איכות אוויר טובה בערים במהלך יום כיפור
גם השנה נתוני איכות האוויר במהלך יום כיפור הצביעו על הפחתה משמעותית של זיהום האוויר בערים בשל הפסקת התחבורה. התעשייה הכבדה המשיכה לעבוד והפליטות בהתאם
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 26/9/2023

המשרד להגנת הסביבה פרסם נתונים על איכות האוויר ששררה במהלך יום כיפור ברחבי הארץ. כמדי שנה, גם הפעם איכות האוויר הייתה טובה מאוד בשל הפסקת פעילות התחבורה, דבר המעיד על השפעת התחבורה על זיהום האוויר בערים הגדולות.

הנתונים נאספו בתחנות ניטור איכות אוויר הפזורות ברחבי הארץ, ליד כבישים מרכזיים ומפעלים גדולים. כך למשל, לפני כניסת יום הכיפורים, ביום ראשון בבוקר, ריכוזי תחמוצת החנקן NOx)) ב"חיפה תחתית" (רחוב העצמאות) הגיעו עד 68.3 חל"ב בשיא, ולמחרת ביום הכיפורים עצמו ירדו ל-6.9 חל"ב בלבד.

לעומת זאת, ריכוז הבנזן, המוכר כמסרטן ודאי בחשיפה ממושכת, עלה לטווחי זמן קצרים במהלך יום הכיפורים סמוך לבזן ולבתי הזיקוק באשדוד, שהמשיכו לפעול. העלייה בפליטות לא הייתה מעבר לפליטות היממתיות המותרות בחוק. כך לפי הודעת המשרד להגנ"ס.


כתבות רלוונטיות:

  1. איכות אוויר טובה ביום כיפור, 13.10.2022
  2. גם השנה חלה ירידה בזיהום אוויר ביום כיפור, 29.9.2021
  3. השפעות הקורונה ויום כיפור על זיהום האוויר, 29.9.2020
  4. כמו יום כיפור. ירידה של 90% בזיהום אוויר בעוצר של ליל הסדר, 13/04/2020
  5. למידע נוסף על זיהום אוויר מתחבורהinfospot

תחמוצות החנקן פחתו; פליטות הבנזן עלו

לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה, ירדו ריכוזי תחמוצות החנקן – הנפלטים גם מתחבורה – ברוב התחנות התחבורתיות בחיפה, בגוש דן ובירושלים. הערכים שנמדדו ביום כיפור (ב') היו נמוכים מאוד ביחס לערך הסביבה החצי-שעתי העומד על 500 חל"ב. נתונים אלה הושוו לנתונים שנמדדו יום קודם לכן בבוקר (א'), לפני כניסת יום הכיפורים.

כך למשל, ב-14 תחנות ניטור אוויר בחיפה ובקריות נמדד ביום א' בבוקר ריכוז מרבי של 68.3 חל"ב (חלקים לביליון) בתחנת הניטור התחבורתית "חיפה, העצמאות", וביום כיפור עצמו הריכוז בתחנה היה 6.9 חל"ב בלבד. בתחנת הרצל בחיפה נמדד ריכוז תחמוצות חנקן של 26.2 חל"ב ביום ראשון לעומת 6.7 חל"ב בלבד ביום שני.

בגוש דן, תחנת הניטור עם הריכוז המשמעותי ביותר של תחמוצות חנקן הייתה בלווינסקי, שם נמדד ריכוז של 51 חל"ב ביום ראשון, ו-4.8 חל"ב בלבד ביום שני.

בירושלים, ריכוזי תחמוצות החנקן נעו בין 55.7-49.3 חל"ב (מדידות בשתי תחנות בסך הכול) ביום ראשון בבוקר, לעומת 28.9-23.6 חל"ב ביום הכיפורים עצמו.

גם באשדוד, באשקלון, בבאר שבע, בעפולה ובחדרה נמדדו ירידות בפליטות תחמוצות חנקן, אולם בבאר שבע ההפחתה הייתה מינורית (מ-6.8 ל-6.1 חל"ב), מה שמעיד על כך שלא התחבורה אחראית לרוב הפליטות באזור תחנת הניטור.

עוד לפי נתוני המשרד, לא בהכרח חלה ירידה בפליטות של חלקיקים העוברים בדרכי הנשימה (PM 2.5 ו-PM 10), שחלקם ממקור טבעי וגם במזהמים שניוניים (כמו למשל אוזון).

מה הנזק של תחמוצות חנקן?

תחמוצות החנקן (NOx) גורמות לסימפטומים שונים של מחלות בדרכי הנשימה ולהקטנת עמידות הגוף בפני חיידקים ונגיפים. חשיפה לריכוזים גבוהים מאד של חנקן דו-חמצני, המזהם המזיק לבריאות בתוך תחמוצות החנקן, עלולה לגרום להגברה של תגובות דלקתיות במערכת הנשימה של ומעלה את תדירות ההתקפים הנשימתיים.

התעשייה הכבדה המשיכה לעבוד בכיפור. הפליטות בהתאם

לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה, באזורים הסמוכים לבתי הזיקוק בחיפה ובאשדוד, אשר ממשיכים לפעול ביום כיפור, נמדדה דווקא עלייה בפליטת בנזן בערכים קצרי הטווח (חצי שעתיים), אולם הפליטות לא חרגו מהערך היממתי.

כך למשל, ברחוב העצמאות בחיפה עלו הריכוזים מ-0.48 חל"ב בערב יום כיפור ל-1.18 חל"ב ביום הכיפורים. באשדוד באזור התעשיה הצפוני עלו הריכוזים מ- 0.24 חל"ב בערב יום הכיפור ל-1.2 חל"ב ביום הכיפורים.

ערך הסביבה היממתי לבנזן הוא 1.2 חל"ב שהם 3.9 מיקרוגרם /מ"ק. בנזן הוא חומר מסרטן ודאי לאדם בחשיפה ארוכת טווח.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה