חידוד ההנחיות להארכה של היתרים ורישיונות סביבתיים
המשרד להגנת הסביבה פרסם מסמך מפורט עם הנחיות לגבי ההארכה האוטמטית של ההיתרים והרישיונות הסביבתיים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 07/11/2023

לפני שבוע דיווחנו על אישור חוק הארכת תקופות עקב המלחמה שחל גם על ההיתרים והרישיונות הסביבתיים, ומאריך אותם בכ – 3 חודשים. כעת המשרד להגנת הסביבה פרסם הנחיות מפורטות יותר בנוגע לאופן יישום הארכת וחידוש הרישיונות וההיתרים הסביבתיים.

כך למשל מתייחס המסמך למצבים שבהם המשרד להגנ"ס יכול לקצר את תקופת ההארכה האוטמטית, מפורטות ההקלות שניתנות למי שכן רוצה לחדש את הרישיון או ההיתר, למרות ההארכה האוטמטית, ויש התייחסות לדחיית הוראות שמועד ביצוען ברישיונות וההיתרים הסביבתיים חל בחודשיים הקרובים.

ההארכה האוטמטית מתייחסת לרישיון עסק, היתר פליטה לאוויר, היתר רעלים, אישור מנהל לפינוי פסולת מסוכנת וקרקעות מזוהמות, והיתר הזרמה לים.

קישור למסמך ההנחיות בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. הארכה אוטומטית של רישיונות עסק והיתרים סביבתיים, 29.10.2023
  2. תוקף אישור הכשירות של ממונה בטיחות יוארך, 30.10.2023
  3. לאחר שנים: אושר חוק נימבי, 29.5.2023
  4. ההקלה לחידוש היתר רעלים הוארכה, 24.10.2023
  5. שלושה מיליון ₪ לתמיכה ברשויות מקומיות בעוטף עזה, 19.10.2023

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים

לפני כשבועיים אושר ונכנס לתוקף חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל)(אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מתקני גז).

על פי החוק, כלל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הרגולטוריים, כולל אלה שניתנו על ידי גורמי המשרד להגנת הסביבה (למעט חריגים), שמועד פקיעתם חל בתקופה שבין

להמשך קריאת הכתבה המלאה