המשרד להגנ"ס מתמקד בנושאי החירום
המשרד להגנ"ס פרסם רשימה של נושאים בהם הוא מתמקד עקב המלחמה: מיגון מפני אירוע חומרים מסוכנים, אסבסט, פסולת, סייבר, ועוד
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 30/10/2023

המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכון של הסוגיות הסביבתיות שהוא עוסק בהן בימים אלה של מלחמה. הרשימה כוללת ליווי מפעלים עם חומרים מסוכנים בחיזוק המיגון והאבטחה, תגבור מערך פינוי הפסולת בצפון ובדרום, דרישות מקלות לבניית ממ"דים, טיפול באסבסט שנפגע מטילים, חינוך, סיפוק מידע ועוד.

בימים האחרונים דיווחנו על פעולות מסוימות שכבר נקט המשרד, ביניהן: שינוע פסולת באמצעות הרכבת, הקלה בחידוש היתר רעלים ותמיכה כספית ברשויות מקומיות בדרום ובצפון.


כתבות רלוונטיות:

 1. קרן הניקיון תתמוך ברשויות מקומיות בפינוי הפסולת, 23.10.2023
 2. רכבת ישראל תגביר שינוע פסולת; חוק הפיקדון לא ייאכף, 15.10.2023
 3. הארכה בהקלה לחידוש היתר רעלים עקב מצב החירום, 24.10.2023
 4. עדכון מדריך לניהול סיכונים במפעלים, 4.1.2023
 5. מידע נוסף על חומרים מסוכנים | infospot

מצב חירום: חומ"ס, פסולת, שפכים, סייבר ועוד

להלן חלק מהנושאים שהמשרד להגנת הסביבה עוסק בהם כעת בחירום:

 • חומרים מסוכנים: מאז תחילת הלחימה מבצעים נציגי המשרד להגנת הסביבה ביקורות וסיורים משותפים עם נציגי פיקוד העורף בעשרות מפעלים מחזיקי חומרים מסוכנים בכל רחבי הארץ, לצורך בדיקת מוכנותם לחירום ולעת מלחמה. זאת, לטובת העלאת עמידות המפעלים, המחזיקים בחומרים מסוכנים, בפני פגיעות טילים ותרחישי מלחמה.
 • אסבסט: מכיוון שמדובר בחומר מסוכן מאוד לבני אדם, בייחוד כאשר הוא נפגע מטילים או נשרף (הופך לאסבסט פריך), המשרד ניהל אירועים שבהם יש סכנה לציבור ווידא שהמפגעים מטופלים. לדבריו, רשות מקומית שמתקשה לפנות את האסבסט/אנשים מעוטי יכולת יכולים לפנות אליו. הוא ערוך להפעיל קבלנים ופינוי.
 • תכנון: השתתפות דיונים במוסדות התכנון לנושאים דחופים שקשורים למיגון העורף. בעקבותיהם אושרו תקנות שמאפשרות פטור מהיתר בנייה לשנה אחת תוך הטמעת היבטים סביבתיים רלוונטיים: אסבסט; ראדון; מניעת מפגעים בעת ביצוע עבודות ועוד. כמו כן אושרה טיוטה להערות הציבור של תמ"א ארצית שמקלה באופן רוחבי על הקמה של ממ"דים, תוך צמצום המפגע הנופי לכיוון חוף הים.
 • טיפול במתקפת סייבר: יחידת הסייבר של המשרד מסייעת באיתור התקפות על מפעלי חומרים מסוכנים ומסייעת למפעלים למגן את עצמם.
 • קו חירום 24/7 לאירועים סביבתיים: המשרד מפעיל חדר מצב מתוגבר למתן מענה לאירועי חומרים מסוכנים ואירועים סביבתיים נוספים, בדגש על אירועים המסכנים חיי אדם (טלפון 6911*).
 • טיפול בפסולת: המשרד פועל כדי להבטיח רציפות ותקינות מערכי פינוי וטיפול בפסולת. בין היתר הוא נותן מענה לאתרי הטמנה ותחנות מעבר, לרשויות מקומיות, לאיגודי ערים ואשכולות השלטון המקומי. כמו כן הוא מתקצב אשכולות צמודי אזורי לחימה לטובת מענה לצרכים תפעוליים. המשרד אף מאשר שינוי בפעילות אתרי ההטמנה להבטחת הרציפות ומתגבר את מערך השינוע של הפסולת לדרום באמצעות רכבת ישראל.
 • סביבה חקלאית: המשרד עומד בקשר ישיר עם גורמים במשרד החקלאות, הגורם האחראי על טיפול בבעלי חיים וטיפול בפגרים בשוטף ובעת חירום, לשם מניעת מפגעים סביבתיים.
 • רציפות באספקת חשמל: המשרד להגנת הסביבה הסכים לשינוי היתרי הפליטה של חברת החשמל כדי להבטיח רציפות אספקת אנרגיה. כמו כן, המשרד מגלה גמישות בשינוי היתרים ודרישות רגולטוריות בהתאם לצורכי מפעלים ועסקים. למשל: דחיית ביצוע דיגומים, כיולים של מכשירי ניטור, הגשת דוחות תקופתיים ועוד. נעשה מאמץ להקל את הבירוקרטיה.
 • שפכים וזיהום מקורות מים: אגף מים שפכים ונחלים במשרד להגנת הסביבה נמצא בקשר הדוק מול רשות המים, הגורם האחראי על נושא זה בחירום (וגם על נושא אספקת מים).
 • מידע לציבור: המשרד להגנת הסביבה פועל ליידוע הציבור הרחב וקהלי יעד בנושאים שונים בעלי חשיבות לציבור בעת חירום ובימי המלחמה. המידע מופץ במגוון נושאים, ביניהם: מספר מוקד החירום לאירועים סביבתיים שמפעיל המשרד, חומרים מסוכנים במפעלים, פינוי פסולת, אסבסט ועוד.
 • חילוץ בעלי חיים מאזורי סכנה: המשרד יוזם סיוע לבעלי חיים, כמו חלוקת מזון, ציוד רפואי, וביצוע חילוצים ופינויים מהאזורים שנפגעו.
 • חינוך: המשרד יוזם פעילויות חווייתיות לפי גיל בנושאי טבע וסביבה לילדים ולנוער.
 • מזיקים והדברה: בין היתר ביצע המשרד פנייה לגורמים רשמיים ביישובים הרלוונטיים לגבי נקיטת צעדים לצורך צמצום מפגעים שעלולים להביא להתפרצות של מזיקים תברואיים עקב הצטברות של פסולות ותנאי היגיינה ירודים במקומות יישוב ובשטחי התכנסות.

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
ורידיס דורון בכר 054-9360419 verisoil@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
גרינסויל סתיו אמרוסי 054-9360575 greensoil@infospot.co.il
טיבכו רותם נסל 072-3942060 tibco@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>