הרשויות רוצות לשלול את היתר הרעלים ורישיון העסק של מפעל שמן תעשיות בעקבות השריפה
עיריית חיפה הודיעה למפעל שרישיון העסק שלו פקע, ואילו המשרד להגנת הסביבה רוצה לשלול את היתר הרעלים, המפעל מעריך כי צעדים אלה לא יתממשו ככל שייענו דרישות כבאות והצלה, אך הודיע כי למען הזהירות אינו מפעיל את מתקני הייצור
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 11/9/2019

עיריית חיפה הזדרזה לשלוח ביום ראשון מכתב (הנוסח המלא בהמשך) למפעל שמן תעשיות בעקבות השריפה הגדולה שארעה בשטחו בשבוע שעבר, ובו הודיעה על פקיעת רישיון העסק של המפעל. גם המשרד להגנת הסביבה פרסם הודעה ובה ציין כי זימן את מנהלי חברת שמן תעשיות לשימוע לפני החלטה על שלילת היתר הרעלים של החברה. אלא שהמפעל מעריך כי ככל שיעמוד בדרישות שרותי כבאות וההצלה, הצעדים שלעיל לא יתממשו.

סרטון: כוחות כיבוי בשריפה במפעל שמן תעשיות

אמש התקיימה ישיבה בעיריית חיפה בנוכחות ראש העיר, ד"ר עינת קליש רותם, נציגי המפעל, שירותי הכבאות וההצלה, משטרת ישראל והמשרד להגנת הסביבה. למרות שבמהלך הישיבה ציינה ראש העיר כי להשקפתה רישיון העסק של המפעל פקע, היא לא דרשה את הפסקת פעילות המפעל והבהירה כי פעילות המפעל תלויה בעמדת המשרד להגנת הסביבה ושירותי כבאות והצלה, כך לפי הודעת החברה. 

עוד צוין בישיבה כי המשך פעילות המפעל מותנה באישור המשרד להגנת הסביבה להחזקת חומרים מסוכנים (היתר רעלים) בכפוף לשימוע שיקיים המשרד בנושא זה ביום ראשון. אישור זה, תלוי באישור שרותי כבאות וההצלה שעמידה בדרישות שלהם היא תנאי להיתר רעלים.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. דליפת זכוכית נוזלית במפעל פניציה, 30.01.2019
  2.  שריפה במפעל דור אקולוגיה בנאות חובב, 11.11.2018
  3. שריפה במתקן לסינון סולר בבית הזיקוק פז אשדוד, 14.08.2017
  4. שריפה בתחנת הכוח רוטנברג, 13.07.2017

עיריית חיפה רוצה לשלול את רישיון העסק

כאמור, עיריית חיפה שלחה ביום ראשון האחרון הודעה למפעל שמן תעשיות ובו הודיעה לחברה כי רישיון העסק של החברה פקע בעקבות ביצוע פעולות שלא כלולות ברישיון, כגון ייצור ועיבוד מזון בעלי חיים, ואחסון וטיפול בפסולת חומרים מסוכנים וזאת מבלי שהוגשה בגין סוגי פעילויות אלה בקשה מתאימה לרישיון עסק. דבר זה, לפי עיריית חיפה, מוביל לביטול רשיון העסק ופקיעת תוקפו. לאחר מכן התקבלה הודעה נוספת בה זומנו מנהלי החברה לשימוע בעניין זה.

עילה נוספת לביטול רשיון העסק של המפעל, לפי המכתב של עיריית חיפה, הוא שריפתם המלאה של 3 מבנים כך שהתוכניות שהוגשו בבקשת רשיון העסק המקורית כבר אינן מעודכנות.

יועציה המשפטיים של החברה העריכו כי ההודעה על פקיעת רישיון העסק אינה כדין ובכוונת החברה לפנות לביהמ"ש ככל שיתברר כי עיריית חיפה החליטה לשלול את רישיון העסק של המפעל. עמדה זו הם גם ביטאו במהלך הפגישה שהתקיימה אמש בעיריית חיפה. העירייה הודיעה כי תבחן את הטענות ותתייחס אליהן בכתב.

לא ניתן להחזיק חומרים מסוכנים בשל פגיעה במערכות כיבוי אש

המשרד להגנת הסביבה מסר אמש לחברת שמן תעשיות ולמנהליה התראה על עיסוק בחומרים מסוכנים באופן הגורם לסיכונים סביבתיים בלתי סבירים וזימן אותם לשימוע שיתקיים ביום ראשון הקרוב.

המשרד להגנת הסביבה מסביר כי שירותי הכבאות וההצלה הודיעו כי בשל השרפה נפגעו מערכות ואמצעי הכיבוי במפעלמכיוון שעל פי היתר הרעלים של מפעל שמן, במפעל מאוחסנים גם חומרים מסוכנים דליקים, ללא מערכות כיבוי תקינות נוצר סיכון משמעותי לסביבה ולבריאות הציבור, והיא בגדר הפרה של היתר הרעלים.

המשרד להגנת הסביבה מבהיר כי עמידת המפעל המבקש לעסוק ברעלים מקבוצת החומרים המסוכנים הדליקים בדרישות רשות הכבאות היא גם חלק מטופס הבקשה לקבלת היתר רעלים המוגש למשרד

לכן המשרד להגנת הסביבה הודיע לשמן תעשיות כי לנוכח הפגיעה במערכות ובאמצעי הכיבוי במפעל בעקבות השרפה ולנוכח הודעת רשות הכבאות על ביטול האישור שניתן מטעמה – הרי שהמפעל אינו עומד עוד בתנאי היתר הרעלים. המשך עיסוק החברה בחומרים מסוכנים דליקים במצב זה עלול ליצור סכנה לסביבה ולבריאות הציבור.

מפגעי אסבסט בשל שריפת גגות

בנוסף לכך, באירוע נשרפו גם שטחים נרחבים של גגות מחסנים העשויים מלוחות אסבסט צמנט. שרפת לוחות האסבסט צמנט גרמה לפיזור סיבי אסבסט באוויר, הותירה מצבורי אסבסט פריך במקום וגרמה ל'מפגע אסבסט' כהגדרתו בחוק.

לכן  המשרד להגנת הסביבה הזמין את מנהלי "שמן תעשיות" לשימוע שיתקיים ביום ראשון הקרוב בפני מנהל מחוז חיפה, שלמה כץ. בשימוע יוכלו נציגי המפעל להשמיע את טענותיהם טרם ביטול היתר רעלים לחומרים מסוכנים דליקים ובטרם הוצאת צו הפסקה מנהלי. צעדים אלו נועדו למנוע סכנה ממשית מחשש לפגיעה בציבור המבקרים במפעל בטווח הסיכון מהמחסנים שנשרפו ומכילים מצבורי אסבסט פריך. כך לפי הודעת המשרד להגנת הסביבה.

עוד ציין המשרד, כי הליך מנהלי זה מקביל להליך החקירה שמנהלים כוחות הכיבוי וההצלה, בשיתופה של המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה

למען הזהירות המפעל משבית את הייצור

בהודעה שנמסרה היום מטעם מפעל שמן תעשיות (הנוסח המלא בהמשך), נאמר כי למען הזהירות בלבד, החברה אינה מפעילה בינתיים את מתקני הייצור במפעל, למעט מתקן מילוי בקבוקים לשמן שכבר יוצר ונצבר טרם ארועי השריפה. 

יועציה המשפטיים של החברה מעריכים כי ככל שיטופלו דרישות כיבוי האש והחברה תדאג לפינוי האסבסט, רשיון העסק והיתר הרעלים של המפעל יוסדרו, בכפוף לתוצאות השימוע שיתקיים ביום ראשון.

עוד הודיעה החברה כי היקף הנזקים בעקבות השריפה מוערך בכ - 30 מיליון ש"ח, אך לחברה יש כיסוי ביטוחי כך שהנזק שנגרם לא צפוי לגרום לשינוי משמעותי בתוצאות הכספיות של החברה.

--------

מסמכים רלוונטיים:

  1. מכתב של עיריית חיפה למפעל שמן תעשיות
להמשך קריאת הכתבה המלאה