עדכון להנחיות ניטור שפכי תעשייה
העדכון מתייחס לטופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 24/10/2019

המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכון קל להנחיות ניטור שפכי תעשייה. העדכון מתייחס לנספח 1 "טופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת" ומחליף את אותו הנספח שפורסם יחד עם ההנחיות בעדכון האחרון בדצמבר 2018.

העדכון החדש בנספח 1 מבהיר כי התיעוד של טופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת יערך בטופס שאינו דיגיטלי וכי תיעוד בטופס דיגיטלי בלבד יעשה בהתאם להוראות חוק חתימה אלקטרונית מאובטחת. זאת בניגוד לנוסח הקודם בו נאמר כי התיעוד יהיה ידני ודיגיטלי.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. הנחיות חדשות להגשת תוכנית ניטור שפכים תעשייתיים, 29.07.2019
  2. מוסדות רפואיים קיבלו פטור מדיגום דטרגנטים נוניונים בשפכים, 23.05.2019
  3. טיוטת הנחיות חדשה להגשת בקשה להקלה בשפכי תעשיה, 23.04.2019
  4. עודכנו ההנחיות לניטור שפכי תעשייה, 27.12.2018
  5. הנחיות לדיווח דיגיטלי של תוצאות דיגומי שפכי תעשייה, 13.05.2018
  6. מידע נוסף על שפכי תעשיה | infospot

מסמך הנחיות ניטור שפכי תעשייה שפורסמו לראשונה בינואר 2018 ועודכנו בדצמבר של אותה שנה, נועדו לייעל את תהליכי העבודה של שלושת הרגולטורים האחראים על התחום: המשרד להגנ"ס, משרד הבריאות ורשות המים (תחת משרד האנרגיה) - מול תאגידי המים ויצרני השפכים, בכל הנוגע לניטור שפכי מפעלים, באמצעות קביעת "תורה אחודה" המשותפת לשלושת הרגולטורים.

מטרת המסמך לקדם אחידות ושקיפות, למנוע סתירות, ולהפחית דרישות ניטור ודיווח כפולות ולא מתואמות.

מסמך ההנחיות על נספחיו, מתייחס למשטר ניטור שפכי מפעלים ומנחה כיצד לתכנן את הניטור, לבצעו, לשמר ולשנע את הדגימות ולדווח על התוצאות. ההנחיות מתייחסות לעריכת תוכנית הניטור, נטילת דגימה וביצוע בדיקות שטח, ביצוע אנליזה, ניתוח התוצאות ודיווח עליהן.

---------

מסמכים רלוונטיים:

  1. הנחיות