שקיפות: נתוני תחנות תפעוליות לניטור איכות אוויר החלו להתפרסם
ברחבי הארץ יש 17 תחנות ניטור תפעוליות שנמצאות על גדר או בתוך שטחי מפעלים. התחנות התפעוליות מודדות את איכות האוויר "על הגדר" של מפעלים ובנמלי ים. הנתונים מתפרסמים לציבור לא בזמן אמת – אלא שבעה ימים לאחר קליטתם
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 28/5/2024

המשרד להגנת הסביבה החל לפרסם גם את נתוני 17 תחנות הניטור התפעוליות המוצבות על גדרות מפעלים ובנמלי הים, לצד נתוני 200 תחנות הניטור הרציף באוויר הפתוח. הנתונים מפורסמים באתר האינטרנט שמציג את נתוני ניטור איכות האוויר בישראל – קישור בתחתית הכתבה.

המשרד להגנ"ס מדגיש כי נתוני תחנות הניטור התפעוליות לא משקפים את זיהום האוויר אליו נחשפת האוכלוסייה, אלא את איכות האוויר בשטח המפעל או הנמל. 10 מתוך 17 תחנות הניטור התפעוליות בישראל מוצבות באשדוד (בנמל ובאזור התעשייה הצפוני).

רק בשנים האחרונות המשרד להגנ"ס החל לדרוש ממספר מצומצם של מפעלים להציב תחנות ניטור תפעוליות, ולפני שנתיים פרסם מדיניות המסדירה את התחנות הניטור התפעוליות. מטרת ניטור איכות אוויר על גדר המפעל היא לזהות, למדוד ולאפיין פליטות לא מוקדיות לאוויר (למשל דליפות צנרת, מערומי חומר גלם או פסולת, בריכות שפכים), אותן קשר יותר למדוד ולזהות. כל זאת במקרים שיש תלונות תושבים בסמוך למקור הפליטה החשוד.

הנתונים לא מתפרסמים בזמן אמת כמו נתוני 200 תחנות הניטור הרציף באוויר הפתוח, אלא מפורסמים שבוע לאחר קליטתם במערך הארצי לניטור אוויר. במהלך שבעת הימים עד הפרסום נבדקת אמינות ונכונות הנתונים.

בתוך כך, כפי שדיווחנו בשבוע שעבר, המשרד להגנת הסביבה יפעיל בקרוב אתר אינטרנט נוסף לצורך הצגת נתוני ניטור רציף מארובות מפעלים לקהל הרחב. גם הנתונים הללו יתפרסמו לאחר אימות בתוך 7 ימים ממדידתם.


כתבות רלוונטיות:

  1. היערכות לקראת נתוני הניטור הרציף בארובות המפעלים, 22.5.2024
  2. פורסם נוסח סופי למדיניות ניטור מזהמים 'על הגדר', 25.5.2022
  3. מבקר המדינה: פער בין דיווחי המפעלים לדיגומי המשרד להגנ"ס, 27.03.2024
  4. מפעלים באשדוד נדרשים להקים תחנות על הגדר, 12.2.2020
  5. למידע נוסף על ניטור ודיגום איכות אוויר | infospot

אכיפה נגד פליטות גבוהות

לדברי המשרד להגנת הסביבה, אם יראו מדידות איכות האוויר בתחנות הכוח התפעוליות – 'על הגדר' – יציגו ערכים גבוהים מהמותר בחוק, הוא יבצע הערכה לגבי השפעת החריגה על האוכלוסייה בסביבה, שכאמור נמצאת במרחק מסוים מאותה תחנות ניטור תפעולית. במידת הצורך, המשרד ידרוש מהמפעל לצמצם את הפליטות בהתאם לחוק, להיתר הפליטה ולרישיון העסק שלו, ואם זה לא יעזור ינקטו צעדים נוספים.

באשר לתחנות הניטור התפעוליות בנמלי הים שהוקמו ליד רציפי התפזורת (שבהם נעשות פריקה וטעינה של חומר אבקתי וגרגרי עם פוטנציאל של ממש לפיזור אבק), נקבע ערך סף תפעולי שעתי לכלל החלקיקים המרחפים TSP, וחריגה ממנו מחייבת הפסקת עבודה.

להלן רשימת התחנות התפעוליות הקיימות בארץ:

מה כוללת מדיניות ניטור מזהמים 'על הגדר'?

כפי שדיווחנו לפני שנתיים, המשרד להגנת הסביבה פרסם מדיניות ניטור ודיגום מזהמי אוויר 'על הגדר' או בתוך שטח המפעל. המדיניות נועדה להסדיר את המצבים והתנאים שבהם המשרד יוכל לדרוש הקמת תחנת ניטור על הגדר, בהשוואה למצב שהתקיים עד אז ולפין חוק אוויר נקי התיר לו לדרוש זאת ללא אמות מידה מסוימות. בפועל, כיום רק מספר מצומצם של מפעלים נדרשים לניטור על הגדר וכך זה צפוי להימשך.

במסגרת המדיניות שפורסמה, המשרד קבע כי הוא יורשה לדרוש ממפעל להקים תחנת ניטור על הגדר בהתבסס על ריבוי תלונות על זיהום אוויר מתושבים שגרים בסמוך. מטרת ניטור איכות אוויר על גדר המפעל היא לזהות, למדוד ולאפיין פליטות לא מוקדיות לאוויר (למשל דליפות צנרת, מערומי חומר גלם או פסולת, בריכות שפכים).

בניגוד לפליטות מוקדיות מארובה שאפשר למדוד ישירות באמצעות הצבת מכשיר ניטור בפתח הארובה, פליטות לא מוקדיות קשה יותר למדוד ולזהות ולכן הדרישה לניטור על הגדר באה לסייע במקרים שבהם יש פוטנציאל לפליטות משמעותיות של מזהמים בעלי סיכון משמעותי לסביבה.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה