תקדים: מתקן לניטור רציף של איכות האוויר על אסדת לוויתן
הסכם ראשון מסוגו נחתם בין איגוד ערים שרון כרמל לבין נובל אנרג'י, במסגרתו יוצב מתקן לניטור רציף של נתוני איכות האוויר על האסדה, ואלה יועברו לאיגוד בזמן אמת
  • מאת: מערכת Infospot
  • פורסם בתאריך: 12/5/2020

איגוד ערים שרון כרמל אישר הסכם תקדימי עם חברת נובל אנרג'י לניטור אוויר רציף על גבי אסדת לוויתן. במסגרת ההסכם תוצב מערכת לניטור רציף של פליטות BTEX [בנזן, טולואן, אתיל בנזן וקסילן] וכן מערכת מטאורולוגיה על גבי האסדה בתוך 8 חודשים לכל היותר, והאיגוד יקבל גישה לצפייה בנתוני המערכת בזמן אמת.


כתבות רלוונטיות:

  1. דרישה לתקן את היתר הפליטה של אסדת לווייתן, 14/11/2019
  2. הלקח מפרשת לוויתן: צריך להקשיב לציבור ולשתף יותר, 01/3/2020
  3. היתר הפליטה לאסדת לווייתן נכנס לתוקף, 07/11/2019
  4. תחנה חדשה לניטור איכות האוויר מאסדת לוויתן, 20.04.2020
  5. מידע נוסף על דיגום וניטור אוויר | infospot

המשרד להגנ"ס לא הכריע והאיגוד הגיע להסכמה ישירה מול נובל

לפני שנה, בעקבות היתר הפליטה שניתן לאסדת לווייתן פנה איגוד ערים שרון כרמל למשרד להגנ"ס בדרישה להוסיף להיתר הפליטה דרישה לניטור רציף על האסדה, ולא רק על החוף. המשרד להגנ"ס קבע כי יתקיים ניטור רציף של איכות האוויר על החוף בלבד, בתוספת דיגום סביבתי על האסדה פעמיים בחודש באמצעות חברת נובל אנרג'י.

נציגי איגוד ערים שרון כרמל מחו על כך, וטענו כי לא ייתכן שפרויקט לאומי אסטרטגי לייצור גז לא יפוקח וינוטר באופן רציף באתר עצמו, בדומה למפעלי תעשייה גדולים. לכן האיגוד פנה ישירות לנובל אנרג'י, ולבסוף הושגה הסכמה על הקמת תחנת ניטור רציף על האסדה תוך פרסום הנתונים און־ליין.

התחנה תצטרף לשלוש תחנות ניטור הממוקמות על החוף

על פי ההסכם שאושר לאחרונה, נובל אנרג'י תבצע מדי יום תיקוף ובקרה של נתוני המערכת בהתאם לתקנים של המשרד להגנ"ס ותעביר אותם לאיגוד. נתוני תחנת הניטור שתמוקם על האסדה יתווספו לנתוני שלוש תחנות הניטור החופיות שהציב האיגוד, המודדות את איכות האוויר מהאסדה ונתוניהם מתפרסמים בכל שעות היממה באתר האיגוד.

איגוד ערים שרון כרמל מייצג כ־700 אלף תושבים ב־18 רשויות מקומיות. האיגוד מפעיל מערך ניטור ובו כ־20 תחנות המודדות את איכות האוויר מתחנות הכוח אורות רבין וחגית, אסדת לוויתן, תחבורה, תעשיות ועוד. מערך ניטור האוויר של האיגוד מוסמך על ידי הרשות להסמכת מעבדות בישראל.

האיגוד מטפל במגוון תחומים סביבתיים, ביניהם ניטור ומניעת זיהום אוויר וקרקע, מדידות רעש וקרינה, מתן חוות דעת לוועדות תכנון ובניה, עבודה מול הקהילה ושיתוף ציבור, חינוך סביבתי, רישוי עסקים ועוד.

התייחסויות

יו"ר איגוד ערים שרון כרמל, אסיף איזק: "הניטור על גבי אסדת לוויתן יבוצע על אף שלא הוגדר בהיתר הפליטה של האסדה או בחוק המחייב את נובל אנרג'י, ומכאן גם גודל ההישג של הסכם זה, אשר יאפשר ביצוע ניטור ופרסום נתונים אודות איכות האוויר על גבי האסדה. בכך נבטיח שמירה קפדנית עוד יותר על איכות הסביבה ואיכות חיי התושבים".


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: