תוקף אישור הכשירות של ממונה בטיחות יוארך
הכנסת אישרה הארכה רוחבית ואוטומטית לאישורים רגולטוריים בשל המלחמה. ההארכה תקפה גם לאישור של ממוני בטיחות בתעשייה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 30/10/2023

הכנסת אישרה לאחרונה את חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים לפיו מרבית האישורים הרגולטוריים יוארכו באופן אוטומטית ב-3 או 4 חודשים מיום פקיעת תוקפם.

ימים אחדים לפני אישור החוק פרסם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה כי הוא מאשר להאריך אוטומטית את תוקפם של אישורים רגולטוריים שונים, ביניהם של ממוני בטיחות, עד לתאריך 4.1.23, אולם החוק החדש מאריך אף יותר את האישורים - כאמור לתקופה של 3 או 4 חודשים. ההארכה תקפה לאישורים שתוקפם פקע החל מ-7.10.23 ועד 7.1.2024.

ההארכה האוטומטית תינתן בין היתר למקצועות הבאים: ממוני בטיחות, בודקים מוסמכים לכלים טעוני בדיקה, בודק מעבדה מוסמך ועגורנאי מוסמך.

כמו כן, ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות וביצוע תסקירי הבדיקה של כלים טעוני בדיקה ייהנו גם הם מהארכת התוקף.

קישור להודעה בדבר הארכת תוקף אישורים רגולטוריים של מקצועות הבטיחות הכפופים למינהל הבטיחות במשרד העבודה - מופיע בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

 1. עדכון חקיקה: הקלה בדרישות לממוני בטיחות, 19.4.2023
 2. קורונה: הקלות הרגולציה ממשיכות, 19.1.2021
 3. אושר נוהל ימי השתלמות לממונה בטיחות, 30.5.2021
 4. משרד העבודה מאריך את תוקף אישורי הכשירות, 25.3.2020
 5. למידע נוסף על בטיחות בתעשייה

מינהל הבטיחות: הארכת אישורים רגולטורים למקצועות מסוימים

לפי משרד העבודה, ההארכה תחול על רשימת בעלי התפקידים והפעילויות הבאה:

 • ממונה על הבטיחות
 • בודקים מוסמכים לכלים טעוני בדיקה (עגורני צריח, כלי לחץ, מעליות, דרגנועים וכן בודקי פנים לאביזרי הרמה)
 • בודקי מעבדה מוסמכים לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
 • בעלי תפקידים בתחום בטיחות העבודה בגובה
 • מכיני תוכניות לניהול הבטיחות
 • אתת
 • עגורנאי מוסמך

עם זאת, הארכת תוקף האישור לא תחול על אישורים מסוימים, בהם אישורים שבוטלו או לא חודשו לפני ההודעה על ההארכה.

הקלה בדרישות לממוני בטיחות

נזכיר כי לפני כחצי שנה משרד העבודה פרסם להערות הציבור תיקון לטיוטת תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות). הטיוטה כללה הצעות לתיקון שנועדו להקל על ממוני בטיחות, ביניהן הפחתת כמות ימי ההשתלמות השנתית שהם חייבים בה מ-8 ל-4 ימים והטלת חובת הדיווח על ביצוע ההשתלמות על מוסדות ההכשרה במקום על ממוני הבטיחות.

כמו כן, הוצע להוסיף מסלול הכשרה ייעודי לממונה בטיחות שהם הנדסאים בוגרי מגמת בטיחות. המטרה הייתה לצמצם באופן משמעותי את פרק הזמן הנדרש לקבלת הסמכה כממונה בטיחות עבור מועמדים שהם בעלי השכלה המצדיקה זאת.

עד כה התיקון טרם אושר באופן סופי.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה