קרן הניקיון אישרה 900 מיליון ₪ לפרויקטים שונים
בין הפרויקטים: הקמה, שדרוג והפעלת מתקני מיון וטיפול בפסולת, הפעלת פקחים למניעת השלכת פסולת וזיהום חוצה גבולות, חינוך, הסברה בנושא כלים חד פעמיים ועוד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 24/10/2021

קרן הניקיון שבשליטת המשרד להגנת הסביבה אישרה בחודשים האחרונים תקציבי תמיכה של כ-900 מיליון ₪ למגוון פרויקטים. מרבית התקציב, כ – 750 מיליון ₪ יועד להגדלת התמיכה בהקמה ותפעול של מתקני מיון וטיפול בפסולת. פרויקטים נוספים שקיבלו תמיכה: חינוך סביבתי, סימביוזה תעשייתית, קמפיינים של הסברה בנושאים שונים, דיגום ארובות, פקחים במשטרה הירוקה ועוד

מרבית התקציב הנ"ל יילקח מחשבון ההטמנה בקרן לניקיון. קרי, מכספי היטל ההטמנה שמשלמות הרשויות המקומיות בגין הטמנת פסולת.


כתבות רלוונטיות:

  1. 100 מיליון ₪ למכונות אוטומטיות לאיסוף בקבוקים, 10.6.2021
  2. קרן הניקיון מחלקת כסף לנושאים שנויים במחלוקת, 04.7.2021
  3. נציגים חדשים בהנהלת קרן הניקיון, 30.12.2020
  4. יצרני המשקאות ישלמו קנס של 48 מיליון ₪, 28.05.2018
  5. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

הגדלת התקציב למתקני מיון וטיפול בפסולת

כיום יש 3 קורות קוראים פעילים בתחום מתקני מיון פסולת:

  1. הקמה ושדרוג של מתקני מיון פסולת עירונית
  2. תפעול שוטף של מתקני מיון פסולת עירונית
  3. הקמה ותפעול של מתקני טיפול פסולת אורגנית

לאחרונה אישרה הקרן להאריך בשנתיים את שני הקולות הקוראים הנוגעים להקמה, שדרוג ותפעול מתקני מיון פסולת עירונית, ולהגדיל את תקציבם. 200 מלש"ח תוספת אושרו להקמה ושדרוג של מתקני מיון פסולת עירונית ו- 200 מלש"ח נוספים אושרו עבור תפעול שוטף של מתקני מיון פסולת עירונית. התמיכה בתפעול מתקנים קיימים תינתן למתקני מיון שטרם קיבלו את תמיכה בעבר (חיריה וגרינט בירושלים קיבלו כבר תמיכה ולכן לא זכאים לתמיכה נוספת).

350 מיליון ₪ נוספים למתקני טיפול בפסולת אורגנית

כמו כן, הוגדל התקציב לקול הקורא להקמה ותפעול של מתקני טיפול בפסולת אורגנית ב-350 מלש"ח. לפני הגדלת התקציב, הקול הקורא תוקצב ב-250 מלש"ח שלפי הנהלת הקרן יכולים להספיק להקמת 2 מתקנים גדולים בלבד לטיפול בפסולת אורגנית. אך בהתאם לאסטרטגיית הפסולת, המשרד מעריך כי יש צורך בכ-17 מתקני טיפול בפסולת אורגנית שלדבריו יזדקקו לתמיכה של כמיליארד וחצי ₪.

בעקבות כך אושרה הגדלת התקציב ב-350 מלש"ח כאמור, שביחד עם הסכום הראשוני מסתכם ב- 600 מלש"ח. סכום זה מיועד להקמת 7 מתקני טיפול בתור התחלה, ובעתיד יהיה צורך להקים מתקנים נוספים.

בהקשר זה, המשרד להגנ"ס הודיע כי הוא עובד על כתיבת תנאים אחידים ברישיון עסק למתקני הטיפול הללו, בתקווה שהמשימה תושלם בתוך חצי שנה, וכן על הכנת תקנות לשימושים בחומר האורגני.

תקציב לתכנון מתקני מיון

במשרד להגנ"ס מסבירים כי מסגרת הקולות הקוראים להקמה, שדרוג ותפעול של מתקני המיון אין תקציב נפרד לתכנון המתקן. כלומר, מי שניגש לקול הקורא מתבקש שיהיה ברשותו היתר בנייה ולהוכיח תחילת בנייה. זה חסם שעומד כיום בפני רשויות מקומיות שמעוניינות להקים מתקן מיון אך אין להם תקציב לשכור מתכננים עבור המתקן.

ניכר כי הרשויות מעוניינות להיות מעורבות בתכנון מתקני הפסולת משום שהן בעלות הקרקע והן רוצות לקבוע את הטיפול והתנאים, וגם רוצות לראות כלכליות בנושא. לפיכך המשרד להגנ"ס מעוניין להסיר את אי הוודאות בשלב התכנון.

בהתאם לכך, הקרן לניקיון אישרה תקציב ייעודי, בגובה 20 מלש"ח עבור שלב תכנון המתקנים הללו. בקרן מקווים שהתקציב הנ"ל יספיק לכ- 10 תוכניות.

חוק הפיקדון: רכישת מכונות אוטומטיות למכלי משקה

לפני מספר חודשים דיווחנו שהקרן לניקיון אישרה תקציב של 100 מלש"ח להצבת מכונות אוטומטיות לאיסוף מכלי משקה ברשויות מקומיות. התקציב אושר על רקע ההיערכות לכניסת חוק הפיקדון למכלים הגדולים ב-1.12.2021.

בהמשך התברר שחצי מחברי הנהלת קרן הניקיון, בינהם נציג הרשויות המקומיות, התנגדו לאישור התקציב הנ"ל. למרות זאת, התקציב אושר מכיוון שיו"ר הקרן דאז, השר להגנ"ס לשעבר דוד יהלומי, החליט באופן חריג להשתמש בזכות המוקנית לו להכריע בסוגיה שההצבעה בגינה מסתיימת בתיקו.

כעת אנו מדווחים שלאחרונה הוחלט במשרד להגנת הסביבה כי 100 מיליון השקלים שכבר אושרו לנושא, לא ייעשה בהם שימוש מיידי כברירת מחדל אלא רק במקרה הצורך, לאחר שהחוק ייכנס לתוקף ובמקומות שבהן יהיה בכך צורך – למשל רשויות חלשות שללא קבלת תמיכה לא יוכלו ליישם בהצלחה את חוק הפיקדון לבקבוקים גדולים בשטחן. בהתאם לכך, ייתכן שלא כל התקציב שאושר במסגרת הקול הקורא לתמיכה ברשויות ברכישת מכונות – 100 מלש"ח - אכן ימומש.

ככלל, המשרד להגנ"ס רואה ביצרנים, ביבואנים ובקמעונאים את הגורמים העיקריים שאמורים לדאוג למערך האיסוף של הבקבוקים וכחלק מזה נושא הצבת מכונות איסוף אוטומטיות.

רשימת הפרויקטים שאושרו בקרן הניקיון 08-09.2021


חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
ק.מ.מ מחזור מאיר 072-3942967 Kmm@infospot.co.il
רדיון משה צ'רניץ 072-3972028 radion@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>