ההקלה לחידוש היתר רעלים הוארכה עקב התמשכות מצב החירום
עקב התמשכות מצב החירום המשרד להגנת הסביבה מאריך את ההקלה לחידוש היתר רעלים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 24/10/2023

לאור התמשכות מצב החירום המשרד להגנת הסביבה הודיע כי הוא מאריך את תוקף ההקלה לחידוש היתר רעלים עד לתאריך 6 בנובמבר 2023. ההקלה מאפשרת לעובדי המשרד להגנת הסביבה לחדש את היתרי הרעלים שתוקפם יפוג בשבועות הקרובים מבלי לקיים סיור פיקוח במפעל וללא השלמת כלל המסמכים.

לפני שבועיים המשרד להגנ"ס פרסם לראשונה את ההקלה לחידוש היתר רעלים בעקבות מלחמת חרבות ברזל. ההקלה הייתה בתוקף עד ל 23 לאוקטובר (אמש). כעת ההקלה הוארכה לשבועיים נוספים.

ההקלות מפורסמות בשל פניות של בעלי היתר רעלים שדיווחו על חוסר זמינות ומגבלות תנועה של גורמים מקצועיים שונים שאמורים ללוות את המפעלים בהגשת בקשה לחידוש היתר הרעלים שלהם, ביניהם נציגי פיקוד העורף, רשות כיבוי והצלה ורשויות סטטוטוריות. גם אנשי המשרד להגנת הסביבה אינם פנויים לבצע סיורי פיקוח במפעלים לחידוש היתר רעלים בשל העיסוק במלחמה.

ההנחיות עוסקות גם במקרה שבו עסק מצמצם או עוצר פעילות. לפי ההנחיות לא יינתן בתקופה הזו היתר רעלים חדש, לרבות שינוי משמעותי להיתר קיים, ללא סיור מקדים.

בכל מקרה, על המפעלים להמשיך לפעול על פי תנאי היתר הרעלים והוראות פיקוד העורף ורשות כיבוי והצלה, במיוחד בעת הזו.

קישור למסמך ההנחיות מופיע בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. עקב המצב: הקלות לחידוש היתר רעלים, 12.10.2023
  2. סיוע לתעשייה ועדכוני מצב חירום של משרדי הממשלה, 9.10.2023
  3. הוועדה שתקבע מדיניות ממשלתית למפרץ חיפה, 25.10.2020
  4. כתב אישום נגד מפעל ומנהליו בגין הפרת היתר רעלים, 22.9.2022
  5. עדכון מדריך לניהול סיכונים במפעלים, 4.1.2023
  6. מידע נוסף על חומרים מסוכנים | infospot

התנאים להארכת היתר הרעלים

לפי ההנחיות החדשות, בעל עסק או אחראי רעלים בעסק יוכלו לפנות למשרד להגנ"ס לצורך חידוש היתר הרעלים, להצהיר אילו מבין האישורים הנדרשים הם לא יכולים להגיש בשל המצב ולהתחייב שיגישו אותם בתוך חודש מסיום המלחמה.

ממונה רעלים במשרד להגנ"ס ראשי על פי שיקול דעתו לאשר את הארכת היתר הרעלים בכפוף לכך שלא נעשו שינויים משמעותיים בפעילות העסק, בכמויות (עד תוספת כמות של 20%) או בסוגי החומ"ס המוחזקים בו. תנאי נוסף להארכת היתר הרעלים הוא שבוצע במפעל סיור פיקוח ב-3 השנים האחרונות לפי סיווג המפעל ולא ידוע על הפרות משמעותיות.

כמו כן, בהנחיות החדשות הוגדר מנגנון התייעצות נפרד לאישור חידוש היתר רעלים למפעלים בסיווג A (לפי תקנות אמות המידה) או למפעלים שנדרשים לאישור מרשות כיבוי והצלה או מפיקוד העורף, אך מתקשים להשיגו בשל חוסר זמינות של הגורמים הנ"ל בגלל מצב המלחמה.

המשרד להגנ"ס מדגיש כי דווקא בעת הזו חשוב לזכור כי על בעלי היתר רעלים לפעול בהתאם להוראות פיקוד העורף וכוחות הביטחון ולפי הוראות היתר הרעלים.

במקרה של צמצום או עצירת פעילות בשל המצב, יש להעביר על כך עדכון למוקד הסביבה של המשרד להגנ"ס. בעל היתר הרעלים צריך לבחון את הסיכונים לבריאות הציבור שעלולים לנבוע כתוצאה מהשינוי בפעילות, ובמידת הצורך לנקוט בצעדים להפחתת הסיכונים. בחלק מהיתרי הרעלים יש הנחיות לביצוע הדממה או צמצום פעילות – ויש לפעול על פיהם.

המשרד להגנ"ס מדגיש כי על בעלי היתר רעלים להמשיך להפעיל צוות חירום בהתאם לנוהל החירום ותיק המפעל, לפי הגדרות תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), כל עוד בשטח העסק מוחזקים חומ"ס.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה