היערכות לקראת פרסום לציבור של נתוני הניטור הרציף בארובות המפעלים
כמה ארובות יש? אילו מזהמים נמדדים? כיצד יוצגו הנתונים? אילו מסמכי הנחיות רלוונטיים ואילו פיתוחים נוספים מתוכננים?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 22/5/2024

לאחרונה התקיים יום עיון באיגוד הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים שבו המשרד להגנת הסביבה הציג את אתר האינטרנט היעודי שהקים לצורך הצגת נתוני הניטור הרציף מארובות המפעלים לקהל הרחב. האתר נמצא בשלבי הרצה ויושק בקרוב. כמו כן, ניתנו דגשים וסקירה של תחום הניטור הרציף בארובות המפעלים, לקראת פרסום הנתונים לציבור, כולל הצגת מסמכי ההנחיות לאופן העברת הניטור הרציף, מקרי בוחן, ותוכניות פיתוח נוספות. הכתבה מביאה את עיקרי הדברים.

כבר יותר מ-7 שנים שהמשרד להגנ"ס מקדם תכנית לחיבור נתוני הניטור הרציף של ארובות המפעלים לבסיס נתונים ארצי אחיד שיציג את הנתונים לציבור. בישראל 67 מפעלים החייבים בניטור רציף, בהם בסה"כ 177 ארובות פעילות ו-294 גלאי זיהום מותקנים בארובות.

כ-60% ממערכות הניטור הרציף בארץ נמצאות במחוז דרום, כ-20% מהן במחוז חיפה, וכל השאר במחוזות צפון, מרכז וים וחופים. מרבית הארובות החייבות בניטור רציף שייכות לתעשיות האנרגיה והתעשייה הכימית, ומיעוטן לתעשיות אחרות. גלאי הניטור מנטרים את המזהמים תחמוצות חנקן (NOx), תחמוצות גופרית (NOx), פחמן חד-חמצני (CO), פחמן אורגני כולל (TOC), חלקיקים נשימים (PM), חומצה הידרופלוארית (HF), חומצת מימן כלורי (HCl), חמצן דו-חנקני (H2O) ואמוניה (NH3).

כאמור, הנתונים האלה, המשודרים מהגלאים שבארובות, עתידים להתפרסם לציבור באתר ייעודי שהקים המשרד להגנת הסביבה, שנמצא בשלבי הרצה.


כתבות רלוונטיות

  1. הנחיות חדשות לדיווח ניטור רציף בארובות 10.12.2018
  2. עדכון הנחיות: תוצאות דיגום ארובות יפורסמו ישירות לציבור 5.12.2018
  3. מבקר המדינה: פער בין דיווחי המפעלים לדיגומי המשרד להגנ"ס, 27.03.2024
  4. 55 חריגות חמורות בדיגום פתע של ארובות, 24.12.2023
  5. למידע נוסף על ניטור רציף בארובות | infospot

אתר הפיילוט לפרסום נתוני הניטור הרציף

לפי נוהל בקרת הנתונים של

להמשך קריאת הכתבה המלאה