פורסם נוסח סופי למדיניות ניטור מזהמים 'על הגדר'
אחרי שתי טיוטות להערות הציבור, המשרד להגנת הסביבה פרסם את המדיניות הסופית עם שינוי אחד הנוגע לריבוי תלונות על זיהום אוויר מצד תושבים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 25/5/2022

המשרד להגנת הסביבה פרסם את הנוסח הסופי של מדיניות ניטור ודיגום מזהמי אוויר "על הגדר" או בתוך שטח מקור הפליטה (המפעל). למסמך קדמו 2 טיוטות שפורסמו להערות הציבור – האחרונה שבהם לפני 3 חודשים.

אחת מהערות הציבור הוטמעה בנוסח הסופי. לפיה המשרד יוכל לדרוש ממקור פליטה שנמצא בקרבת אוכלוסייה להציב תחנת ניטור על הגדר גם במקרה בו קיבל הרבה תלונות על זיהום אוויר מצד תושבים שגרים בסביבה.

המדיניות שפורסמה נועדה להסדיר את המצבים והתנאים שבהם המשרד להגנ"ס יוכל לדרוש הקמת תחנת ניטור על הגדר, זאת בהשוואה למצב הקיים שבו חוק אוויר נקי מתיר לו לדרוש זאת ללא אמות מידה מסוימות. בפועל, כיום רק מספר מצומצם של מפעלים נדרשים לניטור על הגדר וכך זה צפוי להימשך, כך לפי המשרד להגנ"ס.

קישור לנוסח המדיניות והמסמכים הנלווים מופיע בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

  1. טיוטת מדיניות ניטור מזהמים "על הגדר" פורסמה שוב, 01.3.2022
  2. טיוטת מדיניות לניטור מזהמי אוויר על גדר מפעלים, 31.3.2021
  3. מפעלים באשדוד נדרשים להקים תחנות על הגדר, 12.2.2020
  4. משרד הכלכלה: המדיניות הסביבתית מחמירה ביחס לאירופה, 01.04.2019
  5. בז"ן לא לבד: צו מנהלי לבתי זיקוק אשדוד על חריגה בבנזן, 22.5.2018
  6. מידע נוסף על דיגום וניטור איכות אוויר infospot

הערות ציבור: התעשייה, איגודי ערים וארגוני סביבה

המשרד להגנת הסביבה צירף למסמך המדיניות הסופי מסמך נוסף שמרכז את הערות הציבור שהתקבלו לטיוטה השנייה ואת תשובותיו אליהן.

איגוד הערים שרון-כרמל ואיגוד ערים מפרץ חיפה הציעו בין היתר לבצע הערכה של

להמשך קריאת הכתבה המלאה