיובילו לשיקום שטחים פתוחים, הפחתת זיהום האוויר, סיוע לציבור ולשכבות החלשות; מהלכים למניעת זיהום הנחלים היפים של ארצנו לפי עקרון 'המזהם משלם' והגברת האכיפה; הסרת האיום מעל ליחידות הסביבתיות הנותנות מענה לשלטון המקומי והאזורי; חיזוק המדענית הראשית במשרד; קבלת תקציבים ייעודיים לתוכניות אסטרטגיות. יש לפנינו אתגרים רבים, גם ובמיוחד בתקופת מלחמת חרבות ברזל, ונפעל לעמוד בהם למען איכות חיי כולנו".


ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
ורידיס דורון בכר 054-9360419 verisoil@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
גרינסויל סתיו אמרוסי 054-9360575 greensoil@infospot.co.il
טיבכו רותם נסל 072-3942060 tibco@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>