באיחור של שנתיים: 10% מהחשמל בישראל מופק מאנרגיה מתחדשת
רשות החשמל חוזה שעד סוף השנה – בעוד כשלושה חודשים – שיעור ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת יעמוד על 10.5%. אולם ישראל רחוקה מהיעד של 20% שהציבה לשנת 2025
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 20/10/2022

רשות החשמל פרסמה דוח המפרט את מידת העמידה ביעדי אנרגיה מתחדשת במשק החשמל במחצית הראשונה של 2022. לפי הדוח, שיעור ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת במחצית הראשונה של השנה היה 9.8%. לפי התחזית, בסוף השנה שיעור הצריכה בפועל יהיה 10.5%.

חשוב לזכור כי ישראל הציבה יעד של 10% אנרגיות מתחדשות כבר בשנת 2020, אולם היא משיגה זאת רק כעת, בסוף שנת 2022. בהתאם לכך, ישראל רחוקה מאוד מעמידה ביעד הביניים לשנת 2025 – 20% אנרגיות מתחדשות ובהמשך – 30% אנרגיות מתחדשות בשנת 2030. היעד לשנת 2025 משקף הספק מותקן של 9.6 ג'יגה ואט אנרגיות מתחדשות, כמעט פי 3 מההספק המותקן נכון לסוף שנת 2021, שעמד על כ-3.7 ג'יגה ואט בלבד.

שיעור הצריכה של אנרגיה מתחדשת במשק החשמל


כתבות רלוונטיות:

  1. ישראל רחוקה מיעד האנרגיה המתחדשת ל-2025, 14.8.2022
  2. כדי לעמוד ביעד: ההספק הסולארי צריך לשלש עצמו, 30.5.2022
  3. חל גידול באנרגיות מתחדשות אך ישראל עדיין לא עומדת ביעד, 10.3.2022
  4. המשרד להגנ"ס: אפשר להעלות את יעד האנרגיות המתחדשות, 23.2.2022
  5. מידע נוסף על שינוי אקלים | infospot

פליטת גזי חממה ממשק החשמל

בשנת 2012 עמדה פליטת פחמן דו-חמצני CO2 כתוצאה מייצור חשמל על 46.2 מיליון טונות בשנה. לאורך השנים היו ירידות ועליות ונכון לשנת 2021 עמדה הפליטה על 33.7 מיליון טונות בשנה – ירידה משמעותית של כ- 27% בפליטות גזי חממה ממשק החשמל, זאת בזמן שחלה עלייה מתונה בצריכת החשמל באותן שנים.

התחזית לשנת 2025 היא פליטה של 25.1 מיליוני טונות גזי חממה בשנה בלבד. כבר כיום משק החשמל עומד ביעד פליטות גזי חממה לנפש שנקבע לשנת 2030 – 3.85 טונות לשנה, עם ערך של 3.5 טונות לנפש בשנת 2021.

יש לציין שמגמת הירידה בפליטות CO2 נמשכת על אף הגידול בייצור החשמל במשק והיא צפויה להימשך בשנים הקרובות עם סגירת היחידות הפחמיות 4-1 באתר אורות רבין והסבת יתר התחנות הפחמיות לשימוש בגז טבעי.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה