למה משמש היטל ההטמנה? קרן הניקיון מחלקת מאות מיליוני ₪ לנושאים שנויים במחלוקת
אושרה תמיכה של 100 מיליון ₪ לרכישת מכונות אוטומטיות לאיסוף מכלי משקה, למרות התנגדות של חצי מחברי הנהלת הקרן. תמיכה של מאות אלפי ₪ למניעת יתושים וצמצום השימוש בדבק למלכודות עכברים. ועוד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 04/7/2021

בסוף חודש מאי אישרה הנהלת קרן הניקיון תקציב של 100 מיליון ₪ לתמיכה בהצטיידות של רשויות מקומיות וגופים ציבוריים במכונות אוטומטיות לאיסוף מכלי משקה גדולים, זאת כהכנה לחוק הפיקדון על מכלי משקה גדולים שצפוי להיכנס לתוקף בסוף השנה.

לכאורה מדובר בעוד סעיף תמיכה שגרתי שמאשרת קרן הניקיון, שבקופתה הצטברו כ – 3 מיליארד ₪ וקצב ההכנסות השנתי שלה עומד על כחצי מיליארד ₪, מרביתם מכספי היטל ההטמנה שמשלמות הרשויות המקומיות בגין פינוי פסולת. אלא שכעת מתברר שהתמיכה הנ"ל לא הייתה מקובלת על מחצית מחברי הנהלת הקרן, וביניהם נציג הרשויות המקומיות ונציגי משרד האוצר.

ההצבעה לאישור התמיכה הסתיימה בתיקו כאשר רק נציגי המשרד להגנ"ס הצביעו בעד. בעקבות כך, דוד יהלומי, המנכ"ל היוצא של המשרד להגנ"ס ויו"ר הקרן לניקיון עד לאחרונה, השתמש בזכות ההכרעה שמוקנית לו במצב כזה והחליט לאשר את התקציב השנוי במחלוקת. למיטב ידיעתנו, זו הפעם הראשונה (לפחות בעשור האחרון) שבה יו"ר הקרן מנצל את זכות ההכרעה להעברת החלטה שהסתיימה בתיקו.

יש לציין שהתקציב בגובה 100 מיליון ₪ נלקח מכספי היטלי ההטמנה שמשלמות הרשויות המקומיות, שנציגן בקרן כאמור הצביע נגד התמיכה המדוברת.

המקרה הנ"ל מהווה דוגמא לאופן בו קרן הניקיון משמשת כמקור תקציבי למגוון פעילויות של המשרד להגנת הסביבה, בין אם הן שנויות במחלוקת ובין אם הן כלל לא שייכות למטרות העיקריות שהקרן אמורה לפעול למימושן.


כתבות רלוונטיות:

  1. בזכות הקורונה: נוצל רוב התקציב של קרן הניקיון, 25.5.2021
  2. נציגים חדשים בהנהלת קרן הניקיון, 30.12.2020
  3. ארגוני הסביבה רוצים נציג בקרן הניקיון, 06/05/2020
  4. האוצר מלווה חצי מיליארד ₪ מקרן הניקיון, 14.10.2020
  5. למידע נוסף על פסולת | infospot

תקדים: יו"ר קרן הניקיון משתמש בזכות ההכרעה

למיטב ידיעתנו, בעשור האחרון לא היה עוד מקרה שבו יו"ר הקרן, מנכ"ל המשרד להגנ"ס, ניצל את כוחו להעברת החלטה בקרן הניקיון כאשר היה תיקו בין מספר המתנגדים למספר התומכים באישור תמיכה מסוימת.

בפעם האחרונה שהייתה הצבעה שנגמרה בתיקו, זה הסתיים אחרת - בדיון של הנהלת קרן הניקיון בשנת 2018, נדונה תמיכה בשימוש בגומי ממוחזר המופק מצמיגים משומשים (תמיכה במפעלי מחזור). כמו בהצבעה הנוכחית על מכונות איסוף הבקבוקים, 3 נציגי המשרד להגנ"ס הצביעו בעד התמיכה במפעלי המיחזור ו-3 נציגים אחרים בקרן התנגדו. בשל כך, יו"ר הקרן שהיה בזמנו גם מנכ"ל המשרד להגנ"ס (ישראל דנציגר), משך את ההצעה בשל שוויון בהצבעה ולא ניצל את כוח ההכרעה שמוקנה לו.

תקציבים למניעת יתושים וצמצום השימוש בדבק למלכודות עכברים

המקרה של התמיכה ברכישת מכונות איסוף הבקבוקים בהיקף של 100 מיליון ₪ אמנם בולט, הן בשל התקדים של השימוש בזכות ההכרעה של יו"ר הקרן, והן בשל הסכום הגדול, אך בשנה האחרונה, וגם לפני כן, נעשה שימוש בכספי חשבון היטל ההטמנה שבקרן הניקיון שאמורים לשמש להפחתת הטמנה ופיתוח ענף הפסולת, לצורך מימון פרויקטים שלא קשורים לענף הפסולת.

כך, באוגוסט 2020 אישרה הנהלת הקרן תמיכה כללית בארגונים סביבתיים בהיקף של 5 מיליון ₪ - לאו דווקא בנושאי פסולת. כעבור כחודשיים, באוקטובר 2020, אישרה הנהלת הקרן תקציב של 400 אלף ₪ להסברה בנושא מניעת יתושים ותקציב של 2.5 מיליון ₪ לתמיכה בעמותות בע"ח. בחלק מהמקרים הנ"ל היו נציגים שהתנגדו לאשר את התמיכות בגלל שהן למטרות שלא רלוונטיות לקרן, אך ההחלטות עברו ברוב קולות.

באפריל 2021 אושרו תקציבים נוספים שלא בהכרח קשורים לתחום הפסולת ולמטרות הקרן. למרות התנגדות נציג משרד האוצר, אושרו 200 אלף ₪ לצמצום שימוש במלכודות דבק לעכברים. כמו כן, אושר תקציב של 340 אלף ₪ להסברה בנושא נחלים וסביבה ותקציב נוסף של עד 790 אלף ₪ לתכנית שנועדה לפתח בילדי בית הספר רגש של חמלה כלפי בעלי החיים.

גם בישיבה האחרונה שבמסגרתה אושרה התמיכה השנויה במחלוקת לרכישת מכונות אוטומטיות למכלי משקה בגובה 100 מיליון ₪, אושרה בנוסף תמיכה של 6 מיליון ₪ בארגונים סביבתיים, לא בהכרח לטובת פרויקטים בתחום הפסולת.

מי שולט בקופה של קרן הניקיון?

לקרן הניקיון 2 מקורות הכנסה עיקריים:

  1. כ- 500 מיליון ₪ בשנה מהיטל הטמנה שמשלמות הרשויות המקומיות על כל טון פסולת שנשלח להטמנה. אמור לשמש בעיקר לפיתוח, הקמה וייעול של אמצעים חלופיים להטמנת פסולת.
  2. כ- 20-30 מיליון ₪ מקנסות על חוקי סביבה: חוק חומ"ס, חוק למניעת מפגעים, חוק האסבסט, פקודת בריאות העם, חוק האריזות, חוק הפיקדון, חוק השקיות ועוד. ומיועד לשימושים שונים.

החוק קובע כי קרן הניקיון תנוהל על ידי 7 חברים לפי המפתח הבא: 2 נציגי ציבור שאינם עובדי מדינה שימונו על פי המלצת ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, 2 עובדי משרד האוצר ו-3 עובדי המשרד להגנ"ס ובהם מנכ"ל המשרד שהוא יו"ר הקרן.

באופן היסטורי, נציגי הציבור היו 2 נציגים של הרשויות המקומיות. אך לאחרונה הוחלף אחד מהם בנציג הארגונים הסביבתיים. כלומר, לרשויות המקומיות, שהן המקור התקציבי ליותר מ 90% מכספי קרן הניקיון, יש רק נציג אחד בהנהלת הקרן. חייבים לומר שבפעמים רבות, הגיע רק נציג אחד (מבין השניים) של הרשויות המקומיות לדיוני הנהלת הקרן.

רשימת התמיכות שאישרה קרן הניקיון בשנה החולפת


חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
ק.מ.מ מחזור מאיר 072-3942967 Kmm@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>