נדחתה בקשת היתר פליטה לאוויר של בית הזיקוק באשדוד
בקשת החברה נדחתה על ידי המשרד להגנת הסביבה בטענה שלא הגישה את כל המסמכים והמידע הדרוש לקבלת היתר פליטה. כעת עליה להגיש בקשה חדשה כולל תשלום אגרה בגובה מאות אלפי ₪
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 14/10/2021

המשרד להגנת הסביבה דחה את בקשתה של חברת פז בתי זיקוק אשדוד לקבל היתר פליטה לאוויר. לפי המשרד, החברה הגישה את הבקשה בדצמבר 2020 וחודש אחר כך השלימה מסמכים מיוזמתה. אך אלו לא הספיקו והמשרד להגנ"ס ביקש מהחברה השלמות נוספות. כאשר התברר שגם בסבב ההשלמות הנוסף עדיין לא הוגש כל המידע הנחוץ, המשרד החליט לדחות את הבקשה של החברה להיתר פליטה.

כעת, אם החברה תהיה מעוניינת בקבלת היתר, אותו עליה לחדש מדי 7 שנים בדיוק בתקופה זו, יהיה עליה לשלם מחדש אגרה של מאות אלפי ₪ ולהגיש בקשה חדשה.

מדובר בצעד חריג של המשרד להגנת הסביבה, שננקט פעמים ספורות בלבד בעבר. באחד המקרים, לפני כ-3 שנים, דיווחנו כי המשרד דחה בקשה להיתר פליטה של אסדת הגז לוויתן שהגישה חברת נובל אנרג'י.


כתבות רלוונטיות:

  1. נדחתה בקשתה של נובל אנרג'י לקבלת היתר פליטה, 09.12.2018
  2. בית הזיקוק באשדוד משך את העתירה, 21.7.2021
  3. הפסקת פעילות בבתי הזיקוק באשדוד בעקבות תקלה, 26/03/2018
  4. קנס של 906 אלף ₪ לפז בית זיקוק אשדוד28/1/2020
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

המשרד להגנ"ס קורא למפעלים להגיש בקשות תקניות

כאמור, הבקשה שהגישה פז בתי זיקוק הייתה חסרה ולא ייצגה את ההשפעה הסביבתית האמיתית של החברה, כך לפי המשרד להגנ"ס.

כ- 200 מפעלים נדרשים להיתר הפליטה לאוויר, אותו עליהם לחדש מדי 7 שנים. את הבקשה לחידוש ההיתר מגישים שנה לפני פקיעתו. חברת פז אשדוד עמדה בזמנים אך לא הגישה בקשה מלאה. המשרד להגנ"ס מנצל את ההזדמנות ומבהיר לחברות שנדרשות להגיש בקשה לחידוש היתר פליטה בימים אלה כי הוא יבחן רק בקשות מלאות בהתאם לתקנות איכות אוויר – היתרי פליטה.

בתקנות נקבע כי כאשר חברה אינה מגישה את כלל האישורים והאסמכתאות במסגרת דרישת השלמת מסמכים, הדבר ייחשב כאילו היא חזרה בה מהגשת הבקשה, ועל כן היא נדרשת להגיש בקשה חדשה, אם היא מעוניינת בכך, ולשאת בנטל הכבד של האגרה שוב.

לפני כשנה: פז בתי זיקוק משכה עתירה שהגישה נגד המשרד

בחודש יולי 2020 דיווחנו כאן כי פז בתי זיקוק משכה עתירה שהגישה נגד המשרד להגנ"ס, במטרה להפחית מקנס שקיבלה עקב אירוע שהתרחש במפעל בשנת 2017 ובמהלכו נפלט עשן שחור וסמיך מהלפיד למשך כשעה. לאחר שימוע שנערך לחברה, המשרד להגנ"ס החליט להטיל עליה קנס של 906,000 ₪.

החברה עתרה נגד הקנס וטענה שהאירוע נגרם בשל תקלה נדירה וחריגה ולא בעקבות מעשה או מחדל של החברה או של עובדיה. לפיכך, לטענת החברה, היא לא הייתה יכולה למנוע את התקלה והיא נקטה בכל האמצעים הסבירים למניעת ההפרה.

לאחר דיון ממושך בבית המשפט החברה החליטה לחזור בה מעתירתה ולשלם את הקנס.

גם הבקשה של אסדת לוויתן נדחתה בעבר

לפני כ-3 שנים דיווחנו כי המשרד להגנ"ס הודיע לחברת נובל אנרג'י על דחיית בקשתה לקבל היתר פליטה לאוויר לאסדת הגז לווייתן.

בקשת החברה נדחתה משום שהיא דיווחה על כמות רכיבי ציוד הקטנה פי 6 מהכמות שהייתה על האסדה בפועל. המשרד שלח את החברה לבחון מחדש את מספר הרכיבים ולקבל חוות דעת חוזרת מטעם חברה חיצונית.

לאחר שהמידע שמסרה החברה תחילה באשר לכמות הרכיבים שברשותה התברר כשגוי, ומאחר שלרכיבים יש פוטנציאל להיות מקורות פליטה, המשרד להגנ"ס דחה את בקשת החברה להיתר פליטה.

לאחר מכן נובל הגישה מחדש את הבקשה להיתר פליטה לאוויר והוא אושר.

התייחסויות

מפז זיקוק אשדוד נמסר: "כלל המסמכים הדרושים במסגרת הבקשה לקבלת היתר הפליטה הוגשו כנדרש לגורמים הרלוונטיים במשרד להגנת הסביבה. פז״א פועלת כל העת בשקיפות מלאה ובצמוד להוראות המשרד. יש לציין כי השיח מול גורמי המשרד נמשך ואנו פועלים לסיום תהליך קבלת היתר הפליטה."


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: