עיריית חיפה: רישיון העסק של תש"ן יוגבל ל 3 חודשים
בעקבות תלונות התושבים והשימוע שנערך למנהלי חברת תש"ן בגין הפרת תנאי היתר רעלים הודיעה עיריית חיפה על קיצור תוקפו של רישיון העסק. איגוד ערים מפרץ חיפה דורש לבצע בדיקות מעמיקות ולהתחיל בפירוק המכלים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 07/9/2020

עירית חיפה מצטרפת לצעדי האכיפה של המשרד להגנת הסביבה כנגד חוות מיכלי הדלק של החברה הממשלתית תש"ן (תשתיות נפט ואנרגיה) במסוך לקריית חיים. העירייה הודיעה בימים האחרונים על ביטול רישיון העסק לצמיתות של חוות הדלק והגבלתו ל– 3 חודשים שבמהלכם תיבדק החברה וכל פעילותה של חוות המכלים על ידי מומחה חיצוני. החברה נדרשת להשלים את הליכי הבחינה והבדיקה בלוחות זמנים קצובים לפי דרישות העירייה.

חברת תש"ן בתגובתה לדברים, תקפה את עיירית חיפה והזכירה כי מדובר בחברה ממשלתית חיונית למשק שממלאת את דרישות הרגולטורים: "הודעתה של עיריית חיפה פופוליסטית וריקה מתוכן, שנועדה לשיפור תדמיתה הקורסת של ראש העיר חיפה בעיני התושבים". התגובה המלאה בהמשך. 


כתבות רלוונטיות:

  1. תנאים תקדימיים בהיתר הרעלים של תש"ן, 31/8/2020
  2. שימוע והתראה למנהלי החברה הממשלתית תש"ן, 18/8/2020
  3. הממשלה תקים ועדת מנכ"לים שתעסוק בעתיד מפרץ חיפה, 11/08/2020
  4. האתגרים לסגירת בז"ן: מימון, משק האנרגיה, תעסוקה, 30/6/2020
  5. המועצה הלאומית לכלכלה: עד סוף 2025 בז"ן לא צריכה להיות בחיפה, 29/6/2020

סיכון סביבתי ומפגעי ריח

כזכור, בעקבות ריבוי תלונות של תושבים המתגוררים בסמוך לחוות מכלי הדלק של תש"ן בקריית חיים, המשרד להגנ"ס קיים שימוע למנהלי החברה בגין חשד להפרת הוראות תחזוקה של מכלים לאחסון דלק גולמי ופסולת דלק (מי ניקוזים) בחוות הדלק שבקריית חיים. על פי החשד, הפרות אלו גרמו לסיכון סביבתי ולמפגעי ריח קשים שפגעו בתושבי הסביבה.

כפי שכבר דיווחנו, על פי מסקנות השימוע החברה הפרה את תנאי היתר הרעלים, את תנאי רישיון העסק וכן הוראות חוק נוספות. המשרד להגנת הסביבה חייב את מנהלי החברה לבצע שורה של פעולות כתנאי לקבלת היתר רעלים והמשך עבודה, ביניהם ריקון מיידי של 5 מכלי דלק, התקנת מערכת ניטור אוויר רציף לאורך גדרות המתחם ואיוש מוקד טלפוני לתלונות על מפגעים סביבתיים שיפעל 24/7. 

קיצור תוקף הרישיון לצמיתות

בהמשך לצעדים שנקט המשרד להגנ"ס, בשבוע שעבר קיימה עיריית חיפה ישיבת מועצה שלא מן המניין בהשתתפות המשרד להגנ"ס ואיגוד ערים להגנת הסביבה מפרץ חיפה, בנושא מפגעי הריח והדלקים מחוות תש"ן.

בעקבות הישיבה, ראש עיריית חיפה, עינת קליש רותם, זימנה את נציגי החברה לבירור דחוף לצורך בחינת עמידת המפעל בתנאי רישיון העסק, וציינה כי לאור תיקון בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג – 2013, בוטל תוקפו של רישיון העסק שניתן בעבר לחברה לצמיתות. במקום זה, רישיון העסק של תש"ן הוגבל ל– 3 חודשים לצורך בחינות ובדיקות ותמנה מומחה חיצוני לבחינת כלל פעילות חוות המכלים.

ראש העיר דרשה מהחברה לעמוד בכל התנאים הנדרשים ע"י המשרד להגנ"ס ולהמציא ללא דיחוי למשרדי המחלקה לרישוי עסקים "תיק מפעל" ובו פירוט דרכי הטיפול של המפעל בתקלות שעלולות לסכנן את הציבור וסביבתו. כמו כן, העירייה הודיעה כי תמנה בודק חיצוני מטעמה אשר יבחן את כלל הצינורות והמכלים הקיים בחווה.

איגוד ערים מפרץ חיפה: לפרק את המכלים הריקים

גם יו"ר איגוד ערים אזור מפרץ חיפה, עו"ד שרית גולן שטיינברג, הציגה את עמדתה בישיבת מועצת העיר חיפה. גולן בירכה על תוצאות השימוע שקיים המשרד להגנ"ס, אך ציינה כי יש לערוך בדיקות מעמיקות יותר של מכלי הדלק הפעילים בתש"ן על ידי חברות המתמחות בנושא ולפרק את המיכלים שלא פעילים ולנקות את הקרקע המזוהמת סביבם.

כמו כן, קראה עו"ד גולן למשרד להגנ"ס לחייב את חברת תש"ן להקים כ־12 מוקדי דיגום אוויר על הגדר בנוסף למערכת הניטור רציף שהחברה נדרשת להקים ובנוסף לדיגומים שעושה האיגוד עצמו.

עו"ד גולן גם עודדה את הציבור להמשיך לפנות ולהתריע בפני גורמי העירייה והאיגוד כנגד המפגעים הסביבתיים באזור כדי לסייע במיצוי התהליכים המנהליים והפליליים מול החברה, ולא להסתפק בפניות למוקד התלונות הטלפוני שתקים חברת תש"ן. גולן הבטיחה כי כל תלונה תיבדק בשטח.

התייחסויות

מתש"ן נמסר: "תש"ן הינה חברה חיונית למשק האנרגיה בישראל ולתפקודו הרציף. החברה מקצועית, בטוחה ומשקיעה משאבים רבים ואמצעים חדישים במתקניה, תוך עמידה בכל תקני הבטיחות מהמחמירים ביותר בעולם. תש"ן תמשיך לפעול באחריות ותבצע את הנחיות המשרד להגנת הסביבה והרגולטורים האחרים, כפי שפעלה עד כה. ניכר כי הודעתה של עיריית חיפה פופוליסטית וריקה מתוכן, שכן החלטה כזו לא הייתה, ואם הייתה היא אינה תקפה ומהווה זריית חול בעיניי הציבור.

יתרה מכך, הסמכות לבדוק את החווה, לרבות על ידי מומחה חיצוני, קיימת בחוק שנים, והעירייה מוזמנת להביא כל בודק, בכל זמן, וחבל שלא עשתה זאת בעבר ובכך הייתה נמנעת מהטחת האשמות מופרכות ופסולות. תכליתו של מהלך זה הוא שיפור תדמיתה הקורסת של ראש העיר חיפה בעיני התושבים, אשר משוועים לפתרון ולא לכותרות."

ראש עיריית חיפה, עינת קליש רותם: "ממצאי השימוע שערך המשרד להגנת הסביבה חמורים מאחר ומדובר בחומרים המסכנים את בריאות הציבור וביטחונו. זו הפרה בוטה של תנאי רישיון העסק ותנאי היתר הרעלים וכן הוראות החוק, ובכוונתי לנקוט בכל האמצעים לשמירה על שלום הציבור, בטחונו ובריאותו, לרבות נקיטת פעולות בתאום עם נציגי המשרד להגנת הסביבה ובדיקות שיעשו ע"י מומחה מטעם העירייה לצורך בחינת תוקפו של רישיון העסק".  


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: